Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för omvårdnad

Anställda medarbetare

Agneta Westergren, doktorand

Doktorand i sexuell och reproduktiv hälsa, institutionen för omvårdnad, samt vid Genusforskarskolan, Umeå universitet. Är i grunden barnmorska.

Anders Ringnér, universitetslektor, förenad anställning

Jag är barnsjuksköterska och lektor på institutionen för omvårdnad. Jag arbetar också kliniskt som barnsjuksköterska på Barn 2 vid Norrlands universitetssjukhus.

Anita Nilsson, universitetslektor, förenad anställning

Jag arbetar 67% som lektor vid institutionen och 33% som klinisk lektor vid Medicincentrum NUS.

Anna-Clara Rullander, universitetslektor, förenad anställning
Annica Backman, universitetsadjunkt (tjänstledig), postdoktor
Birgitta Olofsson, professor, förenad anställning

Jag är professor i omvårdnad men har en förenad anställning till Rörelseorganens Centrum, ortopeden, Region Västerbotten.

Britt-Inger Saveman, professor, senior

Jag delar mitt arbete som professor mellan Institutionen för omvårdnad och som programdirektör för Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Enheten för kirurgi, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap.

Britt-Marie Lindgren, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent vid institutionen för omvårdnad och i grunden är jag psykiatrisjuksköterska.

Charlotte Ångström Brännström, universitetslektor

Jag arbetar som lektor vid inst för omvårdnad inom bla specialistutb till barnsjuksköterska och har även anställning som lektor inom Västerbottens läns landsting, Barn- och Ungdomskliniken.

David Edvardsson, professor, förenad anställning
Erika Boman, universitetslektor, gäst
Gunnel Eriksson, administratör, utbildning (tjänstledig)
Göran Burvall, universitetsadjunkt, adjungerad
Helena Antonsson, universitetslektor

Utbildningsansvarig för utbildningar på avancerad nivå

Inger Lindberg, universitetslektor, adjungerad
Jenny Molin, universitetslektor

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och arbetar 50% som vikarierande lektor vid institutionen och 50% vid Psykiatricentrum, NUS.

Jonas Alex, universitetslektor, förenad anställning

Jag jobbar med forskning och utveckling av ambulanssjukvård samt på specialistutbildningen inom ambulanssjukvård.

Karin Bölenius, universitetslektor, förenad anställning
Karin Jonsson, universitetsadjunkt, doktorand

Doktorand, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vård/Omvårdnad,

Karin Sundin, professor

Sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal inom kommunal hemsjukvård och särskilda boenden för äldre.

Klas-Göran Sahlen, universitetslektor

Biträdande prefekt och ordförande för programradet for masterprogrammen i folkhälsa. Min forskning finns framförallt inom hälsoekonomi och kvalitativa studier.

Lena Holmlund, universitetsadjunkt (tjänstledig)
Lena Jutterström, universitetslektor, förenad anställning
Lenita Lindgren, universitetslektor, förenad anställning
Lina Gyllencreutz, universitetslektor, förenad anställning
Linda Olovsson, universitetsadjunkt, adjungerad
Maria Granåsen, universitetsadjunkt (tjänstledig)
Maria Härgestam, universitetslektor, förenad anställning
Per Fransson, universitetslektor, förenad anställning

Jag är docent i onkologisk omvårdnad med förenad anställning hos Cancercentrum, NUS. 

Senada Hajdarevic, bitr universitetslektor, komb klinisk anst
Stina Hermansson, universitetsadjunkt

Jag arbetar som adjunkt vid institutionen för omvårdnad. Jag är leg. vårdlärare, och som sjuksköterska har jag främst arbetat inom urologi och kirurgi. 

Ulf Isaksson, universitetslektor

Jag undervisar framförallt om kvantitativ metod och statistik, men även omvårdnad av personer med demenssjukdom och s.k. BPSD. Min forskning har ett fokus på äldre samt mot e-Hälsa.

Ulrika Fallbjörk, universitetslektor, förenad anställning
Åsa Dorell, universitetslektor, förenad anställning