Hoppa direkt till innehållet
printicon

Program/Kursutvärderingar

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskans profession - introduktion - Campus
Sjuksköterskans profession - introduktion - Distans
Kroppen och omvårdnad
Biomedicin och omvårdnad
Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund
Omvårdnadens metoder och procedurer - Campus
Omvårdnadens metoder och procedurer - Distans

Omvårdnad i olika livsfaser del I
Omvårdnad i olika livsfaser del II
Palliativ omvårdnad

Omvårdnadens organisation och ledning del I
Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning
Sjuksköterskans profession - tillämpning
Omvårdnadens organisation och ledning del II

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Radiografi I
Vetenskaplig teori och metod I
Anatomi och fysiologi
Etik och kommunikation
Biomedicin och allmän farmakologi
Radiografi II

Radiografi III
Vetenskaplig teori och metod II
Radiografi IV
Omvårdnad

Radiografi V
Radiografi VI
Ledarskap och professionell utveckling
Evidens inom radiografi
Radiografi, självständigt arbete
Radiografi VII

Barnmorskeprogrammet

Reproduktiv och perinatal hälsa
Gynekologisk och sexuell hälsa
Kvinno- och familjehälsa I
Kvinno- och familjehälsa II
Förlossningskonst I
Förlossningskonst II
Förlossningskonst III
Självständigt arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa

Specialistsjusköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård

Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård
Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård
Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård
Omvårdnad och ambulanssjukvård vid skadehändelser och katastrofer
Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård
Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård

Pre- och intraoperativ omvårdnad
Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård
Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi
Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård, verksamhetsförlagd utbildning
Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Hälsofrämjande omvårdnad och hälsokommunikation
Hälsofrämjande omvårdnad – teorier och forskningsmetoder
Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor
Barns och ungdomars hälsa och livsvillkor
Kliniska bedömningar inom distriktssköterskans verksamhetsområde
Vuxnas och äldres hälsa och livsvillkor
Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Folkhälsoarbete bland barn och ungdomar
Omvårdnad med inriktning mot pediatrik
Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad
Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård
Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård
Omvårdnad med inriktning mot intensivvård och medicinsk vetenskap
Omvårdnad med inriktning mot intensivvård, verksamhetsförlagd utbildning Omvårdnad självständigt arbete, med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård

Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom
Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling
Omvårdnad inom onkologisk vård, verksamhetsförlagd utbildning
Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot onkologisk vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård

Pre- och intraoperativ omvårdnad
Topografisk anatomi med inriktning mot operationssjukvård
Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård och operationsteknik
Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård, verksamhetsförlagd utbildning
Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot operationssjukvård

Fristående/valbara kurser

Arbetsliv och hälsa, självständigt arbete med inriktning mot företagssköterska
Arbetsmedicin
Arbetsrelaterad stress och rehabilitering - inriktning företagssköterska
Barns och ungdomars hälsa och livsvillkor
Biomedicin och allmän farmakologi
Biomedicin och omvårdnad
Etik och kommunikation
Evidensbaserad vård och omsorg
Evidens inom radiografi

Hälsopromotion och kommunikation - inriktning företagssköterska
Klinisk bedömning

Kvalitativ metod I
Kvalitativ metod II
Kvantitativ metod I
Kvantitativ metod II
Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor
Vård vid kronisk hjärtsvikt
Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri

Omvårdnad inom ortopedisk vård
Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling