Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Samarbeta med institutionen för datavetenskap

Ett framgångsrikt samarbete ska vara givande för alla parter. Här får forskare och studenter använda sin kunskap i praktiken, samtidigt som de knyter värdefulla kontakter. Företag och samhälle stärks och växer samtidigt med den nya kompetensen. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Att samarbeta med externa aktörer stärker våra utbildningars kvalitet och relevans gentemot arbetsmarknaden. Det är i våra samarbeten som vi fångar upp omgivningens aktuella behov och möter framtida utmaningar. Våra kunskaper och expertis kommer samhället till nytta. 

Kontakta prefekten

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86