"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid institutionen för omvårdnad

Anställda medarbetare

Adam Larsson
Telefon
090-786 57 24
Agneta Westergren
Telefon
090-786 91 32

Disputerad i sexuell och reproduktiv hälsa, institutionen för omvårdnad, samt vid Genusforskarskolan, Umeå universitet. Är i grunden barnmorska.

Telefon
090-786 80 97

Jag är leg. Barnmorska med speciellt intresse om ungdomshälsa. Jag forskar om ungdomar med återkommande smärta med fokus på elevhälsan och skolnärvaro. 

Amelie Frisk Wadell
Telefon
090-786 69 34

Programrådshandläggare, Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS)

Anders Sköldunger
Andreas Glantz
Telefon
090-786 89 03

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och doktorand. Min forskning är inriktad på omvårdnadsinterventionen Tid Tillsammans i en psykiatrisk heldygnsvårdskontext.

Anette Nyberg
Telefon
090-786 52 18

Jag forskar om patientsäkerhet under operation och säkerhetsklimat. I grunden är jag specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård.

Anita Nilsson
Telefon
090-786 91 14

Universitetslektor

Studierektor 70 %  

Ann Jacobsson
Telefon
0660-29 25 48
Ann-Cristin Häggström
Telefon
090-786 72 52

Jag är specialistsjuksköterska anestesi och intensivvård. Studierektor och universitetsadjunkt på institutionen för Omvårdnad med klinisk koppling RV, Thorax intensivvårdsavdelning, Hjärtcentrum.

Anna Holmström
Telefon
0910-78 72 04
Anna Sandsten
Telefon
090-786 88 21

Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Mitt doktorandprojekt är allmänpsykiatrisk heldygnsvård för personer med Anorexia Nervosa, med fokus på personcentrerad vård, genus och makt. 

Anna Sjöström
Anna-Clara Rullander
Telefon
090-786 98 61
Anna-Lena Stenlund
Telefon
0910-78 72 14

Specialistsjuksköterska - Intensivvård, för närvarande tjänstledig från min adjunktstjänst för att doktorera. Min forskning är inriktad på kommunikation av kardiovaskulär risk vid Typ 2 diabetes.

Anne Möller Thysell
Telefon
090-786 70 26

Instruktionssjuksköterska på Clinicum Betula, Kliniskt träningscentrum vid Umeå universitet. Undervisar i praktiska moment och ansvarar för amanuensverksamheten vid Clinicum Betula.

Annica Backman
Telefon
090-786 91 51

Jag heter Annica Backman, är docent och universitetslektor i omvårdnad. Jag forskar och undervisar huvudsakligen om ledarskap och personcentrerad vård. 

Annika Bay
Telefon
090-786 59 17

Arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet, med förenad klinisk anställning inom Hjärtcentrum, Region Västerbotten.

Biträdande och ställföreträdande prefekt. 

Annika Berghemmer
Telefon
090-786 92 18

 

 

Anton Glans
Telefon
090-786 59 01

Doktorand inom radiografi vid Institutionen för omvårdnad. Forskar på säkerhetsaspekter vid magnetisk resonanstomografi (MRT). Är i grunden röntgensjuksköterska.

Birgitta Nilsson
Telefon
090-786 77 18

Jag arbetar som forskningsadministratör på institutionen samt anordnar disputationer.

Jag administrerar och handlägger vfu på sjuksköterskeprogrammet för Skellefteå.

 

Birgitta Olofsson
Telefon
090-786 63 33

Jag är professor i omvårdnad med en förenad anställning till Region Västerbotten; Rörelseorganens Centrum, ortopeden, samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stab som omvårdnadsstrateg.

Birgitta Persson
Telefon
0910-78 72 39

Jag är professor i omvårdnad vid institutionen för omvårdnad och i grunden är jag specialistutbildad sjuksköterska i psykiatrisk vård.

Cajsa Välivaara
Telefon
090-786 67 16
Camilla Hedlund
Telefon
090-786 91 53

Jag jobbar som studieadministratör på sjuksköterskeprogrammen på grund och avancerad nivå samt med forskningsadministration.

Camilla Holmgren
Telefon
0910-78 72 06

Studieortsansvarig Skellefteå

Camilla Steinvall Lindberg
Telefon
090-786 90 70

Jag är adjunkt vid Institutionen för omvårdnad inom sjuksköterskeprogrammet, barnsjuksköterske- och distriktsjuksköterskeprogrammet. I grunden är jag barnsjuksköterska.

