Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Samarbeta med oss

Vi samarbetar gärna med företag, myndigheter, organisationer och andra externa aktörer. Tillsammans kan vi skapa nya produkter och tjänster, höja kompetensnivån i regionen, utveckla idéer och verksamheter.

Grunden för ett framgångsrikt samarbete är att det ska vara givande för alla parter. Forskare och studenter får använda sin kunskap i praktiken och knyter värdefulla kontakter. Företagen stärks och växer med den nya kompetensen. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Att samarbeta med externa aktörer stärker våra utbildningars kvalitet och relevans genom att främja kunskapsutbyte och knyta an till arbetsmarknaden. För forskningen är samverkan ett sätt att fånga upp omgivningens aktuella behov, möta framtida utmaningar och komma samhället till nytta.

Kontakta prefekten

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86