"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Välkommen till Näringsforskning

Näringsforskning handlar om samband mellan kost och hälsa. Detta innebär samarbeten inom en mängd olika discipliner med tonvikt på nutritionsepidemiologi, dvs folkhälsobaserad registerforskning. Inom näringsforskning tittar vi också på genetiska samband relaterade till kost och på hur kost och livsstil påverkar hälsan över generationer.

Den forskning som bedrivs vid enheten utgår främst från stora befolkningsbaserade register, t.ex. Västerbottens hälsoundersökningar och MONICA-studien i Norrbotten och Västerbotten. Vi använder enkätdata och kostmarkörer i blodprover.

Tack vare att prover och livsstilsdata finns sparade för en stor del av regionens befolkning finns goda möjligheter att studera vad som leder fram till sjukdom senare i livet, och också vad som skyddar mot ohälsa. De personer som ingår i registren delas in i olika grupper beroende på matvanor eller kostmarkörer i blodet. Sedan jämförs sjuklighet och dödlighet i de olika grupperna, t ex risken att drabbas av cancer och hjärt-kärlsjukdom.

Vi bidrar också med data till internationella forskningssamarbeten, som EPIC-projektet.

Många av de forskningsregister och provsamlingar som sedan den 1 oktober 2012 hanteras av Enheten för biobanksforskning har grundlagts inom ramarna för Näringsforsknings verksamhet.

Kontakta oss

Avdelningschef

Chef vid Avdelningen för hållbar hälsa, dit näringsforskning hör
Bertil Forsberg

Administration

Institutionsadministratör
Anette Norberg Karlsson

Telefon

090-785 15 40

Besöksadress

Norrlands universitetssjukhus
Byggnad 5 B, plan 1, målpunkt P11

Postadress

Näringsforskning
Umeå universitet
901 87 Umeå

Medicinska teknikbiobanken

Medicinska teknikbiobanken är ett utvecklingsprojekt med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Senast uppdaterad: 2024-05-03