Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Inga Dennhag

Inga Dennhag

Fil dr, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut. Mitt arbete har varit inriktat på olika typer av kliniska studier. Huvudfokus på nuvarande forskning är skattning av tonårsdepression.

Kontakt

E-post
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som adjungerad universitetslektor till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri
Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri

Inga Dennhag

Fil dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Jag undervisar, handleder och arbetar med forskning och som klinisk psykolog vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Västerbotten. Min nuvarande forskning är inriktad på diagnostik och behandlingsutvärdering av tonårsdepression och posttraumatisk stress disorder, genom normering och validering av internationella, multidimensionella mått och frågebanker. Även genusfrågan adresseras i pågående studier.

Titeln på min avhandling 2012 var ” Learning psychotherapy: An effectiveness study of clients and therapists”. Forskningen har haft en klinisk inriktning, med särskilt fokus på effekten av psykoterapier. Jag har följt både klienternas och terapeuternas utveckling över tid. År 2011 var jag gästforskare på Center for Psychotherapy Research at University of Pennsylvania. År 2016 blev jag utnämnd till "excellent lärare" på Psykologiska institutionen på Umeå universitet där jag undervisat på psykologprogrammet mellan 2005 till 2012. Jag har också ett stort intresse för frågor som gäller diskriminering, maktutövning och särbehandling inom psykoterapeutisk verksamhet och inom akademin. Boken Makt och psykoterapi skrevs 2017.

2019
Eating Disorders, Routledge 2019 : 1-17
Dennhag, Inga; Henje, Eva; Nilsson, Karin
2019
Social behavior and personality, Scientific Journal Publishers 2019, Vol. 47, (8)
Dennhag, Inga; Steinvall, Anders; Hakelind, Camilla; et al.
2017
Stockholm: Natur och kultur 2017
Dennhag, Inga
2017
Current Issues in Personality Psychology, Termedia Publishing House LTD 2017, Vol. 5
Dennhag, Inga; Ybrandt, Helene; Sundström, Anna
2015
Tidskriften psykoterapi, Stockholm: Riksföreningen Psykoterapi Centrum 2015, (3) : 38-41
Dennhag, Inga; Ybrandt, Helene
2015
Internet Interventions, Vol. 2, (2) : 121-127
Svartvatten, Natalie; Segerlund, Mattias; Dennhag, Inga; et al.
2013
Psychotherapy, American Psychological Association (APA) 2013, Vol. 50, (2) : 158-166
Dennhag, Inga; Ybrandt, Helene
2012
Umeå: Umeå universitet 2012
Dennhag, Inga
2012
Psychotherapy Research, Routledge 2012, Vol. 22, (4) : 475-488
Dennhag, Inga; Connolly Gibbons, Mary Beth; Barber, Jacques P.; et al.
2012
Psychotherapy Research, Routledge 2012, Vol. 22, (6) : 720-730
Dennhag, Inga; Connolly Gibson, Mary Beth; Barber, Jacques P.; et al.
2011
Psychotherapy Research, Routledge, Taylor and Francis Group 2011, Vol. 21, (2) : 201-209
Dennhag, Inga; Ybrandt, Helene; Armelius, Kerstin

Forskningsprojekt

1 januari 2018 till 31 december 2023