Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt vid Epidemiologi och global hälsa

Senaste projekten

Stöd och behandling vid psykisk ohälsa
Stöd och behandling vid psykisk ohälsa

Ungdomsmottagningarnas roll för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga.

Väderrelaterad hälsa
Väderrelaterad hälsa

Detta projekt undersöker vädrets påverkan på hälsan i Sverige.

Innovationer inom e-hälsa
Innovationer inom e-hälsa

En åldrande befolkning är en utmaning för hälso- och sjukvårdssystem

Goda år - ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser
1 januari 2019 till 31 december 2021
Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Forskningsämne: Vårdvetenskap
1 januari 2018 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
1 juli 2017 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Ungdomars psykiska hälsa under hög- och lågkonjunktur
1 februari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Lancet nedräkning 2030: Klimatförändringar och hälsa
1 januari 2016 till 1 januari 2030
Forskningsprojekt