Carlos Tejera
Telefon
090-786 92 45
Carola Eriksson
Telefon
090-786 68 39
Carolina Lundholm
Telefon
090-786 69 29

Instruktionssjuksköterska på Clinicum Betula

Catarina Fischer Grönlund
Telefon
090-786 63 71

Catarina Fischer Grönlund. Universitetslektor.

Kursansvarig för kursen Omvårdnad i Olika livsfaser 1 i sjuksköterskeutbildningen och Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede.

 

Catharina Norberg
Telefon
0910-78 72 32
Cathleen Sandelin Kennedy
Telefon
090-786 50 90

Cathleen är legitimerad röntgensjuksköterska med mer än 10 års klinisk erfarenhet och specialisering inom DT. Hon arbetar nu vid Umeå Universitet som adjunkt på röntgensjuksköterskeprogrammet.

Christina Juthberg
Telefon
0660-29 25 25
Cuki Degerman
Telefon
090-786 54 84

Jag har ansvaret för att administrera och handlägga VFU för sjuksköterskeprogrammet i Örnsköldsvik, liksom för röntgen- och specialistsjuksköterskeprogrammet för distrikt.

David Hannu
Eleonor Johansson
Telefon
090-786 75 80

Jag administrerar och handlägger Vfu på sjuksköterskeprogrammet för Umeå och Specialistprogrammet med inriktning mot hälso-& sjukvård för barn och ungdomar.

Elin Kemi
Telefon
0910-78 72 10

Föräldraledig från 2023-10-01

Elisabeth Bruce
Telefon
0660-29 25 39

Specialistsjuksköterska med inriktning mot barn, anställd som Universitetslektor vid institutionen för omvårdnad. Undervisar och forskar framförallt inom pediatriskomvårdnad.

Emma Gradin
Telefon
090-786 96 02
Erik Vännström
Telefon
090-786 80 94
Erika Boman

Universitetslektor i omvårdnad 10 %, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare.

Affilierad forskare vid Högskolan på Åland. 

https://orcid.org/0000-0002-3989-609X

Eva Boström
Telefon
090-786 92 70
Evelina Eriksson
Telefon
090-786 70 85
Fanni Nylén
Telefon
090-786 77 19
Fredrik Schulz
Telefon
090-786 75 58

Doktorand tillika specialistsjuksköterska inom anestesiologisk omvårdnad.

Hanna Athley
Telefon
090-786 88 86
Hanna Fransson
Telefon
090-786 70 38

Studievägledare på institutionen för omvårdnad. 

 

Hanna Lundgren
Telefon
0910-78 72 02
Hanna Morian
Telefon
090-786 55 74

Jag är doktorand med inriktning mot teamarbete via telemedicin. I grunden är jag barnmorska.

Helen Forsgren
Telefon
090-786 91 13

Studenter på institutionen för omvårdnad är välkommen att kontakta mig för sin personliga studiesituation.

studievagledning.omvardnad@umu.se

Helena Antonsson
Telefon
090-786 98 33
Helena Rosenskär
Telefon
0660-29 25 03

Universitetsadjunkt och studieortsansvarig (Övik)

Kursansvar och klinisk lärare 

Bakgrund: Sjuksköterska/ specialistsjuksköterska psykiatri, vårdlärare/ fil mag pedagogiskt arbete

Hillevi Öberg
Telefon
090-786 77 23
Ida Ylipää
Telefon
090-786 70 05

Jag jobbar som studieadministratör på sjuksköterskeprogrammen på grund och avancerad nivå. Har du frågor eller funderingar kring utbildningen kan du kontakta studieadministrationen på: infostudieadmin.omvardnad@umu.se

Ingegerd Hildingsson
Telefon
090-786 51 75
Jeanette Beckman Rehnman
Telefon
0910-78 72 01
Jeanette Bäcklund
Jenny Molin
Telefon
090-786 95 91

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård och arbetar som universitetslektor med förenad anställning och docent vid Institutionen för omvårdnad.

Johan Åhlin
Telefon
0910-78 72 56
Johan Öquist
Telefon
090-786 92 98
Jonas Alex
Telefon
090-786 63 75

Jag jobbar med forskning och utveckling samt undervisar i ambulanssjukvård. Jag har ett Lektorat med en förenad anställning mot ambulanssjukvården i region Västerbotten (33%). 

