Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid institutionen för omvårdnad

Anställda medarbetare

Agneta Westergren
Telefon
090-786 91 32

Disputerad i sexuell och reproduktiv hälsa, institutionen för omvårdnad, samt vid Genusforskarskolan, Umeå universitet. Är i grunden barnmorska.

Anette Edin-Liljegren
Anette Nyberg
Telefon
090-786 52 18

Jag forskar om patientsäkerhet under knä- och höftledsplastiker på Institutionen vid omvårdnad samt Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. I grunden är jag operationssjuksköterska.

Anita Nilsson
Telefon
090-786 91 14

Studierektor 70 %  fr.om VT 2021

Ann Jacobsson
Telefon
0660-29 25 48
Ann-Catrin Johansson
Telefon
090-786 70 08

Studieadministratör och studievägledare för studenter på institutionen för omvårdnad.

studievagledning.omvardnad@umu.se

infostudieadmin.omvardnad@umu.se

Anna Sjöström
Telefon
090-786 53 94

Doktorand med inriktning mot e-hälsa. I grunden distriktssköterska.

Anna Unneby
Telefon
090-786 50 41
Anna-Clara Rullander
Telefon
090-786 98 61
Anna-Lena Stenlund
Telefon
0910-78 72 14
Anna-Maria Gelfgren
Telefon
090-786 74 55
Anne Möller
Telefon
090-786 70 26
Annica Backman
Telefon
090-786 91 51

Jag heter Annica Backman, är universitetsadjunkt vid institutionen för omvårdnad. Jag gör för närvarande en postdoc där jag forskar om ledarskap och personcentrerad vård. 

Annika Bay
Telefon
090-786 59 17

Arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet, med förenad klinisk anställning inom Hjärtcentrum, Region Västerbotten. Är även internationell kontaktperson. 

Annika Berghemmer
Telefon
090-786 92 18

 

 

Anton Glans
Telefon
090-786 59 01

Doktorand inom radiografi vid Institutionen för omvårdnad. Forskar på säkerhetsaspekter vid magnetisk resonanstomografi (MRT). Är i grunden röntgensjuksköterska.

Birgitta Nilsson
Telefon
090-786 77 18

Jag arbetar som vfu-handläggare på sjuksköterskeprogrammen på grund och avancerad nivå samt med forskningsadministration och disputationer.

Birgitta Olofsson
Telefon
090-786 63 33

Jag är professor i omvårdnad med en förenad anställning till Region Västerbotten; Rörelseorganens Centrum, ortopeden,  samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen stab som omvårdnadsstrateg..

Birgitta Persson
Telefon
0910-78 72 39
Britt-Inger Saveman

Jag delar mitt arbete som professor mellan Institutionen för omvårdnad och som programdirektör för Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Enheten för kirurgi, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap.

Britt-Marie Lindgren

Jag är universitetslektor och docent vid institutionen för omvårdnad och i grunden är jag psykiatrisjuksköterska.

Camilla Landström
Telefon
090-786 74 59
Camilla Rosendal
Telefon
090-786 91 53
Camilla Steinvall Lindberg
Telefon
090-786 90 70

Jag är adjunkt vid Institutionen för omvårdnad inom sjuksköterskeprogrammet, barnsjuksköterske- och distriktsjuksköterskeprogrammet. I grunden är jag barnsjuksköterska.

Carlos Tejera
Telefon
090-786 92 45
Carola Eriksson
Telefon
090-786 68 39
Catharina Norberg
Telefon
0910-78 72 32
Cathleen Kennedy
Telefon
090-786 50 90
Christina Juthberg
Telefon
0660-29 25 25
David Edvardsson
Telefon
090-786 91 43
Elin Kemi
Telefon
090-786 51 84
Elisabeth Bruce
Telefon
0660-29 25 39

Specialistsjuksköterska med inriktning mot barn, anställd som Universitetslektor vid institutionen för omvårdnad. Undervisar och forskar framförallt inom pediatriskomvårdnad.

Erika Boman

Jag är lektor och forskare i omvårdnad. Jag är anställd vid Institutionen för omvårdnad 10% samt vid Högskolan på Åland.

Eva Boström
Telefon
090-786 92 70
Eva Ericson-Lidman
Telefon
0910-78 72 37
Evelina Eriksson
Telefon
090-786 70 85
Fredrik Schulz
Telefon
090-786 75 58
Galatia Årebrand
Telefon
090-786 57 54

Jag administrerar och handlägger ärenden till Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS).

