"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Journalistik

Bild: Mostphotots/Mihajlo Maricic

Vid institutionen för kultur- och medievetenskaper utbildar vi framtidens journalister.

Varför ska du läsa journalistik?

I en värld präglad av falska nyheter och allt stridare informationsströmmar är goda journalistiska kunskaper viktigare än någonsin. Våra kurser och program har stor relevans för dig som kommer att jobba med olika former av journalistiskt arbete i ett allt mer medieorienterat samhälle.

Journalistprogrammet

Genom vårt treåriga program lägger du grunden till en karriär inom yrket. Utbildningen handlar både om att kunna förstå och diskutera journalistikens villkor, innehåll och samhälleliga betydelse, och att kunna arbeta som journalist.
Du får en bred orientering i mediehistoria, medieformer och genrer och du får lära dig att på ett vetenskapligt sätt undersöka, analysera och problematisera journalistisk verksamhet. En målsättning är att grundlägga ett mediekritiskt förhållningssätt genom att belysa journalistik och medier ur olika perspektiv. Du får också med dig de kunskaper du behöver för att arbeta som journalist, till exempel om journalistikens juridiska och etiska ramverk, såsom offentlighet och sekretess samt yrkesetiska spelregler. Under utbildningen tränar du färdigheter och metoder för informationssökning, källkritik, intervjuer, skrivande, foto, film och redigering. Du övar olika genrer som notiser, nyheter, reportage, personporträtt, recensioner m.fl. såväl för traditionella massmedier som för webben. Du får multikompetens och kommer att kunna arbeta med tidning/tidskrift, radio, TV och webb, eller kombinera de olika uttrycksformerna.
Studierna på universitetet varvas med två praktikperioder på tidning, radio, TV eller annan journalistisk arbetsplats. En kortare praktikperiod ingår i termin 4. Den långa praktiken gör du under termin 6, då du under knappt tio veckor deltar i arbetet på en redaktion och får handledning av en person verksam inom yrket. I utbildningen ingår också två större arbeten av granskande karaktär. På termin 5 gör du, tillsammans med en studiekamrat, en journalistisk granskning av något samhällsproblem. Sista terminen gör du ett självständigt examensarbete om något område inom journalistisk verksamhet, det vill säga en vetenskaplig undersökning som presenteras i en kandidatuppsats.

Fristående kurser

För dig som inte är intresserad av att läsa ett helt program inom ämnet erbjuder vi också fristående kurser.

Mer information om aktuella kurser och program

Senast uppdaterad: 2022-07-15