Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Personal vid institutionen för omvårdnad

Anställda medarbetare

Agneta Westergren, doktorand
Telefon
090-786 91 32

Doktorand i sexuell och reproduktiv hälsa, institutionen för omvårdnad, samt vid Genusforskarskolan, Umeå universitet. Är i grunden barnmorska.

Anders Ringnér, universitetslektor med förenad klinisk anställning (tjänstledig)
Telefon
090-786 91 54

Jag är barnsjuksköterska och lektor på institutionen för omvårdnad. Jag arbetar också kliniskt som barnsjuksköterska på Barn 2 vid Norrlands universitetssjukhus.

Anette Edin-Liljegren, övrig/annan befattning, adjungerad universitetslektor
Anette Nyberg, doktorand
Telefon
090-786 52 18

Jag är doktorand på Institutionen för omvårdnad och Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Jag är operationssjuksköterska och arbetar 20% kliniskt på ortopedoperation, NUS. 

Anita Nilsson, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 14

Jag arbetar 67% som lektor vid institutionen och 33% som klinisk lektor vid Medicincentrum NUS.

Ann Jacobsson, universitetslektor
Telefon
0660-29 25 48
Ann-Catrin Johansson, studieadministratör
Telefon
090-786 70 08

Studieadministratör och studievägledare för studenter på institutionen för omvårdnad.

studievagledning.omvardnad@umu.se

infostudieadmin.omvardnad@umu.se

Anna Sjöström, doktorand
Telefon
090-786 53 94

Doktorand med inriktning mot e-hälsa. I grunden distriktssköterska.

Anna-Clara Rullander, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 98 61
Anna-Maria Gelfgren, instruktionssjuksköterska
Telefon
090-786 74 55
Anne Möller, övrig/annan befattning, instruktionssjuksköterska
Telefon
090-786 70 26
Annica Backman, universitetsadjunkt (tjänstledig), postdoktor
Telefon
090-786 91 51

Jag heter Annica Backman, är universitetsadjunkt vid institutionen för omvårdnad. Jag gör för närvarande en postdoc där jag forskar om ledarskap och personcentrerad vård. 

Annika Bay, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 59 17

Arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet, med förenad klinisk anställning inom Hjärtcentrum, Region Västerbotten. Är även internationell kontaktperson. 

Annika Berghemmer, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 92 18
Anton Glans, doktorand
Telefon
090-786 59 01

Doktorand inom radiografi vid Institutionen för omvårdnad. Forskar på säkerhetsaspekter vid magnetisk resonanstomografi (MRT). Är i grunden röntgensjuksköterska.

Birgitta Nilsson, studieadministratör
Telefon
090-786 77 18

Jag arbetar bl.a. med Vfu för sjuksköterskeprogrammen på grund och avancerad nivå samt med forskningsadministration och disputationer.

Birgitta Olofsson, professor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 63 33

Jag är professor i omvårdnad med en förenad anställning till Region Västerbotten; Rörelseorganens Centrum, ortopeden,  samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab som omvårdnadsstrateg..

Birgitta Persson, universitetsadjunkt
Telefon
0910-78 72 39
Britt-Inger Saveman, professor

Jag delar mitt arbete som professor mellan Institutionen för omvårdnad och som programdirektör för Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Enheten för kirurgi, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap.

Britt-Marie Lindgren, universitetslektor

Jag är universitetslektor och docent vid institutionen för omvårdnad och i grunden är jag psykiatrisjuksköterska.

Camilla Rosendal, studieadministratör
Telefon
090-786 91 53
Carlos Tejera, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 92 45
Carola Eriksson, universitetslektor
Telefon
090-786 68 39
Catharina Norberg, universitetsadjunkt
Telefon
0910-78 72 32
Charlotte Ångström Brännström, universitetslektor
Telefon
090-786 98 55

Jag arbetar som lektor vid institutionen för omvårdnad, ffa inom specialistutbildning till barnsjuksköterska, men även inom annan specialistutbildning.

Chatrin Persson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 53
David Edvardsson, professor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 43
Elin Kemi, studieadministratör
Telefon
090-786 51 84
Elin Selin, universitetsadjunkt
Telefon
0910-78 72 00
Elisabeth Bruce, universitetslektor
Telefon
0660-29 25 39

Anställd som lektor vid institutionen för omvårdnad, pedagogiska uppdrag framförallt i specialistutbilningarna till barnsjuksköterska och distriktssjuksköterska.