Göran Burvall
Hanna Fransson
Telefon
090-786 70 38

Studieadministratör för Sjuksköterskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet på grundnivå. 

 

Hanna Morian
Telefon
090-786 55 74

Jag är doktorand med inriktning mot teamarbete via telemedicin. I grunden är jag barnmorska.

Helen Forsgren
Telefon
090-786 91 13

Studenter på institutionen för omvårdnad är välkommen att kontakta mig för sin personliga studiesituation.

studievagledning.omvardnad@umu.se

Helena Antonsson
Telefon
090-786 98 33
Inger Lindberg
Jeanette Beckman Rehnman
Telefon
0910-78 72 01
Jenny Molin
Telefon
090-786 95 91

Jag är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och arbetar som universitetlektor med förenad anställning vid Institutionen för omvårdnad.

Johan Åhlin
Telefon
0910-78 72 56
Jonas Alex
Telefon
090-786 63 75

Jag jobbar med forskning och utveckling av ambulanssjukvård samt på specialistutbildningen inom ambulanssjukvård och har en förenad anställning mot ambulanssjukvården i region Västerbotten.

Karin Bölenius
Telefon
090-786 91 15

Universitetslektor i omvårdnad vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med klinisk förenad anställning som professionsutvecklare i omvårdnad vid enheten för utbildning, Region Västerbotten

Karin Hellström Ängerud
Telefon
090-786 92 63

Jag är sjuksköterska och lektor vid institutionen för omvårdnad med förenad anställning till Kardiologenheten, Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

Karin Jonsson
Telefon
090-786 91 45

Jag arbetar som disputerad adjunkt vid Institutionen för Omvårdnad med klinisk koppling till region Västerbotten-centrum för anestesi, operation och intensivvård, avdelningen intensivvård.

 

Karin Nilsson
Katharina Tjernström
Telefon
0660-29 25 17

Jag har en anställning som doktorand inom sexuell och reproduktiv hälsa och som universitetsadjunkt vid Institutionen för omvårdnad med ansvar för verksamheten vid Kliniskt träningscentrum i Övik. 

 

Kerstin Edin
Telefon
090-786 92 55
Kristina Hellman
Kristina Lämås
Telefon
090-786 91 21
Larry Fredriksson
Telefon
090-786 80 38
Lena Johansson
Telefon
0660-29 25 00
Lena Jutterström
Telefon
090-786 63 84

Lektor med förenad anställning vid Intitutionen för omvårdnad

Lenita Lindgren

Jag arbetar som lektor vid institutionen och har en förenad anställning som forsknings- och vårdutvecklare vid Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Region Västerbotten. 

Lina Gyllencreutz
Telefon
0660-29 25 29

Jag är specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och lektor med en förenad anställning till Primärvården i Region Västernorrland.

Linda Olovsson
Telefon
090-786 97 76

(20%) via Cancercentrum

Främst inom specialistsjuksköterskeprogrammet onkologi och till viss del röntgensjuksköterskeprogrammet. 

Övrig tid på Cancercentrum, strålbehandlingsavdelningen.

Madeleine Blusi
Telefon
090-786 76 98

Forskar om digitalisering inom vård och omsorg, med inriktning på interaktiva intelligenta system, delaktighet och metoder för co-creation. 

Madeleine Åberg-Svensk
Telefon
090-786 92 51

Programrådshandläggare, Programrådet för sjuksköterskeprogram (PRS)

Majken Hjalmarsson
Telefon
090-786 91 89

Jag arbetar med institutionens ekonomi, externa webbsidor och intranätet för anställda.

Malin Skagerlind
Telefon
090-786 91 16

Leg. sjuksköterska sedan 2005 med njurmedicin och dialysbehandling som specialitet.

Arbetar som lektor vid institutionen för omvårdnad, sjuksköterskeutbildningen. 

 

Telefon
0910-78 72 41

Jag är sjuksköterska och professor vid institutionen för omvårdnad.

Margareta Persson
Telefon
090-786 56 98

Jag arbetar som universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad och är docent i Reproduktiv och perinatal hälsa.

Mari-Cristin Malm
Telefon
090-786 67 25

Jag är leg barnmorska, Dr. med vet. och lektor vid institutionen för omvårdnad, barnmorskeprogrammet.  

Maria Forsner
Telefon
090-786 64 73

Jag är docent i omvårdnad och specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt psykiatrisk vård. 

