"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Kulturentreprenörskap

Kulturentreprenörskap riktar sig till dig som vill arbeta i kreativa miljöer och driva projekt eller starta eget inom kultur och upplevelseproduktion. Du jobbar med projekt, ofta i samarbete med kulturaktörer eller med kulturinstitutioner som uppdragsgivare.

Varför ska du läsa kulturentreprenörskap?

På programmet för kulturentreprenörskap anser vi kulturen vara en kreativ kraft som ger upphov till nya viktiga idéer för samhällsutvecklingen i stort. Med kultur menar vi inte bara sådant som dans, musik och litteratur, utan även sådant som värderingar, tankemönster och attityder. Programmet är inriktat mot en arbetsmarknad där upplevelseproduktion av olika slag är central och där kultur spelar stor roll. Kombinationen av humanistiska ämneskunskaper och praktiskt projektarbete ger dig en bred arbetsmarknadsanpassad kompetens med ett självständigt, proaktivt förhållningssätt.

Jobba både kreativt och praktiskt

Vårt mål är att du ska få de teoretiska och praktiska redskap du behöver för att arbeta som projektledare, producent, konsult eller liknande inom området kulturella och kreativa näringar.

Mer information om aktuella program

Här hittar du mer information om Programmet för kulturentreprenörskap

Senast uppdaterad: 2022-07-15