"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inga Dennhag

Universitetslektor och psykolog i barn- och ungdomspsykiatri

Ämnesföreträdare för barn- och ungdomspsykiatri

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri Roll: Avdelningschef
Plats
Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag arbetar som ämnesföreträdare för barn- och ungdomspsykiatri. Klinisk tjänstgöring, undervisning och forskning bedrivs inom ramen för min nuvarande lektorstjänst. Jag undervisar på läkarprogrammet, logopedprogrammet och fristående kurser i barn- och ungdomspsykiatri.  Min forskning bedrivs både via klinik och i samhället och jag använder både kvantitativ och kvalitativ metod.

För närvarande bedriver jag forskning inom områdena:

-     Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi  för ungdomar med trauma symtom  

-     Compassionfokuserad träning för ungdomar med stress

-      Sexuella trakasserier/övergrepp på internet

-      Översättning och validering av självskattningsformulär för ungdom med psykisk ohälsa

Jag har tidigare arbetat tre år som klinisk psykolog inom psykiatrisk öppenvård för vuxna. Då bestod mitt arbete främst av psykoterapier, gruppbehandlingen Affektskola, Unga vuxna-projekt samt psykologutredningar. 2005 blev jag anställd som psykolog och adjunkt på institutionen för psykologi på Umeå universitet. Åren 2008 till 2013 ägnade jag mig åt att doktorera inom klinisk psykologi om utbildningsterapier och studenters lärande. Min avhandling heter ”Learning psychotherapy: An effectiveness study of clients and therapists”. 2016 fick jag utmärkelsen excellent lärare. 2017 fick jag en forskartjänst på barn- och ungdomspsykiatrin på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Trots hög prevalens av posttraumatisk stress bland ungdomar finns allvarliga hinder för evidensbaserad behandling i glesbygd, till exempel långa transportvägar. WHO, forskare samt e-hälsoambassadörer efterfrågar internetförmedlade behandlingar för trauma. Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är numera standardbehandling vid trauma och medicinsk behandling används endast för symtomlindring. Några få lovande studier finns på vuxna som har fått textbaserad internetförmedlad behandling för trauma, men ingen studie baserad på ungdomar finns ännu. Internetförmedlad behandling kan vara textbaserad, live eller en kombination. Eftersom det kan vara belastande för ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) att endast läsa och skriva på internet, samt att ungdomen i textbaserade terapier får vänta på textbaserade svar från terapeuten, kommer vi utveckla terapiledd TF-KBT via videokonferenssystem med vissa inslag av att läsa, skriva samt använda multimedia.

Compassionfokuserad behandling har nyligen börjat att användas vid posttraumatisk stress hos vuxna. Vi vill undersöka om compassionfokuserad terapi kan öka affektregleringsförmågan, och öka självmedkänsla även hos barn och ungdomar.

Compassionfokuserad terapi för ungdomar prövas ut i gruppbehandling online. Stressade, ångestfyllda och moderat deprimerade ungdomar får gå sju gånger i grupp. Vi övar self-compassion och affektreglerande strategier. Preliminära muntliga resultat visar att ungdomar upplever minskad stress. Studien pågår men insamling är färdig.

Ungdomar tillbringar en stor del av sina liv på internet. Sociala medier, smartphones och spel är en naturlig del av deras liv. Sexuella trakasserier och övergrepp på nätet har ökat och leder till ett stort lidande. Mer kunskap behövs inom barnpsykiatrin för att förstå och kunna förebygga detta. Genus och kultur påverkar också ungdomars beteende. I samarbete med genusforskarskolan studerar vi detta.

Det är viktigt att bedömningar är reliabla då de ligger till grund för resursfördelning. Vi har validerat internationella självskattningsformulär om psykisk ohälsa hos ungdom i Sverige. Några självskattningsformulär som vi validerat är åtta formulär från Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS). Formulären mäter ilska, ångest, depression, kamratrelationer, familjerelationer, trötthet, smärta, och fysisk aktivitet. Andra formulär som vi har översatt är Compassionate engagement and action scale for adolesent (CEAS-Y SE) och mäter compassion, samt Montgomery Åsberg Depression Rating Scale for youths (MADRS-Y) som mäter depression.

Människor som söker vård är ofta i kris och särskilt utsatta. Det är viktigt hur en blir bemött av professionella. Jag har skrivit en bok med arbetsnamnet ”Makt i psykoterapi” vilken handlar om hur bemötandet i vården sker på ojämlika villkor och vad man kan göra åt det. Den publicerades av förlaget Natur och Kultur i december 2017.

