Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pågående forskningsprojekt vid Epidemiologi och global hälsa

Senaste projekten

Stöd och behandling vid psykisk ohälsa
Stöd och behandling vid psykisk ohälsa

Ungdomsmottagningarnas roll för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga.

Innovationer inom e-hälsa
Innovationer inom e-hälsa

En åldrande befolkning är en utmaning för hälso- och sjukvårdssystem

Väderrelaterad hälsa
Väderrelaterad hälsa

Detta projekt undersöker vädrets påverkan på hälsan i Sverige.

Goda år - ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Validering av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ5d 5L för Sverige
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan mental hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Policy och hälsosystemforskning: att stärka samhällsbaserade hälsosystem
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige
Tid 1 januari 2017 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Faktorer som bidrar till gynnsam utveckling av socioemotionell förmåga i tidig barndom
Tid 30 november 2016 till 30 november 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
ZikaPLAN – nätverk för bekämpning av epidemier av smittsamma sjukdomar
Tid 1 oktober 2016 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lancet nedräkning 2030: Klimatförändringar och hälsa
Tid 1 januari 2016 till 1 januari 2030
Typ av projekt Forskningsprojekt