"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kognitiv hälsa för äldre

I det här delprojektet arbetar vi med att utveckla modeller för tidig diagnos av kognitiv svikt och anpassad vård och service för kunder i olika typer av vårdboenden.

Vi vill utveckla högkvalitativa och kostnadseffektiva vård- och boendeformer för att möta de utmaningar som åldrandets sjukdomar innebär. Kognitiv svikt är en viktig sådan sjukdomsgrupp. Modellerna för tidig diagnos av kognitiv svikt utgår från diagnostiska kriterier som nyligen har förändrats.

Det nya är att man utgår från sex olika kognitiva domäner, istället för att som tidigare lägga huvudvikten på minnesstörningar. Begreppet "demens" har också avskaffats.

Beroende på hur svår sjukdomen är, delas kognitiv svikt in i "kognitiv sjukdom" och "lindrig kognitiv funktionsnedsättning". Kriterierna för dessa sjukdomar beskrivs mer utförligt i boken: "Mini-D5 diagnostiska kriterier enligt DSM-5". Läs mer här.

I projektet "Fikastunden ur ett omvårdnadsperspektiv" vill vi kartlägga rutiner kring fikastunder inom äldreomsorgen, både vid särskilt boende och inom hemtjänsten. Avsikten är att ge underlag för möjligheten att genomföra en större studie, där även kundernas reaktioner och möjliga effekter på hälsan kan ingå.

Delprojektledare är forskaren Sture Eriksson.

Medverkande företag/samarbetspartner är:

Aleva omsorg AB, Umeå
Bäckbacka Röbäck AB, Umeå
Civilcare AB, Umeå
Lottas omsorg AB, Umeå

Medicinska teknikbiobanken (MTBB) är ett utvecklingsprojekt med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Senast uppdaterad: 2024-05-03