Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Forskningen vid Epidemiologi och global hälsa handlar främst om tre områden: 'Globala hälsoutmaningar', 'Hälsosystem och hälsopolitik' och 'Hälsa och välfärd i norra Sverige'

Forskningsområden
Forskningsområden

Forskning vid Epidemiologi och Global Hälsa

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt vid Epidemiologi och global hälsa

Vår forskning och forskarutbildning fokuserar på hälsoproblem och förklaringsmodeller med lösningar kopplade till länder och platser som finns spridda över hela världen.

Global hälsa vid Umeå universitet är ett världsledande forskningsnätverk. Miljön är tvärvetenskaplig med omfattande internationellt samarbete. Epidemiologin, befolkningsperspektivet på sjukdomars förekomst och orsaker, är miljöns kärna. Det yttersta syftet är att bidra med kunskap som kan främja hälsa och förebygga sjukdom.

Forskningen bidrar också till utveckling av nationell och regional hälsopolitik som kan minska ojämlikheten i hälsa inom och mellan länder.

Vid institutionen finns redaktionen för Global Health Action, en open access tidskrift. Vi har också utvecklat ett program, Open Code, för att analysera kvalitativa data som kan laddas ner här utan kostnad.

Några exempel på doktorandprojekt

Film: Nathanael Sirilis disputation
Nathanael Sirilis disputation

Se Klara Johanssons film om Nathanael Sirilis forskning

Film: Utamie Pujilestaris disputation
Utamie Pujilestaris disputation

Se Klara Johanssons film om Utamie Pujilestaris forskning

Film: Amaia Maquibar Landas disputation
Amaia Maquibar Landas disputation

Se Klara Johanssons film om Amaia Maquibar Landas forskning