Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pågående forskningsprojekt vid Epidemiologi och global hälsa

Kan byhälsoarbetare bidra till att stärka hälsosystemen i Latinamerika?
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den globala barnrättsdialogen under covid-19: multinationell aktionsforskning
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
En intervjustudie med migranter som lever med hiv i Sverige
Tid 1 mars 2021 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lämna ingen utanför: intersektionell jämlikhet i det svenska hälsosystemet
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekt av Covid-19-relaterade folkhälsoåtgärder på ensamhet bland äldre inom äldrevård
Tid 1 december 2020 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stötta, stärka och förändra: en kvalitativ studie av tjejjourernas stöd- och påverkansarbete
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Hälsokommunikationens roll och hushållens vanor vid minskningen av klimatutsläpp
Tid 1 augusti 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur kan unga transpersoners psykiska hälsa förbättras? En deltagaraktiv studie
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan psykisk hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras? En interventionsstudie
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lancet nedräkning 2030: Klimatförändringar och hälsa
Tid 1 januari 2016 till 1 januari 2030
Typ av projekt Forskningsprojekt
VIPVIZA
Tid 29 april 2013 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Salut - En hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten
Tid 1 juli 2006 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt