Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för omvårdnad

Anställda medarbetare

Agneta Westergren, doktorand
Telefon
090-786 91 32

Doktorand i sexuell och reproduktiv hälsa, institutionen för omvårdnad, samt vid Genusforskarskolan, Umeå universitet. Är i grunden barnmorska.

Anders Ringnér, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 54

Jag är barnsjuksköterska och lektor på institutionen för omvårdnad. Jag arbetar också kliniskt som barnsjuksköterska på Barn 2 vid Norrlands universitetssjukhus.

Anette Edin-Liljegren, adjungerad universitetslektor
Anita Nilsson, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 14

Jag arbetar 67% som lektor vid institutionen och 33% som klinisk lektor vid Medicincentrum NUS.

Ann Jacobsson, universitetslektor
Telefon
0660-29 25 48
Ann-Catrin Johansson, studieadministratör
Telefon
090-786 70 08

Studieadministratör och studievägledare för studenter på institutionen för omvårdnad.

studievagledning.omvardnad@umu.se

infostudieadmin.omvardnad@umu.se

Anna-Clara Rullander, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 98 61
Annica Backman, universitetsadjunkt (tjänstledig), postdoktor
Telefon
090-786 91 51
Annika Bay, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 59 17
Annika Berghemmer, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 92 18
Birgitta Nilsson, studieadministratör
Telefon
090-786 77 18

Jag arbetar bl.a. med Vfu för sjuksköterskeprogrammen på grund och avancerad nivå samt med forskningsadministration och disputaioner.

Birgitta Olofsson, professor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 63 33

Jag är professor i omvårdnad men har en förenad anställning till Rörelseorganens Centrum, ortopeden, Region Västerbotten.

Birgitta Persson, universitetsadjunkt
Telefon
0910-78 72 39
Britt-Inger Saveman, professor

Jag delar mitt arbete som professor mellan Institutionen för omvårdnad och som programdirektör för Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Enheten för kirurgi, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap.

Britt-Marie Lindgren, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent vid institutionen för omvårdnad och i grunden är jag psykiatrisjuksköterska.

Camilla Rosendal, studieadministratör
Telefon
090-786 91 53
Carlos Tejera, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 92 45
Carola Eriksson, universitetslektor
Telefon
090-786 68 39
Catharina Norberg, universitetsadjunkt
Telefon
0910-78 72 32
Charlotte Ångström Brännström, universitetslektor
Telefon
090-786 98 55

Jag arbetar som lektor vid inst för omvårdnad inom bl.a. specialistutb till barnsjuksköterska och har även anställning som lektor inom Västerbottens läns landsting, Barn- och Ungdomskliniken.

Chatrin Persson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 53
David Edvardsson, professor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 43
Elin Olsson, studieadministratör (tjänstledig)
Telefon
090-786 51 84

Studieadministratör för Sjuksköterskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet på grundnivå.

Kontaktuppgift till studieadministrationen:
infostudieadmin.omvardnad@umu.se 

Elina Karlsson, amanuens
Elionor Gustafsson, övrig/annan befattning
Elisabeth Bruce, universitetslektor
Telefon
0660-29 25 39
Erika Boman, universitetslektor
Eva Boström, universitetslektor
Telefon
090-786 92 70
Gunnel Eriksson, administratör, utbildning (tjänstledig)
Telefon
090-786 92 92
Göran Burvall, adjungerad universitetsadjunkt
Hanna Fransson, studieadministratör
Telefon
090-786 70 38

Studieadministratör för Sjuksköterskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet på grundnivå. 

Kontaktuppgift studieadministrationen:

infostudieadmin.omvardnad@umu.se

 

Helen Forsgren, studievägledare
Telefon
090-786 91 13

Studenter på institutionen för omvårdnad är välkommen att kontakta mig för sin personliga studiesituation.

studievagledning.omvardnad@umu.se

Helena Antonsson, universitetslektor
Telefon
090-786 98 33

Utbildningsansvarig för utbildningar på avancerad nivå

Inger Lindberg, universitetslektor
Jenny Molin, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 95 91

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och arbetar 50% som vikarierande lektor vid institutionen och 50% vid Psykiatricentrum, NUS.

Johan Åhlin, universitetslektor
Telefon
0910-78 72 56
Jonas Alex, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 63 75

Jag jobbar med forskning och utveckling av ambulanssjukvård samt på specialistutbildningen inom ambulanssjukvård.

Jonas Boström, projektassistent
Telefon
090-786 73 24
Julia Svanberg, amanuens
Karin Bölenius, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 15

Jag heter Karin Bölenius, är professionsutvecklare i omvårdnad vid enheten för utbildning, Region Västerbotten och universitetslektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

Karin Hellström Ängerud, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 92 63
Karin Jonsson, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 91 45

Doktorand, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vård/Omvårdnad,

Karin Sjögren, universitetslektor
Telefon
090-786 92 47
Kent Sandström, instruktionssjuksköterska (tjänstledig)
Telefon
090-786 59 08
Kerstin Edin, universitetslektor
Telefon
090-786 92 55
Kerstin Viglund, universitetslektor

Jag är universitetslektor och ordförande i Programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS

Kristina Lämås, universitetslektor
Telefon
090-786 91 21
Larry Fredriksson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 80 38
Lena Holmlund, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 51 98
Lena Jutterström, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 63 84
Lena Richardt, administratör, utbildning
Telefon
090-786 60 74

Vfu handläggning för sjuksköterskeprogrammet på distans, Lycksele, Ö-vik och Skellefteå samt vissa delar på avancerad nivå och inresande utbytesstudenter.
Arbetar i Diva
Beställningar

Lenita Lindgren, universitetslektor med förenad klinisk anställning

Jag har ett translationellt forskningsfokus, kombinerar preklinisk och klinisk forskning och använder tvärvetenskapliga metoder för att förstå emotionella och fysiologiska svar vid olika upplevelser.

Lina Gyllencreutz, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 69 70
Linda Olovsson, adjungerad universitetsadjunkt
Telefon
090-786 97 76
Madeleine Åberg-Svensk, administratör, utbildning
Telefon
090-786 92 51

Programrådshandläggare, Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS)

Majken Hjalmarsson, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 91 89

Jag arbetar med institutionens ekonomi, externa webbsidor och intranätet Aurora för anställda.

Malin Andersson, administratör, utbildning
Telefon
090-786 62 51

Programrådshandläggare, Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS)

Malin Skagerlind, universitetslektor
Telefon
090-786 91 16
Margareta Persson, universitetslektor
Telefon
090-786 56 98

Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad och är docent i Reproduktiv och perinatal hälsa.

Maria Forsner, universitetslektor
Telefon
090-786 64 73

Jag är docent i omvårdnad och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt psykiatrisk vård. 

Maria Granåsen, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 62 62
Maria Härgestam, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 90 68
Maria Lindqvist, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Maria Persson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 64
Maria Thelander, studieadministratör
Telefon
090-786 98 50

Administrerar program och kurser på avancerad nivå. Specialistsjuksköterskeprogram, barnmorskeprogrammet.

Mats O Lundström, universitetslektor
Telefon
090-786 98 57
Monica Christianson, universitetslektor
Telefon
090-786 93 92

Jag är anställd som universitetslektor och undervisar främst på avancerad nivå inom Barnmorskeprogrammets kurser, är aktiv forskare och arbetar som barnmorska på Ungdomshälsan Umeå. 

 

 

 

Monika Krenchel, administrativ chef
Telefon
090-786 78 20

Jag ansvarar för personalen inom administrationen och arbetar med utvecklingsfrågor, ingår i ledningsgruppen för institutionen och deltar i prognos och ekonomifrågor. 

 

Monika Norberg, universitetsadjunkt
Telefon
0660-29 25 40
Nina Smulter, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 78 39
Per Fransson, universitetslektor med förenad klinisk anställning

Jag är docent i onkologisk omvårdnad med förenad anställning hos Cancercentrum, NUS. 

Per-Olof Sandman, professor emeritus, professor
Pia Hedberg, universitetslektor
Telefon
090-786 98 58
Pia Wernersson, universitetsadjunkt
Telefon
0910-78 72 38
Sabine Björk, universitetslektor
Telefon
090-786 60 92
Sandra Kollberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 65 11
Senada Hajdarevic, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 24
Sofia Andersson, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
0910-78 72 94

Jag arbetar som universitetslektor på institutionen och är i grunden distriktssköterska. Min forskning berör vårdvetenskap och palliativ vård.

Sofia Asplund, doktorand
Telefon
090-786 59 67

Jag ät 

Sofia Rova, administratör
Telefon
090-786 70 27

Jag arbetar med ledningsstöd och administration som berör institutionens personal och ekonomi.

Solveig Engman, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 91 56
Stina Evars, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 20

Jag är adjunkt vid Institutionen för omvårdnad inom sjuksköterskeprogrammet och distriktssköterskeprogrammet. I grunden är jag distriktssköterska.

Stina Hermansson, universitetsadjunkt (tjänstledig)
Telefon
090-786 62 08

Jag arbetar som adjunkt och undervisar främst på sjuksköterskeprogrammet. Jag är sjuksköterska och utbildad vårdlärare, och min kliniska bakgrund har jag främst inom urologi/kirurgi. 

Susann Backteman Erlanson, universitetslektor
Telefon
090-786 98 59

Jag arbetar som universitetslektor vid institutionen och arbetar främst inom ämnesområdet akutsjukvård. Jag har också en anknytning som lektor mot polisutbildningen, Umeå Universitet. 

Susanna Pusa, universitetslektor, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 79 82
Tom Uppstu, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 65
Ulf Isaksson, universitetslektor

Docent, Universitetslektor, Meriterad lärare

Ulrika Fallbjörk, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 92 22
Ulrika Öberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 63 74
Åsa Audulv, universitetslektor
Telefon
090-786 55 42
Åsa Dorell, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
0660-29 25 56
Åsa Nordström, studieadministratör
Telefon
090-786 74 66

Jag arbetar med VFU-handläggning, arkivsamordning samt bokningar i TimeEdit.