"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ÖNH

Omfattar kunskapen om vård av patienter med sjukdomar i öron, näsa och hals, hörsel- samt röst- och talrubbningar.

Inom ämnet öron-, näs- och halssjukdomar bedrivs undervisning, forskning och klinisk utveckling. Undervisning i ämnet ges inom Läkarprogrammet på Termin 9 och utöver detta inom tandläkar- och logopedprogrammen.

Ämnets kliniska korrelat utgörs av öron-, näs- och halssjukdomar med subspecialiteterna huvud- och halskirurgi, samt foniatri och audiologi (röst- samt hörsel- och balansrubbningar).

Vår forskning är koncentrerad på kliniska sjukdomar inom ÖNH-området och omfattar allt från klinisk patientnära forskning och omvårdnad, med translationsforskning till cellnivå och molekylärmedicin. Vi bedriver forskning inom infektioner såsom rhinovirus, fusobakterier och humant papillomvirus, inom hörsel/inneröra, tumörsjukdomar, obstruktivt sömnapnésyndrom, hammarskaftfrakturer, användningen av datortomografi (CBCT) inom vissa ÖNH sjukdomar samt behandling av problem med örontrumpeten.

Vi samverkar både inom regionen, med olika ämnesområden inom Umeå Universitet,  med internationella forskargrupper men även med klinikerna inom framför allt Norrlandsregionen.

Ämnesansvarig

Thorbjörn Holmlund
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 23
Senast uppdaterad: 2023-05-08