Erika Boman, universitetslektor

Jag är lektor och forskare i omvårdnad. Jag är anställd vid Institutionen för omvårdnad 10% samt vid Högskolan på Åland.

Eva Boström, universitetslektor
Telefon
090-786 92 70
Evelina Eriksson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 70 85
Göran Burvall, adjungerad universitetsadjunkt
Hanna Fransson, studieadministratör
Telefon
090-786 70 38

Studieadministratör för Sjuksköterskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet på grundnivå. 

 

Helen Forsgren, studievägledare
Telefon
090-786 91 13

Studenter på institutionen för omvårdnad är välkommen att kontakta mig för sin personliga studiesituation.

studievagledning.omvardnad@umu.se

Helena Antonsson, universitetslektor
Telefon
090-786 98 33

Utbildningsansvarig för utbildningar på avancerad nivå

Inger Lindberg, universitetslektor
Jeanette Beckman Rehnman, universitetslektor, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
0910-78 72 01
Jenny Molin, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 95 91

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och arbetar som universitetlektor med förenad anställning vid Institutionen för omvårdnad.

Johan Åhlin, universitetslektor
Telefon
0910-78 72 56
Jonas Alex, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 63 75

Jag jobbar med forskning och utveckling av ambulanssjukvård samt på specialistutbildningen inom ambulanssjukvård och har en förenad anställning mot ambulanssjukvården i region Västerbotten.

Karin Bölenius, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 15

Universitetslektor i omvårdnad vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med klinisk förenad anställning som professionsutvecklare i omvårdnad vid enheten för utbildning, Region Västerbotten

Karin Hellström Ängerud, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 92 63

Jag är sjuksköterska och lektor vid institutionen för omvårdnad med förenad anställning till Kardiologenheten, Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

Karin Jonsson, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 91 45

Doktorand, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vård/Omvårdnad,

Katharina Tjernström, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
0660-29 25 17

Jag har en anställning som doktorand inom sexuell och reproduktiv hälsa och som universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad med ansvar för verksamheten vid Kliniskt träningscentrum i Övik. 

 

Kent Sandström, instruktionssjuksköterska (tjänstledig)
Telefon
090-786 59 08
Kerstin Edin, universitetslektor
Telefon
090-786 92 55
Kerstin Viglund, universitetslektor

Jag är universitetslektor och ordförande i Programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS

Kristina Lämås, universitetslektor
Telefon
090-786 91 21
Larry Fredriksson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 80 38
Lena Holmlund, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 51 98
Lena Jutterström, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 63 84

Lektor med förenad anställning vid Intitutionen för omvårdnad

Lena Richardt, administratör, utbildning
Telefon
090-786 60 74

Vfu handläggning för sjuksköterskeprogrammet på distans, Ö-vik och Skellefteå samt vissa delar på avancerad nivå och utbytesstudenter.
Diva administratör
NKSE administratör 
Beställningar 

Lenita Lindgren, universitetslektor med förenad klinisk anställning

Jag arbetar som lektor vid institutionen och har en förenad anställning som forsknings- och vårdutvecklare vid Centrum för anestesi, operation och intensivvård, Region Västerbotten. 

Lina Gyllencreutz, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
0660-29 25 29

Jag är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och lektor med en förenad anställning till Primärvården i Region Västernorrland.

Linda Olovsson, adjungerad universitetsadjunkt
Telefon
090-786 97 76
Madeleine Blusi, universitetslektor, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 76 98

Forskar om digitalisering inom vård och omsorg, med inriktning på interaktiva intelligenta system, delaktighet och metoder för co-creation. 

Madeleine Åberg-Svensk, administratör, utbildning
Telefon
090-786 92 51

Programrådshandläggare, Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS)

Majken Hjalmarsson, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 91 89

Jag arbetar med institutionens ekonomi, externa webbsidor och intranätet Aurora för anställda.

Malin Andersson, administratör, utbildning
Telefon
090-786 62 51

Programrådshandläggare, Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS)

Malin Skagerlind, universitetslektor
Telefon
090-786 91 16

Leg. sjuksköterska sedan 2005 med njurmedicin och dialysbehandling som specialitet.

Arbetar som lektor vid institutionen för omvårdnad, sjuksköterskeutbildningen. 

 

Telefon
0910-78 72 41

Jag är sjuksköterska och professor vid institutionen för omvårdnad.

Margareta Persson, universitetslektor
Telefon
090-786 56 98

Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad och är docent i Reproduktiv och perinatal hälsa.

