"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Logopedi

Logopedi handlar om tal-, röst-, språk- och sväljstörningar.

Inom Logopedi bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning om tal-, röst-, språk- och sväljstörningar. 

Forskningsprojekt inom området logopedi:

"Påverkan av DBS (Deep Brain Stimulation) på röst och tal hos Parkinson patienter" Jan van Doorn (i samverkan med Erik Nordh, Katarina Olofsson, Jan Linder, och Patric Blomstedt, Umeå samt Ellika Schalling (KI) och Lena Hartelius (Göteborg))

En kontrastiv och longitudinell studie gällande effekten av djup hjärnstimulering på Parkinsons-patienters artikulatoriska förmåga. Fredrik Karlsson, FD postdoktor (VR)

"Talbedömningar vid läpp-käk-gomspalt: en jämförelse mellan bedömningar av logopeder, otränade bedömare och instrumentella mätningar". Avhandlingsprojekt: Avhandlingen försvarad december 2008 av Karin Brunnegård. Handledare professor Jan van Doorn, Inst för klinisk vetenskap, Enheten för logopedi, Umeå universitet och biträdande handledare professor Anette Lohmander, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Enheten för logopedi, Göteborgs universitet.

"Undersökning om hur språket, längden och det fonetiska innehållet hos talmaterialet påverkar nasaleringskvoten" Jan van Doorn, Karin Brunnegård

Ämnesföreträdare

Karin Brunnegård
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 51
Senast uppdaterad: 2023-05-05