"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Centrumbildningar och andra partners

Climate Impacts Research Centre (CIRC)

CIRC fungerar som en vetenskaplig plattform för forskning, undervisning och utåtriktad verksamhet i Abisko och har en nyckelroll i Umeå universitets aktiviteter i Arktis. Vårt fokus är på effekterna av klimat- och miljöförändringar på arktiska och alpina ekosystem.

Herbarium UME

Herbarium UME är ett offentligt forskningsherbarium omfattande ca 300 000 kollekter av kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar från hela världen, men främst från norra Sverige. Det utgör en del av Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid Umeå universitet.

IceLab

IceLab (Integrated Science Lab) är ett nav för forskning och utbildning som bygger teorier och metoder för att förstå levande system med verktyg från fysik och matematik.

Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Umeå Marina Forskningscentrum är en centrumbildning som stödjer marin forskning och utbildning och utför miljöanalys för svensk miljöövervakning. De sprider också information om forskning och miljötillståndet i havet med särskilt fokus på Bottniska viken. Vid UMF finns marin infrastruktur för forskning, bland annat en avancerad mesokosmanläggning och undersökningsfartyg.

Umeå Plant Science Centre (UPSC)

Umeå Plant Science Centre är ett världsledande center inom experimentell växtbiologi.

Senast uppdaterad: 2021-10-18