"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsdoktorander

Nedan presenteras doktorander inom Idrottshögskolans nätverk.

Aggestål Anna, Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Ledarskap inom friskvård och hälsopromotion
 • Organisering av hälsoinriktad idrott

Avhandlingsprojekt:

 • Doing public health through sport – a study of talk, text and practice

Andersson Malin, Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Perspektiv på inkludering och likvärdiga villkor för idrottande
 • Parasportens utveckling i svensk idrott

Avhandlingsprojekt:

 • Omorganisering för inkludering - Parasportens inkluderingsresa i svensk idrott

Asplund Johan, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Folkhälsa och fysisk aktivitet
 • Accelerometermätning
 • Träningsmotivation

Avhandlingsprojekt:

 • Understanding motivation towards exercise to enhance physical activity on prescription adherence

Bragée Gabriella, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Avhandlingsprojekt:

 • Den hållbara ryttaren

Brax Lisbeth, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap: Ortopedi

Avhandlingsprojekt:

 • Skyddar kirurgisk rekonstruktion av främre korsbandet mot artros på äldre dar? Långtidsuppföljning efter främre korsbandsskada

Davidsson Ida, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Avhandlingsprojekt:

 • Kunskaper och kompetenser kring kost och hälsa hos elitidrottselever och lärare

Edlund Anton, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottstraumatologi

 • Testmetodik

 • Idrottsfysiologi för prestation

Avhandlingsprojekt:

 • Hip and groin pain in elite ice hockey players

Ekelund Rebecka, Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Klinisk idrottspsykologi
 • Interventioner
 • Mental hälsa och ohälsa hos idrottare

Avhandlingsprojekt:

 • N-of-1 interventions for treatments of mental health problems in athletes

Rebecka Ekelund

Eklund Linda, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Ansträngningsutlösta andningsbesvär hos elitkonditionsutövare
 • Luftvägseffekter vid experimentell exponering för kyla

Avhandlingsprojekt:

 • Luftvägar, kyla och idrott

Jansson Daniel, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsvetenskaplig forskning:

 • Lagbollidrotter
 • Testmetodik
 • Styrketräning
 • Barn och träning
 • Träningslära

Avhandlingsprojekt:

 • Effects of exercise training on physiological adaptations in children and adolescents

Krüger Alexander, Juridiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottsjuridik

Avhandlingsprojekt:

 • Sports Law: Legal frameworks when managing change – a comparison

Alexander Krüger

Levin Sofia, Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Klinisk psykologi
 • Idrottspsykologi
 • Idrottsskador
 • Skadeprevention
 • Interventioner

Avhandlingsprojekt:

 • Riskfaktorer för idrottsskador hos unga innebandyspelare
Sofia Levin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 28

Lindkvist Louise, Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Skolans idrottsundervisning
 • Förändringsprocesser i skolämnet Idrott och hälsa
 • Idrottspolitisk styrning

Pavlogiannis Georgios, Pedagogiska institutionen

Avhandlingsprojekt inom idrottsrelaterad forskning:

 • From Policy to Practice: A Study of the Children´s Rights Convention in Swedish Youth Sports
Georgios Pavlogiannis
Doktorand (tjänstledig), doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 81

Renström Anna, Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Utbildning för expertislärande inom idrott

Avhandlingsprojekt:

 • Att lära sig bli elitidrottare - när, hur, varför
Senast uppdaterad: 2024-03-11