Jonas Carlström
Telefon
090-786 78 50
Jonas Lundström

Institutionen för omvårdnads egen tillägnade IT-administratör

Karin Bölenius
Telefon
090-786 91 15

Universitetslektor i omvårdnad vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med klinisk förenad anställning som professionsutvecklare i omvårdnad vid enheten för utbildning, Region Västerbotten

Karin Hellström Ängerud
Telefon
090-786 92 63

Jag är sjuksköterska, lektor och docent i omvårdnad med förenad anställning till Kardiologenheten, Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

Karin Jonsson
Telefon
090-786 91 45

Universitetslektor i Omvårdnad

Enhetschef Clinicum Betula

Förenad anställning till region Västerbotten-centrum för anestesi, operation och intensivvård, avdelningen Intensivvård.

 

Karin Nilsson
Katharina Tjernström
Telefon
0660-29 25 17

Jag har en anställning som doktorand (80 %) inom sexuell och reproduktiv hälsa och som universitetsadjunkt (20 %) vid Institutionen för omvårdnad, Campus Örnsköldsvik. 

 

Kristina Hellman
Kristina Lämås
Telefon
090-786 91 21

Universitetslektor 

Docent i omvårdnad

Ordförande för Programrådet för sjuksköterskeprogram

Laila Mnad
Telefon
0910-78 72 96
Lena Johansson
Telefon
0660-29 25 00
Lena Jutterström
Telefon
090-786 63 84

Lektor med förenad anställning vid Institutionen för omvårdnad

Lenita Lindgren

Jag arbetar som lektor vid institutionen och har en förenad anställning som forsknings- och vårdutvecklare vid Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Region Västerbotten. 

Lina Gyllencreutz
Telefon
0660-29 25 29

Jag är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och lektor med en förenad anställning till Primärvården i Region Västernorrland.

Lina Hudhud
Telefon
090-786 58 51
Linda Rönnberg
Telefon
090-786 91 76
Madeleine Blusi
Telefon
090-786 76 98

Forskar om artificiell intelligens inom vård och omsorg, inriktning personanpassning, delaktighet och metoder för co-creation.

Madeleine Åberg-Svensk
Telefon
090-786 92 51

Programrådshandläggare, Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS)

Telefon
090-786 91 89

Jag arbetar med institutionens ekonomi, webbsidor, intranätet och sociala medier.

Malin Skagerlind
Telefon
090-786 91 16

Leg. sjuksköterska sedan 2005 med njurmedicin och dialysbehandling som specialitet.

Arbetar som lektor vid institutionen för omvårdnad, sjuksköterskeutbildningen. 

 

Margareta Persson
Telefon
090-786 56 98

Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad och är docent i Reproduktiv och perinatal hälsa. Jag är programansvarig för utbildning inom Sexuell och reproduktiv hälsa. 

Mari Stenlund
Telefon
090-786 98 77
Maria Granåsen
Telefon
090-786 62 62
Maria Härgestam
Telefon
090-786 90 68

Jag heter Maria Härgestam och arbetar som lektor med förenad anställning på Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Region Västerbotten.

 

Maria Jansson
Telefon
090-786 68 50

Jag arbetar som studieadministratör på sjuksköterskeprogrammen på grundnivå och avancerad nivå.

Maria Lindqvist
Telefon
090-786 73 65

Jag arbetar som universitetslektor i Sexuell och Reproduktiv Hälsa vid institutionen för omvårdnad med förenad anställning som Verksamhetsutvecklare/Aurorabarnmorska vid CFOG, Region Västerbotten.

Maria Nilsson Jatko
Telefon
090-786 71 40

Jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet samt har ett uppdrag som internationell kontaktperson på institutionen för omvårdnad.

Maria Palmkvist
Telefon
0660-29 25 15
Maria Persson
Telefon
090-786 63 64

Universitetslektor inom ffa sjuksköterskeprogrammet men även i specialist sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre.

Maria Sandberg
Maria Thelander
Telefon
090-786 98 50

VFU-administration för spec utb ambulans, anestesi, intensivvård, operation, psykiatri, onkologi och vård av äldre samt för barnmorskeprogrammet och kursen neonatal intensivvård.

Maria Vestberg
Telefon
090-786 65 09

Jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet och har mitt kursansvar i termin 3, grundutbildningen. 

