"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Datortomografi av thorax och buk.

Bild: Springsky

Diagnostisk radiologi

Radiologi är en bild- och funktionsmedicinsk specialitet där avancerade avbildningstekniker som röntgen, datortomografi (DT) och magnetresonanstomografi (MR) används. Radiologisk diagnostik möjliggör upptäckt av inre sjukdomar och skador samt monitorering av behandlingseffekter. Specialiteten integreras också i många nuklearmedicinska undersökningar samt vid interventionella procedurer, där läkare använder bildvägledning för minimalinvasiva ingrepp.

Specialiteten radiologi innefattar kunskaper och färdigheter i bildgivande diagnostiska metoder baserade på joniserande röntgenstrålning, magnetresonans och ultraljud. Inom grenspecialiteten nuklearmedicin används radioaktiva isotoper som sönderfaller med gammastrålning.

Verksamheten vid Bild- och funktionsmedicin, Norrlands Universitetssjukhus, omfattar i dagsläget bilddiagnostiska metoder som konventionell röntgen och genomlysning, datortomografi (DT), ultraljud, magnetresonanstomografi (MR) samt nuklearmedicinska undersökningar.

Specialiteten, som har en central roll i modern sjukvårdsverksamhet, omfattar samverkan med remitterande kliniker avseende val av radiologisk undersökningsmetod, färdighet med hänsyn till utförandet av diagnostiska och terapeutiska (interventionella) radiologiska åtgärder samt utvärdering av bild- och annat informationsmaterial från undersökningar med olika radiologiska modaliteter.

Radiologi är sålunda en klinisk specialitet som har omfattande kontakter och samarbete med de flesta övriga kliniska medicinska specialiteter.

Inom enheten för Diagnostisk radiologi vid Institutionen för Diagnostik och intervention bedrivs såväl undervisning inom Läkarprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet och Civilingenjörsprogrammet med profilering mot sjukhusfysik, som forskning med ett flertal interdisciplinära samarbeten.

Vår forskning

SPRINTR
Ungefär hälften av de som dör av prostatacancer dör trots att deras cancer upptäckts innan den har spridit sig och de därmed hade möjligheten att b...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2023
Prognostiskt och diagnostiskt tilläggsvärde av bilddiagnostik vid stadieindelning och behandlingsplanering av gynekologisk cancer (PRODIGYN)
Avancerad bilddiagnostik kan användas för att bedöma gynekologisk cancer innan beslut om behandling och kan sannolikt även ge vägledning om prognos...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 maj 2023 till 1 maj 2032
PAMP (PSMA, Acetate and Multiparametric MRI for Prostate cancer)
Vad säger bilderna? Korrelation av in-vivo imaging med histopatologi för prostatacancer.
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2022
Senast uppdaterad: 2024-02-20