Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för omvårdnad

Anställda medarbetare

Agneta Westergren, doktorand
Telefon
090-786 91 32

Doktorand i sexuell och reproduktiv hälsa, institutionen för omvårdnad, samt vid Genusforskarskolan, Umeå universitet. Är i grunden barnmorska.

Anders Ringnér, universitetslektor, förenad klinisk anställning (tjänstledig)
Telefon
090-786 91 54

Jag är barnsjuksköterska och lektor på institutionen för omvårdnad. Jag arbetar också kliniskt som barnsjuksköterska på Barn 2 vid Norrlands universitetssjukhus.

Anette Edin-Liljegren, universitetslektor, adjungerad
Anita Nilsson, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 14

Jag arbetar 67% som lektor vid institutionen och 33% som klinisk lektor vid Medicincentrum NUS.

Ann Jacobsson, universitetslektor
Telefon
0660-29 25 48
Ann-Catrin Johansson, studieadministratör
Telefon
090-786 70 08

Studieadministratör och studievägledare för studenter på institutionen för omvårdnad.

studievagledning.omvardnad@umu.se

infostudieadmin.omvardnad@umu.se

Anna-Clara Rullander, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 98 61
Annica Backman, universitetsadjunkt (tjänstledig), postdoktor
Telefon
090-786 91 51
Annika Bay, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 59 17
Annika Berghemmer, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 92 18
Birgitta Nilsson, studieadministratör
Telefon
090-786 77 18

Jag arbetar bla med Vfu för sjuksköterskeprogrammen på grund och avancerad nivå samt med forskningsadministration och disputaioner.

Birgitta Olofsson, professor, förenad anställning
Telefon
090-786 63 33

Jag är professor i omvårdnad men har en förenad anställning till Rörelseorganens Centrum, ortopeden, Region Västerbotten.

Birgitta Persson, universitetsadjunkt
Telefon
0910-78 72 39
Britt-Inger Saveman, professor, senior

Jag delar mitt arbete som professor mellan Institutionen för omvårdnad och som programdirektör för Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Enheten för kirurgi, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap.

Britt-Marie Lindgren, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent vid institutionen för omvårdnad och i grunden är jag psykiatrisjuksköterska.

Camilla Rosendal, studieadministratör
Telefon
090-786 91 53
Carlos Tejera, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 92 45
Carola Eriksson, universitetslektor
Telefon
090-786 68 39
Catharina Norberg, universitetsadjunkt
Telefon
0910-78 72 32
Charlotte Ångström Brännström, universitetslektor
Telefon
090-786 98 55

Jag arbetar som lektor vid inst för omvårdnad inom bl.a. specialistutb till barnsjuksköterska och har även anställning som lektor inom Västerbottens läns landsting, Barn- och Ungdomskliniken.

Chatrin Persson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 53
David Edvardsson, professor, förenad anställning
Telefon
090-786 91 43
Elin Olsson, studieadministratör
Telefon
090-786 51 84

Studieadministratör för Sjuksköterskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet på grundnivå.

Kontaktuppgift till studieaministrationen:
infostudieadmin.omvardnad@umu.se 

Elina Karlsson, amanuens
Elisabeth Bruce, universitetslektor
Telefon
0660-29 25 39
Erika Boman, universitetslektor
Eva Boström, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 92 70
Gunnel Eriksson, administratör, utbildning (tjänstledig)
Telefon
090-786 92 92
Göran Burvall, universitetsadjunkt, adjungerad
Hanna Fransson, studieadministratör
Telefon
090-786 70 38

Studieadministratör för Sjuksköterskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet på grundnivå. 

Kontaktuppgift studieadministrationen:

infostudieadmin.omvardnad@umu.se

 

Helen Forsgren, studievägledare
Telefon
090-786 91 13

Studenter på institutionen för omvårdnad är välkommen att kontakta mig för sin personliga studiesituation.

studievagledning.omvardnad@umu.se

Helena Antonsson, universitetslektor
Telefon
090-786 98 33

Utbildningsansvarig för utbildningar på avancerad nivå

Inger Lindberg, universitetslektor, adjungerad
Jenny Molin, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 95 91

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och arbetar 50% som vikarierande lektor vid institutionen och 50% vid Psykiatricentrum, NUS.

Johan Åhlin, universitetslektor
Telefon
0910-78 72 56
Jonas Alex, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 63 75

Jag jobbar med forskning och utveckling av ambulanssjukvård samt på specialistutbildningen inom ambulanssjukvård.

Julia Svanberg, amanuens
Karin Bölenius, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 15
Karin Hellström Ängerud, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 92 63
Karin Jonsson, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 91 45

Doktorand, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vård/Omvårdnad,

Karin Sjögren, universitetslektor
Telefon
090-786 92 47
Karin Sundin, professor
Telefon
0660-29 25 27

Sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal inom kommunal hemsjukvård och särskilda boenden för äldre.

