"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Simon Lindgren

Centrum för digital samhällsforskning

DIGSUM är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om förhållandet mellan digital teknik och samhällsförändring. Centret för samman forskare från alla delar av samhällsvetenskaperna vid Umeå universitet, exempelvis sociologi, informatik, pedagogik, statsvetenskap, genusvetenskap, rättsvetenskap, ekonomi, psykologi och socialt arbete.

Digital samhällsforskning

Ny teknik, data och algoritmer påverkar alla aspekter av våra sociala liv: Politik, utbildning, vård och omsorg, lag och rätt, näringsliv, arbete, medier, och så vidare. I många fall är de samhälleliga och kulturella förändringarna mer genomgripande än de renodlat tekniska.

Den forskning som bedrivs inom DIGSUM  finns i skärningspunkten mellan de utmaningar och de möjligheter som den pågående digitala utvecklingen innebär för samhällsvetenskapen. Det är vår övertygelse att digital samhällsforskning måste bygga på tvärvetenskap, och på kreativa kombinationer av kvalitativa, kvantitativa och datadrivna metoder.

AI och samhälle

I och med att system och lösningar som bygger på artificiell intelligens införs på ett växande antal sociala arenor, kommer de att påverka centrala aspekter av människors sociala liv. DIGSUM verkar för att utveckla och stärka samhällsvetenskaplig forskning inom detta område vid Umeå universitet.

Vår grupp för AI och samhälle jobbar, genom ett antal projekt, för att utveckla forskning som kan bidra till att framtida tillämpningar av AI och autonoma system kan anpassas bättre till den sociala komplexitet som präglar de sammanhang där de implementeras och används.

Forskargrupper

AI och samhälle
DIGSUMs grupp för AI och samhälle är fokuserad på att analysera och förstå sociala implikationer av artificiell intelligens och autonoma system. Vi...
ARED - Tillämpad Forskning om Utbildning och Digitalisering
Forskningsprofilen har ett intresse för digitalisering i skola, lärarutbildning och samhälle.
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Design Informatics
Design Informatics är ett forskningsprogram vid institutionen för informatik, Umeå universitet.
Forskningsområde: Informatik
Digital sociology
Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala...
Lärande och IKT
Idag är informations- och kommunikationsteknik (IKT) högst närvarande i det svenska samhället och dess pedagogiska praktiker. Skolor, universitet,...
Forskningsområde: Pedagogik
Psykisk ohälsa och den digitala sfären
Forskningen utgår från en profil vid Institutionen för socialt arbete som fokuserar verksamheter inom hälso- och sjukvård samt psykiatriska...
Swedish Center for Digital Innovation
För de som vill ta sin organisation vidare i samarbete med forskare.