Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsdoktorander

Nedan presenteras doktorander inom Idrottshögskolans nätverk.

Aggestål Anna, Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Ledarskap inom friskvård och hälsopromotion
 • Organisering av hälsoinriktad idrott

Avhandlingsprojekt:

 • Doing public health through sport – a study of talk, text and practice

Ballin Marcel, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Träningsinterventioner för äldre personer
 • Epidemiologiska studier på fysisk aktivitet och fetma i relation till typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom
 • Mätning av fysisk aktivitet
 • eHealth / mHealth

Avhandlingsprojekt:

 • Physical activity, central obesity and cardiovascular disease in older adults - exploring the potential benefits of digital interventions

Brax Lisbeth, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap: Ortopedi

Avhandlingsprojekt:
Skyddar kirurgisk rekonstruktion av främre korsbandet mot artros på äldre dar? Långtidsuppföljning efter främre korsbandsskada

Ekelund Rebecka, Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Klinisk idrottspsykologi
 • Interventioner
 • Mental hälsa och ohälsa hos idrottare

Avhandlingsprojekt:

 • N-of-1 interventions for treatments of mental health problems in athletes

Rebecka Ekelund

Eklund Linda, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Ansträngningsutlösta andningsbesvär hos elitkonditionsutövare
 • Luftvägseffekter vid experimentell exponering för kyla

Avhandlingsprojekt:

 • Luftvägar, kyla och idrott

Irewall Tommie, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Ansträningsutlösta andningsbesvär hos konditionsidrottare

Avhandlingsprojekt:

 • Prevalens, incidens, remission av och riskfaktorer för luftrörsymtom, astma och ansträngningsutlöst larynxobstruktion hos idrottande ungdomar och elitkonditionsidrottare.

Jansson Daniel, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsvetenskaplig forskning:

 • Lagbollidrotter
 • Testmetodik
 • Styrketräning
 • Barn och träning
 • Träningslära

Avhandlingsprojekt:

 • Effects of exercise training on physiological adaptations in children and adolescents

Krüger Alexander, Juridiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottsjuridik

Avhandlingsprojekt:

 • Sports Law: Legal frameworks when managing change – a comparison

Alexander Krüger

Levin Sofia, Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Klinisk psykologi
 • Idrottspsykologi
 • Idrottsskador
 • Skadeprevention
 • Interventioner

Avhandlingsprojekt:

 • Riskfaktorer för idrottsskador hos unga innebandyspelare
Sofia Levin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 28

Lindkvist Louise, Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Skolans idrottsundervisning
 • Förändringsprocesser i skolämnet Idrott och hälsa
 • Idrottspolitisk styrning

Renström Anna, Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Utbildning för expertislärande inom idrott

Avhandlingsprojekt:

 • Att lära sig bli elitidrottare - när, hur, varför

Westerlund Runa, Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning:

 • Idrottslärarutbildningens didaktik

Avhandlingsprojekt:

 • Idrottslärarstudenters lärande