"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våra program på avancerad nivå

Här hittar du information om institutionens program på avancerad nivå samt hur du kan bygga din egen magister- eller masterexamen med fristående kurser.

Våra program på avancerad nivå

Institutionen för kultur- och medievetenskaper erbjuder i nuläget tre olika program på avancerad nivå. Utöver dessa tre har du också möjlighet att plocka ut en magister- eller masterexamen med fristående kurser och profilkurser.

Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap

Magisterprogrammet i Medie- och kommunikationsvetenskap är en ettårig utbildning som syftar till att ge den studerande både breddad kompetens för problemlösning inom arbetsliv såväl som förberedande kunskaper för fortsatta akademiska studier på forskarnivå. Under utbildningen får studenterna både fördjupa sig i teoretiska klassiker och orientera sig inom ämnets forskningsfront. Särskild uppmärksamhet ägnas metoder för insamling, analys och visualisering av digitala dataflöden, liksom bransch- och samhällsutmaningar i ett föränderligt medielandskap. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

Mer information om programmet

Masterprogrammet i litteraturvetenskap

Masterprogrammet i litteraturvetenskap är en tvåårig utbildning som syftar till att ge den studerande såväl förberedande kunskaper för fortsatta akademiska studier på forskarnivå som breddad kompetens inför ett kommande arbetsliv. Under utbildningen får studenterna både en orientering i ämnets historia och kännedom om ämnets nuvarande forskningsläge. Särskild uppmärksamhet ägnas åt teori- och metodfrågor liksom frågor som rör litteraturens, kritikens och litteraturvetenskapens relevans i historisk och samtida belysning.

Mer information om programmet

Masterprogrammet i Tillämpad kulturvetenskap

Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap är en tvåårig utbildning som syftar till att ge den studerande breddad och fördjupad kompetens i kulturvetenskap. Utbildningen är en förberedelse för fortsatta akademiska studier på forskarnivå, men förbereder även studenterna inför arbetsliv utanför universitet.

Mer information om programmet

Magister- eller masterexamen med fristående kurser och profilkurser

Info kommer

Våra kurser på avancerad nivå

Alla våra kurser på avancerad nivå ges på halvfart. Många kurser ges som distanskurser (med ett fåtal obligatoriska träffar i Umeå) eller nätkurser (utan fysiska träffar). Om man vill studera på helfart så kan man läsa flera kurser parallellt. Alla fristående kurser sökes i öppen konkurrens.

Bilden som vetenskaplig källa, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Konstvetenskap
Digital källkritik, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Öppen för anmälan
Kreativt akademiskt skrivande, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Litteraturvetenskap
Öppen för anmälan
Litteraturteoretisk fördjupning och projektarbete på avancerad nivå, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Litteraturvetenskap
Öppen för anmälan
Litteraturvetenskapliga studier på avancerad nivå, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Litteraturvetenskap
Öppen för anmälan
Magisterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap, 60 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 1 år (heltid)
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Magisteruppsats i etnologi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Humaniora Kulturvetenskap
Magisteruppsats i konst- och bildvetenskap, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Konstvetenskap
Magisteruppsats i litteraturvetenskap, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Litteraturvetenskap
Magisteruppsats i museologi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Museivetenskap
Öppen för anmälan
Masterprogrammet i litteraturvetenskap, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Litteraturvetenskap
Öppen för anmälan
Masterprogrammet i tillämpad kulturvetenskap, 120 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 2 år (heltid)
Ämne: Etnologi Konstvetenskap Kulturvetenskap
Masteruppsats i etnologi, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Etnologi Kulturvetenskap Humaniora
Masteruppsats i Konst- och bildvetenskap, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Konstvetenskap
Masteruppsats i litteraturvetenskap, 30 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Litteraturvetenskap

Skillnader mellan magister- och masterexamen

Magisterexamen

För en magisterexamen (60hp) krävs kurser om minst 30 hp inom huvudområdet på avancerad nivå där 15hp måste utgöras av ett examensarbete. Resterande poäng, 30hp, är valfria. Det enda kravet är att 15hp måste vara på avancerad nivå - men 15hp kan vara på grundnivå.

Masterexamen

För en masterexamen (120hp) krävs kurser om minst 60 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Resterande poäng kan bestå av ett examensarbete om 30hp specifikt för masterexamen - eller ett examensarbete om 15 hp för magisterexamen plus ett examensarbete om minst 15 hp för masterexamen. Utöver detta krävs 60 hp i valfria kurser, varav 30 hp av dessa kurser måste vara på avancerad nivå och resterande på grundnivå.

Du kan alltså läsa till en magisterexamen och sen läsa till ett år och ta ut en masterexamen.

Mer information om att ta ut akademisk examen

Senast uppdaterad: 2022-03-16