Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Medarbetare vid ÖNH

Anställda medarbetare

Birgitta Bäcklund, ekonomiadministratör

Ekonomiadministratör vid Klinisk vetenskap inom ämnena Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri, Obstetrik och gynekologi, Oftalmiatrik, Öron-, näs- och halssjukdomar och Professionell utveckling.

 

Eva Westman, universitetslektor, överläkare
Krister Tano, universitetslektor, överläkare
Telefon
070-556 90 43
Maud Normark, studieadministratör
Telefon
090-786 72 93

Studieadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap i ämnet Barn- och ungdomspsykiatri och på logopedprogrammet.

Mimmi Werner, universitetslektor, överläkare
Telefon
073-802 88 70
Thorbjörn Holmlund, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 73 23

Jag är lektor och ämnesföreträdare för  öron-, näs- och halssjukdomar. Jag undervisar på läkarprogrammet och forskar inom området sömnapne. Ledamot i nationella programområdet för ÖNH.