Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Utbildning vid institutionen för omvårdnad

Du kan välja mellan utbildningar på grundnivå och på avancerad nivå samt flera fristående kurser. Programmen i Skellefteå och Örnsköldsvik ges som distansutbildning, i Umeå finns både campus- och distansutbildning.

Information angående Covid-19 och höstterminen 2020 för dig som är student på institutionen

Även i höst är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd med anledning av covid-19. Upplever du som student symptom – även lindriga – ska du stanna hemma och vara symtomfri i minst 48 timmar innan du återvänder till universitetets lokaler. Vid konstaterad smitta ska du stanna hemma i minst sju dagar efter insjuknande.

·       Tvätta händerna

·       Håll avstånd

·       Samlas inte i för stora grupper

·       Vi möts så långt som möjligt via digitala möten

Kontaktuppgifter