Marita Sehlstedt
Telefon
090-786 94 68
Marlene Brännlund
Telefon
090-786 90 48
Mia Höglund
Telefon
090-786 79 16
Mitzie Nordh
Monica Christianson
Telefon
090-786 93 92

Jag är anställd som universitetslektor och undervisar främst på avancerad nivå inom Barnmorskeprogrammets kurser, är aktiv forskare och arbetar som barnmorska på Ungdomshälsan Umeå. 

 

 

 

Monica Salander
Telefon
0660-29 25 30
Monica Westberg
Telefon
0660-29 25 01
Monika Norberg
Telefon
0660-29 25 40
Nina Smulter
Telefon
090-786 78 39

VFU-samordnare

Per Fransson

Professor i omvårdnad med förenad anställning som sjuksköterska på Cancercentrum, NUS. 

Peter Sohlman
Telefon
090-786 74 37
Peter Strehlenert
Telefon
090-786 75 37

Universitetsadjunkt

Petter Fjällström
Telefon
090-786 73 07

Jag är Doktorand och utforskar införandet av SVF i cancervården med ett särskilt fokus på primärvårdens organisation. I grunden är jag specialistsjuksköterska inom demensvård.

Pia Hedberg
Telefon
090-786 98 58

Programansvarig Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot Anestesisjukvård

Universitetslektor vid Kunskapscentrum för Katastrofmedicin  (KcKM)

Pär Suneson
Telefon
090-786 90 19
Rebecca Baxter
Telefon
090-786 57 61
Rickard Wigren
Telefon
090-786 71 92

Studievägledare på institutionen för omvårdnad. 

Sabine Björk
Telefon
090-786 60 92
Sandra Kollberg
Telefon
090-786 65 11
Sara Berglund
Telefon
090-786 78 41
Sara Olsson
Telefon
090-786 66 89
Senada Hajdarevic
Telefon
090-786 91 24

Jag är professor i omvårdnad med en förenad anställning på Regionalt cancercentrum norr där jag arbetar med frågor som handlar om tidig upptäckt av cancer och patientens väg in till cancervården.

Sonja Marklund
Telefon
090-786 79 04
Sonja Nordin
Sophia Holmlund
Telefon
090-786 59 34

Jag arbetar som biträdande lektor inom Sexuell & Reproduktiv hälsa vid Institutionen för Omvårdnad samt som barnmorska vid Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG), Region Västerbotten.

Stina Evars-Lindgren
Telefon
090-786 98 20

Jag är adjunkt vid Institutionen för omvårdnad inom sjuksköterskeprogrammet och distriktssköterskeprogrammet. I grunden är jag distriktssköterska.

Stina Kallerhult-Hermansson
Telefon
090-786 62 08

Universitetsadjunkt (tjänstledig) på Institutionen för omvårdnad.

Leg.ssk, Doktorand

Susanna Pusa
Telefon
0660-29 25 04
Susanne Berglund
Telefon
0910-78 72 45

Magisterexamen i onkologi.

Arbetar som kursansvarig i Palliativ vård från ht 2024.

Susanne Ragnarsson
Telefon
090-786 53 76
Tom Uppstu
Telefon
090-786 98 65
Ulf Isaksson

Professor i hälsovetenskap med inriktning mot omvårdnad, Meriterad lärare

Ulrika Fallbjörk
Telefon
090-786 92 22
Ulrika Sidenmark
Ulrika Öberg
Telefon
090-786 63 74
Veronica Lindström
Telefon
090-786 59 49

Professor i omvårdnad med en förenad anställning, Ambulanssjukvården Region Västerbotten.

Viola Edström
Telefon
090-786 75 68
Ylva Holstad
Telefon
090-786 77 28

Barnmorskeexamen 2015. Sedan mars 2022 är Ylva doktorand vid institutionen för omvårdnad på Umeå universitet. Projektet omfattar fyra studier om hur det är att vara förälder med medfödda hjärtfel.

Åsa Audulv
Telefon
090-786 55 42

Jag är sjuksköterska, lärare och docent i omvårdnad. Mitt forskningsområde är egenvård för personer med långvarig sjukdom samt utveckling av mätinstrument och stödverktyg för egenvård.

Åsa Carlsund
Telefon
090-786 89 19
Åsa Hörnsten
Telefon
090-786 91 59

Jag disputerade 2004 med en avhandling om diabetesvård. Jag blev docent 2012 och professor 2015. Jag har som distriktssköterska arbetat inom såväl hemsjukvård på hälsocentraler samt familjecentral. 

Åsa Nordström
Telefon
090-786 74 66
Senast uppdaterad: 2018-11-28