"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock

Samarbeta med institutionen för datavetenskap

Ett framgångsrikt samarbete ska vara givande för alla parter. Här får forskare och studenter använda sin kunskap i praktiken, samtidigt som de knyter värdefulla kontakter. Samtidigt får företag och samhälle möjlighet att stärkas stärks och växer samtidigt med den nya kompetensen. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Att samarbeta med externa aktörer stärker våra utbildningars kvalitet och relevans gentemot arbetsmarknaden. Det är i våra samarbeten som vi fångar upp omgivningens aktuella behov och möter framtida utmaningar. Våra kunskaper och expertis kommer samhället till nytta. 

UmeAI Network

Umeå universitets egna nätverk för de som är intresserade av AI. Här bygger vi ett nätverk av forskare, lärare, studenter och yrkesverksamma som vill lära sig, diskutera och samarbeta kring AI-relaterade frågor. Vi arrangerar seminarier, paneldiskussioner, kurser och andra aktiviteter. Vill du vara med i vårt nätverk?

Välkommen att registrera dig i UmeAI Network.

Senast uppdaterad: 2022-02-28