"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Medicinska teknikbiobanken

Klassiskt biobanksarbete ska stimulera till tekniska och andra innovationer och på så sätt gynna utvecklingen av små- och medelstora företag i norra Norrland.

Medicinska teknikbiobanken (MTBB) är ett utvecklingsprojekt med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projektet är indelat i tre huvudområden:

Syftet med projektet är att aktiva forskningsprocesser vid och i anslutning till Enheten för biobanksforskning (EBF) skall gynna utvecklingen av såväl allmänna hälsostrategier, som av små- och medelstora företag i norra Norrland.

Förvaltande myndighet är Tillväxtverket och det totala stödet uppgår till drygt åtta miljoner kronor fördelade över tre år. Under dessa tre år kommer utvärdering att vara en integrerad del i forskningen och resultat från våra delutvärderingar kommer att presenteras löpande här på vår hemsida. Under hösten 2020 förväntas den slutgiltiga utvärderingen av projektet vara klar.

På Institutionens dag 2017-11-29 spelades en kortfilm om Medicinska Teknikbiobanken in. (OBS! på engelska)
Se filmen här

Kontaktuppgifter

Projektledare

Professor
Göran Hallmans

Administrativ samordnare och kontaktperson

Kvalitetssamordnare vid Enheten för biobanksforskning
Gerd Johansson

Styrgrupp

Styrgrupp för Medicinska teknikbiobanken

Arbetet vid Medicinska teknikbiobanken (MTBB) leds av en styrgrupp och utvärderas kontinuerligt av en extern utvärderare.

Styrgrupp
Ordförande i styrgrupp för projektet,
professor i molekylärbiologi vid Umeå universitet
Åke Forsberg

Projektledare i projektet
Göran Hallmans

Administrativ koordinator i projektet, 50%,
kvalitetssamordnare vid Enheten för biobanksforskning
Gerd Johansson

Innovationsstrateg vid Västerbottens läns landsting
Tomas Gustafsson

Chef för Forskning och Utveckling vid Norrmejerier
Karin Hallin Saedén

Miljöinspektör vid Umeå kommun
Joakim Linder

Extern utvärderare
Seniorkonsult, MIDEK
Gustav Malmqvist

Dokumentsamling

Medicinska teknikbiobankens dokumentsamling

Här finns interna dokument kopplade till Medicinska teknikbiobanken (MTBB), till exempel blanketter, styrelseprotokoll och pressklipp.
Hitta dokument här

Senast uppdaterad: 2020-12-04