Maria Granåsen
Telefon
090-786 62 62
Maria Härgestam
Telefon
090-786 90 68

Jag heter Maria Härgestam och arbetar som lektor med förenad anställning på Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Region Västerbotten.

 

Maria Lindqvist
Telefon
090-786 73 65

Jag arbetar som universitetslektor i Sexuell och Reproduktiv Hälsa vid institutionen för omvårdnad med förenad anställning som Verksamhetsutvecklare/Aurorabarnmorska vid CFOG, Region Västerbotten.

Maria Nilsson Jatko
Telefon
090-786 71 40
Maria Persson
Telefon
090-786 63 64

Universitetslektor inom ffa sjuksköterskeprogrammet men även i specialist sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre.

Maria Thelander
Telefon
090-786 98 50

Administrerar program och kurser på avancerad nivå. Specialistsjuksköterskeprogram, barnmorskeprogrammet.

Mitzie Nordh
Monica Christianson
Telefon
090-786 93 92

Jag är anställd som universitetslektor och undervisar främst på avancerad nivå inom Barnmorskeprogrammets kurser, är aktiv forskare och arbetar som barnmorska på Ungdomshälsan Umeå. 

 

 

 

Monica Salander Ulander
Telefon
0660-29 25 30
Monica Westberg
Telefon
0660-29 25 01
Monika Krenchel
Telefon
090-786 78 20

Jag ansvarar för personalen inom administrationen och arbetar med utvecklingsfrågor, ingår i ledningsgruppen för institutionen och deltar i prognos och ekonomifrågor. 

 

Monika Norberg
Telefon
0660-29 25 40
Nina Gottfridsson
Telefon
090-786 54 62

Jag arbetar med administration som berör institutionens ekonomi och personal samt ledningsstöd.

Nina Smulter
Telefon
090-786 78 39

VFU-samordnare

Per Fransson

Jag är docent i onkologisk omvårdnad med förenad anställning hos Cancercentrum, NUS. 

Petter Fjällström
Telefon
090-786 73 07

Jag är Doktorand med inriktning mot Standardiserade vårdförlopps påverkan på tillgång till cancervård med fokus på primärvårdens organisation. I grunden är jag specialistsjuksköterska inom demensvård.

Pia Hedberg
Telefon
090-786 98 58

Programansvarig Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot Anestesisjukvård

Internationell kontaktperson 

Sabine Björk
Telefon
090-786 60 92
Sandra Kollberg
Telefon
090-786 65 11
Sara Olsson
Telefon
090-786 66 89
Senada Hajdarevic
Telefon
090-786 91 24
Sofia Andersson
Telefon
0910-78 72 94

Jag arbetar som universitetslektor på institutionen och är i grunden distriktssköterska. Min forskning berör vårdvetenskap och palliativ vård.

Sofia Asplund
Telefon
090-786 59 67

Jag ät 

Sonja Nordin
Sophia Holmlund
Telefon
090-786 59 34
Stina Evars
Telefon
090-786 98 20

Jag är adjunkt vid Institutionen för omvårdnad inom sjuksköterskeprogrammet och distriktssköterskeprogrammet. I grunden är jag distriktssköterska.

Stina Hermansson
Telefon
090-786 62 08

Jag är leg sjuksköterska, leg yrkeslärare och arbetar som adjunkt, dvs undervisning och kursansvar på sjuksköterskeprogrammet. Min kliniska bakgrund som sjuksköterska har jag främst inom kirurgi.

Susann Backteman Erlanson
Telefon
090-786 98 59

Jag arbetar som universitetslektor vid institutionen och arbetar främst inom ämnesområdet akutsjukvård. Jag har också en anknytning som lektor mot polisutbildningen, Umeå Universitet. 

Susanna Pusa
Telefon
0660-29 25 04
Tom Uppstu
Telefon
090-786 98 65
Ulf Isaksson

Docent, Universitetslektor, Meriterad lärare

Ulrika Fallbjörk
Telefon
090-786 92 22
Ulrika Öberg
Telefon
090-786 63 74
Åsa Audulv
Telefon
090-786 55 42

Jag är sjuksköterska, lärare och docent i omvårdnad. Mitt forskningsområde är egenvård för personer med långvarig sjukdom samt utveckling av mätinstrument och stödverktyg för egenvård.

Åsa Dorell
Telefon
0660-29 25 56
Åsa Nordström
Telefon
090-786 74 66

Jag arbetar med VFU-handläggning, arkivsamordning samt bokningar i TimeEdit.