"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningen vid Epidemiologi och global hälsa handlar främst om tre områden: 'Globala hälsoutmaningar', 'Hälsosystem och hälsopolitik' och 'Hälsa och välfärd i norra Sverige'.

Vår forskning och forskarutbildning fokuserar på hälsoproblem och förklaringsmodeller med lösningar kopplade till länder och platser som finns spridda över hela världen.
Global hälsa vid Umeå universitet är ett världsledande forskningsnätverk.

Miljön är tvärvetenskaplig med omfattande internationellt samarbete. Epidemiologin, befolkningsperspektivet på sjukdomars förekomst och orsaker, är miljöns kärna. Det yttersta syftet är att bidra med kunskap som kan främja hälsa och förebygga sjukdom.

Forskningen bidrar också till utveckling av nationell och regional hälsopolitik som kan minska ojämlikheten i hälsa inom och mellan länder.

Vid institutionen har vi också utvecklat ett program, Open Code, för att analysera kvalitativa data som kan laddas ner utan kostnad.

Senast uppdaterad: 2022-12-01