"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ive van Krunkelsven

Utbildning på forskarnivå

Är du intresserad av att fördjupa dig inom något av ämnesområdena ekologi, geovetenskap eller miljövetenskap? Då är utbildning på forskarnivå vid vår institution något för dig!

För en doktorsexamen läser du kurser och genomför ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling.

Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

En utbildning på forskarnivå innebär fyra års heltidsstudier som vanligtvis inkluderar ett visst mått av undervisning, vilket gör att den reella tiden ofta blir fem år.

Idag finns drygt 30 doktorander vid institutionen.

Antagning

Varje år utannonseras nya doktorandbefattningar via universitetets sida för lediga jobb, Arbetsförmedlingen och via egna informationskanaler. Du kan i första hand ansöka till:

  • Doktorsutbildning
    En doktorsexamen omfattar 240 hp i ett forskarutbildningsämne, dels krävs godkända doktorandkurser, dels godkänd doktorsavhandling om minst 120 hp.

Om du får dina forskarstudier finansierade av ett företag kan du även ansöka till:

  • Licentiatutbildning
    Licentiatexamen är ett slutmål i forskarutbildningen om minst 120 hp. För examen krävs dels godkända doktorandkurser, dels godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp.

Antagningskrav

Kraven för att kunna antas till forskarutbildningen regleras i Högskoleförordningen. För att kunna antas som forskarstuderande krävs att du uppfyller förkunskapskraven för respektive ämne samt att du har de förmågor som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

 

Läs mer om vår forskarutbildning och läs studieplaner i respektive ämne på fakultetens hemsida

Studierektor för forskarutbildningen

Roland Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 73
Senast uppdaterad: 2024-03-05