"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Barnmorskan Margareta Persson

Margareta är både sjuksköterska och barnmorska. Hon trivs som bäst när hon ser studenterna gå från nybörjare till att bli trygga i sin kommande yrkesroll.

Margareta Persson började vikariera som adjunkt för 20 år sedan. 

- Jag trivdes i miljön, blev doktorand några år senare och på den vägen är det. 

Hon har arbetat som universitetslektor på två olika lärosäten i Sverige samt även undervisat internationellt i ett UNFPA/SIDA-finansierat projekt i Bangladesh.

Vad är det bästa med att vara lärare?

- Det bästa med att vara lärare på högskola/universitet är att se studenter utvecklas och växa med uppgifterna; att gå från nybörjare till att bli trygga i sin kommande yrkesroll och att också kunna kritiskt granska fakta och evidens. 

Margareta har arbetat i tre omgångar på institutionen, först som adjunkt, sen som vikarierande universitetslektor strax efter hennes disputation. 2014 blev hon anställd på institutionen och meriterad universitetslärare 2021.

Hon har frekventa kontakter med personal och chefer i verksamheten för att bl.a. informera om barnmorskeprogrammet och sin forskning på t.ex. fortbildningsdagar.

Skapar bra förutsättningar för studenterna

- Jag får höra av andra att jag är engagerad och strukturerad, vilket hjälper och underlättar studenternas lärande.

Margareta förkovrar sig regelbundet inom universitetspedagogiken – allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för lärande och skapa bra och rättvisande examinationer.

- Ett exempel på att se studenterna utvecklas är när jag märker att studenterna fått till tekniken med suturering och jag märker att de vill bara fortsätta att öva, vill varken ha fikapaus eller sluta för dagen när vi har färdighetsträning.  Och sen får jag höra från VFUn (praktiken) att de märker att studenten suturerar riktigt bra – det är det roliga med att vara lärare, att se hur något som först är svårt eller upplevs som snudd på omöjligt utvecklas till att behärskas av studenterna på ett relevant sätt.  

Vilket tips skulle du ge till någon som funderar på att börja plugga?

- Börja studera, blir det inte rätt utbildning direkt så har man alltid lärt sig något som man kan ha nytta av när man minst anar det.  

Varför ska man specialisera sig?

- Barnmorska är det roligaste jobb man kan ha inom hälso- och sjukvården, man arbetar med ett fokus på hälsa och välbefinnande och det finns så många olika delar inom professionen som man kan arbeta med. Man möter personer under hela livscykeln, allt ifrån med ungdomar, blivande föräldrar till den äldre kvinnan. Specialisering inom vården är en möjlighet till utveckling – både inom sin profession, men det ger också möjlighet att ha andra arbetsuppgifter och driva utveckling av vården. Specialisering öppnar också upp för karriärmöjligheter. 

Vad forskar du om?

- Min forskning rör olika områden inom kvinnors hälsa. Just nu håller jag mest på med förlossningsbristningar och dess konsekvenser tillsammans med andra forskare och en doktorand. Men, jag håller också på med graviditetsdiabetes, som var mitt avhandlingsämne och bedriver forskning tillsammans med andra forskare i Umeå och på andra håll. Att forska är att ha möjlighet att vara nyfiken på arbetstid – att fundera över hur kan vården förbättras, vilka kunskapsluckor finns och vad kan man göra för att förbättra för personer med olika former av hälsobekymmer? Dessutom är det stimulerande och utvecklande att träffa andra forskare från andra delar av världen för att diskutera forskningsfrågor och skapa samarbeten. 

Var kommer du ifrån: Uppvuxen i Västerbotten i en liten by vid kusten. Flyttade tidigt söderut och har sedan dess bott och jobbat på många olika ställen. 
Fritidsintressen: Tycker om att vara utomhus med olika aktiviteter, gillar hantverk av olika slag - främst sy kläder med skräddartekniker och där har jag t.ex. gått kurs för en av de europeiska kungahusens hovskräddare. Sen kopplar jag gärna av med en bok.  
Familj: Jag är gift och har tre utflugna barn. 

Senast uppdaterad: 2023-11-01