"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbeta med oss

För vår egen del är samverkan viktig för att ta in omvärldens nyfikenhet, erfarenhet och behov för vidareutvecklingen av våra utbildningar och forskning.

Institutionen för fysik samverkar med skolor, organisationer och företag för att sprida kunskap om fysik och nya forskningsrön, för att möta den nyfikenhet som finns hos allmänheten om hur världen fungerar i smått och stort och för att bidra i utvecklingen av samhället och ny teknologi.

Vi kan exempelvis mötas under följande former:

  • alumniverksamhet (f.d. studenter)
  • arbetslivsdagar, studiebesök och rekrytering
  • examensarbete och studentprojekt
  • forskning
  • gästföreläsningar, programråd och fadderföretag
  • populärvetenskapliga föredrag
  • skolbesök
Näringsliv och samhälle

Vi delar med oss av kunskaper till samhället.

Skola och allmänhet

Hur vi samverkar med skola och allmänhet.

Kontakt - Näringsliv och samhälle

Kontakt - skola och allmänhet

Senast uppdaterad: 2023-12-07