"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid institutionen för datavetenskap

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för datavetenskap.

Anknutna

Research in the area of cloud-native traffic management for mobile edge cloud such as service mesh.

Amber Zelvelder
Anders Jonsson
Anil Singh
Anna Viklund
Anton Eklund

Jag är en industridoktorand som jobbar med dokumentklustring och topic modeling.

Aso Bozorgpanah
Bo Kågström
Christian Kammler
Telefon
090-786 52 45

Jag är doktorand i den tvärvetenskapliga forskargruppen Socialt medveten AI som arbetar med de sociala aspekterna av AI. Jag fokuserar på sociala simuleringar.

Eva Sjöstrand
Hajar Siar
Jayalakshmi Baskar
Kenneth Bodin

Jag forskar inom realtidssimulerad fysik, maskininlärning och fundamentala kopplingar mellan fysik och AI och är även även engagerad i undervisning inom motsvarande områden.

Lars-Erik Janlert

Jag är professor emeritus i datavetenskap och kognitionsvetenskap, med inriktning på AI, MDI, informationsfilosofi och designteori.

Linus Hägg
Luis Gustavo Ludescher
Telefon
090-786 98 28
Maarten Jensen
Mahdi Abbasi
Mickaël Zehren
Monika Jingar
Nazanin Fouladgar

Jag är doktorand i "XAI – Explainable AI" forskargruppen och arbetar med förklarbarhet i djupinlärningsmodeller.

 

 

Nils-Erik Gustafsson

Jag har arbetat med användbarhet och interaktionsdesign i drygt 40 år – som anställd och som konsult. Parallellt har jag undervisat som gästlärare på de flesta svenska universitet och högskolor.

Sara Benouar

Postdoctoral position within Human-Centred Artificial Intelligence for Health Promotion. 

Seyed Abbas Mousavi
Vera Kaelin

Vera Kaelin is a postdoctoral scholar with a research interest and focus on using human-centered AI to customize participation- and activity-focused health promotion and re/habilitation services.

Yashwant Singh Patel

Post Doctoral Fellow in the Autonomous Distributed Systems Lab, working on Cloud-Edge Systems, Serverless Computing, Energy-Efficient Computing, and Distributed Algorithms.

Senast uppdaterad: 2021-11-02