Mari-Cristin Malm, universitetslektor
Telefon
090-786 67 25

Jag är leg barnmorska, med dr. och arbetar som lektor vid institutionen för omvårdnad.  

Maria Forsner, universitetslektor
Telefon
090-786 64 73

Jag är docent i omvårdnad och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt psykiatrisk vård. 

Maria Granåsen, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 62 62
Maria Härgestam, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 90 68

Jag heter Maria Härgestam och arbetar som lektor med förenad anställning på Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Region Västerbotten.

 

Maria Lindqvist, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 73 65

Jag arbetar som universitetslektor i Sexuell och Reproduktiv Hälsa vid institutionen för omvårdnad med förenad anställning som Verksamhetsutvecklare/Aurorabarnmorska vid CFOG, Region Västerbotten.

Maria Persson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 64

Universitetslektor inom ffa sjuksköterskeprogrammet men även i specialist sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre.

Maria Thelander, studieadministratör
Telefon
090-786 98 50

Administrerar program och kurser på avancerad nivå. Specialistsjuksköterskeprogram, barnmorskeprogrammet.

Monica Christianson, universitetslektor
Telefon
090-786 93 92

Jag är anställd som universitetslektor och undervisar främst på avancerad nivå inom Barnmorskeprogrammets kurser, är aktiv forskare och arbetar som barnmorska på Ungdomshälsan Umeå. 

 

 

 

Monica Westberg, universitetsadjunkt
Telefon
0660-29 25 01
Monika Krenchel, administrativ chef
Telefon
090-786 78 20

Jag ansvarar för personalen inom administrationen och arbetar med utvecklingsfrågor, ingår i ledningsgruppen för institutionen och deltar i prognos och ekonomifrågor. 

 

Monika Norberg, universitetsadjunkt
Telefon
0660-29 25 40
Nina Smulter, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 78 39

VFU-samordnare

Per Fransson, universitetslektor med förenad klinisk anställning

Jag är docent i onkologisk omvårdnad med förenad anställning hos Cancercentrum, NUS. 

Pia Hedberg, universitetslektor
Telefon
090-786 98 58

Programansvarig Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot Anestesisjukvård

Internationell kontaktperson 

Sabine Björk, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 60 92
Sandra Kollberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 65 11
Senada Hajdarevic, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 91 24
Sofia Andersson, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
0910-78 72 94

Jag arbetar som universitetslektor på institutionen och är i grunden distriktssköterska. Min forskning berör vårdvetenskap och palliativ vård.

Sofia Asplund, doktorand
Telefon
090-786 59 67

Jag ät 

Solveig Engman, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 91 56
Sophia Holmlund, biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring
Telefon
090-786 59 34
Stina Evars, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 20

Jag är adjunkt vid Institutionen för omvårdnad inom sjuksköterskeprogrammet och distriktssköterskeprogrammet. I grunden är jag distriktssköterska.

Stina Hermansson, universitetsadjunkt (tjänstledig)
Telefon
090-786 62 08

Jag arbetar som adjunkt och undervisar främst på sjuksköterskeprogrammet. Jag är sjuksköterska och utbildad vårdlärare, och min kliniska bakgrund har jag främst inom urologi/kirurgi. 

Susann Backteman Erlanson, universitetslektor
Telefon
090-786 98 59

Jag arbetar som universitetslektor vid institutionen och arbetar främst inom ämnesområdet akutsjukvård. Jag har också en anknytning som lektor mot polisutbildningen, Umeå Universitet. 

Susanna Pusa, universitetsadjunkt
Telefon
0660-29 25 04
Tom Uppstu, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 98 65
Ulf Isaksson, universitetslektor

Docent, Universitetslektor, Meriterad lärare

Ulrika Fallbjörk, universitetslektor med förenad klinisk anställning
Telefon
090-786 92 22
Ulrika Öberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 63 74
Åsa Audulv, universitetslektor
Telefon
090-786 55 42

Jag är sjuksköterska, lärare och docent i omvårdnad. Mitt forskningsområde är egenvård för personer med långvarig sjukdom samt utveckling av mätinstrument och stödverktyg för egenvård.

Åsa Dorell, universitetslektor med förenad klinisk anställning (tjänstledig)
Telefon
0660-29 25 56
Åsa Nordström, studieadministratör
Telefon
090-786 74 66

Jag arbetar med VFU-handläggning, arkivsamordning samt bokningar i TimeEdit.