Kent Sandström, instruktionssjuksköterska
Telefon
090-786 59 08
Kerstin Viglund, universitetslektor

Jag är universitetslektor och ordförande i Programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS

Klas-Göran Sahlen, universitetslektor

Biträdande prefekt och ordförande för programrådet för masterprogrammen i folkhälsa. Min forskning finns framförallt inom hälsoekonomi och kvalitativa studier.

Kristina Lämås, universitetslektor
Telefon
090-786 91 21
Larry Fredriksson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 80 38
Lena Backgård, projektassistent
Lena Holmlund, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 51 98
Lena Jutterström, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 63 84
Lena Richardt, administratör, utbildning
Telefon
090-786 60 74

Vfu handläggning för sjuksköterskeprogrammet på distans, Lycksele, Ö-vik och Skellefteå samt vissa delar på avancerad nivå och inresande utbytesstudenter.
Arbetar i Diva
Beställningar

Lenita Lindgren, universitetslektor, förenad klinisk anställning

Jag har ett translationellt forskningsfokus, kombinerar preklinisk och klinisk forskning och använder tvärvetenskapliga metoder för att förstå emotionella och fysiologiska svar vid olika upplevelser.

Lina Gyllencreutz, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 69 70
Linda Olovsson, universitetsadjunkt, adjungerad
Telefon
090-786 97 76
Madeleine Åberg-Svensk, administratör, utbildning
Telefon
090-786 92 51

Programrådshandläggare, Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS)

Majken Hjalmarsson, samordnare, ekonomi
Telefon
090-786 91 89

Jag arbetar med institutionens ekonomi, externa webbsidor och intranätet Aurora för anställda.

Malin Andersson, administratör, institution
Telefon
090-786 62 51

Programrådshandläggare, Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS)

Malin Skagerlind, universitetslektor
Telefon
090-786 91 16
Maria Forsner, universitetslektor
Telefon
090-786 64 73

Jag är docent i omvårdnad och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt psykiatrisk vård. 

Maria Granåsen, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 62 62
Maria Härgestam, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 90 68
Maria Persson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 64
Maria Thelander, studieadministratör
Telefon
090-786 98 50

Administrerar program och kurser på avancerad nivå. Specialistsjuksköterskeprogram, barnmorskeprogrammet.

Mats O Lundström, universitetslektor
Telefon
090-786 98 57
Monika Krenchel, chef, administrativ
Telefon
090-786 78 20

Jag är chef för administrationen och ansvarar för personalfrågor för hela institutionen bland annat inom arbetsmiljö, rekrytering och rehabilitering mm. 

Monika Norberg, universitetsadjunkt
Telefon
0660-29 25 40
Nina Smulter, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 78 39
Per Fransson, universitetslektor, förenad klinisk anställning

Jag är docent i onkologisk omvårdnad med förenad anställning hos Cancercentrum, NUS. 

Per-Olof Sandman, professor emeritus, professor, senior
Pia Hedberg, universitetslektor
Telefon
090-786 98 58
Pia Wernersson, universitetsadjunkt
Telefon
0910-78 72 38
Sandra Kollberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 65 11
Senada Hajdarevic, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 24
Sofia Andersson, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
0910-78 72 94

Jag arbetar som universitetslektor på institutionen och är i grunden distriktssköterska. Min forskning berör vårdvetenskap och palliativ vård.

Sofia Asplund, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 59 67
Sofia Rova, studieadministratör
Telefon
090-786 70 27

Jag arbetar med ledningsstöd och administration som berör institutionens personal och ekonomi.

Solveig Engman, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 91 56
Stina Evars, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 20

Jag är adjunkt vid Institutionen för omvårdnad inom sjuksköterskeprogrammet och distriktssköterskeprogrammet. I grunden är jag distriktssköterska.

Stina Hermansson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 62 08

Jag arbetar som adjunkt och undervisar främst på sjuksköterskeprogrammet. Jag är sjuksköterska och utbildad vårdlärare, och min kliniska bakgrund har jag främst inom urologi/kirurgi. 

Susann Backteman Erlanson, universitetslektor
Telefon
090-786 98 59

Jag arbetar som universitetslektor vid institutionen och arbetar främst inom ämnesområdet akutsjukvård. Jag har också en anknyning som lektor mot polisutbildningen, Umeå Universitet. 

Susanna Pusa, universitetslektor
Telefon
090-786 79 82
Tom Uppstu, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 65
Ulf Isaksson, universitetslektor

Jag undervisar framförallt om kvantitativ metod och statistik, men även omvårdnad av personer med demenssjukdom och s.k. BPSD. Min forskning har ett fokus på äldre samt mot e-Hälsa.

Ulrika Fallbjörk, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 92 22
Åsa Audulv, universitetslektor
Telefon
090-786 55 42
Åsa Dorell, universitetslektor, förenad klinisk anställning
Telefon
0660-29 25 56
Åsa Nordström, studieadministratör
Telefon
090-786 74 66

Jag arbetar med VFU-handläggning, arkivsamordning, bokningar i TimeEdit samt administrerar program och kurser på avancerad nivå.