"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Patrik Norqvist

Jag är universitetslektor i rymdfysik.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för fysik
Plats
Fysikhuset plan 4, Linneausväg 24, FA428 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag ägnar den största delen av min arbetstid till undervisning och samverkansuppgiften.

Jag arbetar mycket med att intressera barn och ungdomar för naturvetenskap i allmänhet och rymdfysik i synnerhet och besöker skolor för att hålla föredrag om fysik på ett roligt sätt. Jag jobbar också med populärvetenskapliga arrangemang såsom Levande frågelåda, Forskning a la carte och Forskarfredag.

Mitt deltagande i olika tv-produktioner är också ett sätt att arbeta med den tredje uppgiften. Jag har varit med på TV vid ungefär 170 tillfällen.

Journal of Geophysical Research - Space Physics, Washington: American Geophysical Union (AGU) 2017, Vol. 122, (7) : 7042-7056
De Spiegeleer, Alexandre; Hamrin, Maria; Pitkänen, Timo; et al.
Geophysical Research Letters, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 43, (15) : 7822-7830
Pitkänen, Timo; Hamrin, Maria; Kullen, A.; et al.
Annales Geophysicae, Vol. 33 : 245-255
Pitkänen, Timo; Hamrin, Maria; Norqvist, Patrik; et al.
Journal of Geophysical Research - Space Physics, Vol. 119, (11) : 9004-9018
Hamrin, Maria; Pitkänen, Timo; Norqvist, Patrik; et al.
Journal of Geophysical Research - Space Physics, American Geophysical Union (AGU) 2013, Vol. 118, (10) : 6279-6290
Hamrin, Maria; Norqvist, Patrik; Karlsson, T.; et al.
Geophysical Research Letters, American Geophysical Union (AGU) 2013, Vol. 40, (21) : 5598-5604
Pitkänen, Timo; Hamrin, Maria; Norqvist, Patrik; et al.
Journal of Geophysical Research, Vol. 117, (A6) : A06310-
Hamrin, Maria; Marghitu, O; Norqvist, Patrik; et al.
Journal of Geophysical Research, Vol. 116, (A1)
Hamrin, Maria; Marghitu, Octav; Norqvist, Patrik; et al.
Annales Geophysicae, Vol. 28 : 1813-1825
Hamrin, Maria; Norqvist, Patrik; Marghitu, Octav; et al.
Umeå: Umeå universitet 2010
Minnhagen, Petter; Norqvist, Patrik; Wiklund, Krister
Annales Geophysicae, Vol. 27, (11) : 4131-4146
Hamrin, Maria; Norqvist, Patrik; Marghitu, Ocatv; et al.
Annales Geophysicae, Vol. 27, (11) : 4147-4155
Hamrin, Maria; Norqvist, Patrik; Marghitu, Octav; et al.
Studentlitteratur, Lund 2007
Norqvist, Patrik; Hamrin, Maria
Folkvett, (2) : 32-37
Norqvist, Patrik; Wiklund, Krister
Fysikaktuellt, Stockholm: Svenska fysikersamfundet 2006, (4) : 12-13
Norqvist, Patrik; Wiklund, Krister
Annales Geophysicae, Vol. 24 : 367-79
Reiniusson, Annie; Stenberg, Gabriella; Norqvist, Patrik; et al.
Studentlitteratur 2005
Hamrin, Maria; Norqvist, Patrik
Annales Geophysicae, Vol. 23 : 3481-3486
Hamrin, Maria; Norqvist, Patrik; Rönnmark, Kjell; et al.
Journal of Geophysical Research, Vol. 107, (A8) : SIA 21-1-SIA 21-13
Hamrin, Maria; Norqvist, Patrik; Andre, M; et al.
Annales Geophysicae, Vol. 20, (12) : 1943-1958
Hamrin, Maria; Norqvist, Patrik; Hellström, Thomas; et al.
Geophysical Research Letters, Vol. 27, (11) : 1635-1638
Hamrin, Maria; Andre, M; Norqvist, Patrik; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar på allt från basåret till kurser på teknisk fysik och på lärarprogrammet.