"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Oftalmiatrik

Oftalmiatrik handlar om ögonen, synen och ögonsjukdomarna.

Här bedrivs forskning rörande katarakt (grå starr) och glaukom (grön starr), men även grundforskning rörande ögonmuskulatur och hornhinna. Ärftliga ögonsjukdomar t ex retinitis pigmentosa och ärftlig maculadegeneration är ytterligare forskningsområden. Forskningsverksamheten präglas av bredd vad gäller professioner och metodologi och bygger på flera nationella och internationella samarbeten.

Vårt mål är att erbjuda en forskarutbildning som håller internationell standard samt bedriva en bred och konkurrenskraftig forskning som ligger i framkant. En viktig utgångspunkt är att skapa ett nära och gott samarbete med kliniska verksamheter samt att skapa en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Inom ämnet bedrivs såväl grundforskning som translationell och klinisk forskning.

Fatima Pedrosa Domellöf och hennes medarbetare på såväl den prekliniska som kliniska sidan studerar ögonmusklernas sammansättning med målsättning att förstå dessa musklers unika egenskaper och hur de svarar vid skelningskirurgi och neuromuskulära sjukdomar. Anders Behndig forskning omfattar lins och hornhinna med, för närvarande, särskild inriktning mot keratokonussjukdomen och utveckling av nya icke-invasiva kirurgiska metoder för att behandla den och andra tillstånd i hornhinnan. En annan del av hans forskning utgår från det nationella kvalitetsregistret för grå starr. Christina Lindéns forskningsområde är grön starr ur olika perspektiv: epidemiologi, genes, medicinsk/kirurgisk behandling samt, i samarbete med avdelningen för Medicinsk teknik, utveckling av medicinsk-teknisk apparatur. Just nu driver hon en behandlingsstudie i samarbete med Skånes universitetsklinik.

Ett stort antal kliniska medarbetare bedriver också aktuell forskning: Eva Mönestams forskning rör grå starr, bl.a. ur ett epidemiologiskt perspektiv. Björn Lundberg studerar samma sjukdom, men ur ett mer kirurgiskt och behandlingsmässigt perspektiv. Marie Burstedt fokuserar på ärftliga sjukdomar i näthinnan och dess behandling. Berit Byström studerar hornhinnesjukdomar med särskild betoning på genetiska frågeställningar. Gauti Jóhannesson fokuserar just nu på patogenesen till grön starr, men belyser även andra frågeställningar kring denna sjukdom samt nya administrationsformer av ögondroppar. Patrik Danielssons forskargrupp studerar mekanismer bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad, bl.a. i hornhinna och senor.

Här hittar du patientinformation om PiXL.

Ämnesansvarig

Anders Behndig
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 48
Senast uppdaterad: 2018-11-28