"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tilde

Institutionen för estetiska ämnens publikationsserie heter Tilde, (~) och ges ut av institutionens vetenskapliga råd. Namnet Tilde kommer från spanskan, ursprungligen från latinets titulus, en typ av romerska inskriptioner på sten. ~ är också ett diakritiskt, särskiljande, tecken som förändrar en bokstavs uttal eller betoning. Namnet på serien kan därför sägas representera en gemensam ambition, att göra skillnad genom de texter som publiceras.

Med Tilde-serierna vill vi erbjuda våra studenter och andra intresserade att få tillgång till forskning som bedrivs vid institutionen. Tilde finns i två olika serier: en rapportserie och en skriftserie. Rapportseriens olika nummer omfattar en mindre samling artiklar eller examinationstexter från forskarkurser och ibland är texterna i form av arbetsmaterial. Skriftserien utgörs av mer omfattande material, av en eller flera författare. Samtliga texter som publicerats har bearbetats i seminarier och av en redaktör samt för skriftserien granskats av externa läsare, dock inte i bemärkelsen anonyma granskare 

Tilde skriftserie

 

Tilde rapportserie

Senast uppdaterad: 2024-02-16