Australian psychologist, Taylor & Francis 2024, Vol. 59, (1) : 24-35
Henje Blom, Eva; Wiberg, Marie; Dennhag, Inga
Nordic Journal of Psychiatry
Jonasson, Maria; Wiberg, Marie; Dennhag, Inga
Violence against Women
Carlberg Rindestig, Frida; Gillander Gådin, Katja; Dennhag, Inga
Nordic Journal of Psychiatry, Taylor & Francis 2023, Vol. 77, (3) : 256-265
Carnelius, Filippa; Dennhag, Inga
Nordic Journal of Psychiatry, Taylor & Francis 2023, Vol. 77, (4) : 383-392
Ekbäck, Erik; Blomqvist, Ida; Dennhag, Inga; et al.
Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, Walter de Gruyter 2023, Vol. 11, (1) : 120-127
Jonsson, Emmy; Dennhag, Inga
Nordic Journal of Psychiatry, Taylor & Francis 2023, Vol. 77, (5) : 421-431
Vestin, Magnus; Åsberg, Marie; Wiberg, Marie; et al.
Clinical Child Psychology and Psychiatry, Sage Publications 2023, Vol. 28, (4) : 1524-1535
Åslund, Lie; Andreasson, Anna; Lekander, Mats; et al.
Journal of Patient-Reported Outcomes, Springer 2021, Vol. 5, (1)
Blomqvist, Ida; Chaplin, John Eric; Nilsson, Evalill; et al.
Nordic Journal of Psychiatry, Taylor & Francis 2021, Vol. 75, (4) : 292-300
Blomqvist, Ida; Ekbäck, Erik; Dennhag, Inga; et al.
Journal of Patient-Reported Outcomes, Springer 2021, Vol. 5, (1)
Carlberg Rindestig, Frida; Wiberg, Marie; Chaplin, John Eric; et al.
Eating Disorders, Routledge 2021, (5) : 463-479
Dennhag, Inga; Henje, Eva; Nilsson, Karin
Nordic Journal of Psychiatry, Taylor & Francis 2021, Vol. 75, (5) : 330-335
Ståhl, Simon; Dennhag, Inga
Quality of Life Research, Springer 2020, Vol. 29 : S175-S176
Chaplin, John; Nilsson, Evalill; Blomqvist, Ida; et al.
Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, Exeley Inc. 2020, Vol. 8 : 70-80
Henje Blom, Eva; Carlberg Rindestig, Frida; Gilbert, Paul; et al.
Social behavior and personality, Scientific Journal Publishers 2019, Vol. 47, (8)
Dennhag, Inga; Steinvall, Anders; Hakelind, Camilla; et al.
Stockholm: Natur och kultur 2017
Dennhag, Inga
Current Issues in Personality Psychology, Termedia Publishing House LTD 2017, Vol. 5
Dennhag, Inga; Ybrandt, Helene; Sundström, Anna
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 29-32
Hakelind, Camilla; Dennhag, Inga; Deutschmann, Mats; et al.
Tidskriften psykoterapi, Stockholm: Riksföreningen Psykoterapi Centrum 2015, (3) : 38-41
Dennhag, Inga; Ybrandt, Helene
Internet Interventions, Vol. 2, (2) : 121-127
Svartvatten, Natalie; Segerlund, Mattias; Dennhag, Inga; et al.
Psychotherapy, American Psychological Association (APA) 2013, Vol. 50, (2) : 158-166
Dennhag, Inga; Ybrandt, Helene
Umeå: Umeå universitet 2012
Dennhag, Inga
Psychotherapy Research, Routledge 2012, Vol. 22, (4) : 475-488
Dennhag, Inga; Connolly Gibbons, Mary Beth; Barber, Jacques P.; et al.
Psychotherapy Research, Routledge 2012, Vol. 22, (6) : 720-730
Dennhag, Inga; Connolly Gibson, Mary Beth; Barber, Jacques P.; et al.
Psychotherapy Research, Routledge, Taylor and Francis Group 2011, Vol. 21, (2) : 201-209
Dennhag, Inga; Ybrandt, Helene; Armelius, Kerstin

Jag undervisar inom barn- och ungdomspsykiatri på läkarprogrammet, logopedprogrammet och fristående kurs (BUP Trauma, ångest och depression och BUP Neuropsykiatri).