Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsområden

Hälsa och välfärd i norra Sverige

Vi arbetar och verkar i Västerbottens läns landsting, en del av Norrland. Detta är en landsdel som är glest befolkad och där rekrytering av hälsopersonal och allas tillgång hälso- och sjukvård tillhör utmaningarna. Det är därför viktigt att vi samarbetar med landstingen och andra institutioner i samhället. Tillsammans arbetar vi med förebyggande insatser för ohälsa under livsloppet. De många register med hälsodata som vi har i Sverige är en stor tillgång i detta arbete.

Forskningsprojekt - Hälsa och välfärd i norra Sverige

Hälsosystem och hälsopolitik

För att kunna nå gemensamma hälsomål är det viktigt att förstå hur samhällen är organiserade och hur olika aktörer samarbetar när det gäller policyformulering och implementering. Hälso- och sjukvårdssystemet i världen försöker se till befolkningens behov och åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla. För att stärka system och genomföra förändringar behöver vi bedriva interdisciplinär forskning i samarbete mellan beslutsfattare och olika hälsoaktörer.

Forskningsprojekt - Hälsosystem och hälsopolitik

 

Globala hälsoutmaningar

I en alltmer globaliserad värld står vi inför nya utmaningar när det gäller människors hälsa. Migration, klimatförändringar och en större andel äldre i befolkningen är faktorer som påverkar den globala hälsan. Dessa förändringar måste analyseras och följas över tiden och vi måste vara beredda att samarbeta över gränser, tex när det gäller infektionssjukdomar och ojämlikheter i psykisk hälsa.

Forskningsprojekt - Globala hälsoutmaningar

 

Avhandlingar

Avhandlingar från Epidemiologi och global hälsa

Open Code

Ladda ner Open Cope - Ett program för att bearbeta kvalitativa data