"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Program/Kursutvärderingar

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet Campus
Sjuksköterskeprogrammet Distans

Sjuksköterskans profession - introduktion - Campus
Sjuksköterskans profession - introduktion - Distans
Kroppen och omvårdnad - Campus
Kroppen och omvårdnad - Distans
Biomedicin och omvårdnad
Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund
Omvårdnadens metoder och procedurer - Campus
Omvårdnadens metoder och procedurer - Distans

Omvårdnad i olika livsfaser del I - Campus
Omvårdnad i olika livsfaser del I - Distans
Omvårdnad i olika livsfaser del II
Palliativ omvårdnad - Campus
Palliativ omvårdnad - Distans

Omvårdnadens organisation och ledning del I
Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning
Sjuksköterskans profession - tillämpning
Omvårdnadens organisation och ledning del II

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Radiografi I
Vetenskaplig teori och metod I
Anatomi och fysiologi
Etik och kommunikation
Biomedicin och allmän farmakologi
Radiografi II

Radiografi III
Vetenskaplig teori och metod II
Radiografi IV
Omvårdnad

Radiografi V
Radiografi VI
Ledarskap och professionell utveckling
Evidens inom radiografi
Radiografi, självständigt arbete
Radiografi VII

Barnmorskeprogrammet

Barnmorskeprogrammet

Reproduktiv och perinatal hälsa
Gynekologisk och sexuell hälsa
Kvinno- och familjehälsa I
Kvinno- och familjehälsa II
Förlossningskonst I
Förlossningskonst II
Förlossningskonst III
Examensarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård

Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård
Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård
Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård
Omvårdnad och ambulanssjukvård vid skadehändelser och katastrofer
Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård
Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård

Prehospital och intraoperativ omvårdnad
Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård
Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi
Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård, verksamhetsförlagd utbildning
Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Hälsofrämjande omvårdnad och hälsokommunikation
Hälsofrämjande omvårdnad – teorier och forskningsmetoder
Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor
Barns och ungdomars hälsa och livsvillkor
Kliniska bedömningar inom distriktssköterskans verksamhetsområde
Vuxnas och äldres hälsa och livsvillkor
Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Folkhälsoarbete bland barn och ungdomar
Omvårdnad med inriktning mot pediatrik
Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad
Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård
Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård
Omvårdnad med inriktning mot intensivvård och medicinsk vetenskap
Omvårdnad med inriktning mot intensivvård, verksamhetsförlagd utbildning
Omvårdnad examensarbete, med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård

Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom
Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling
Omvårdnad inom onkologisk vård, verksamhetsförlagd utbildning
Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot onkologisk vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot operationssjukvård

Prehospital och intraoperativ omvårdnad
Topografisk anatomi med inriktning mot operationssjukvård
Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård och operationsteknik
Omvårdnad med inriktning mot operationssjukvård, verksamhetsförlagd utbildning
Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling
Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri
Samtal vid psykisk ohälsa
Leda och utveckla omvårdnadsarbete
Psykiatrisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning
Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre

Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet
Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad
Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede
Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad
Forskningsmetoder samt kliniska bedömningar inom vård av äldre Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot vård av äldre
Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbete

Masterprogram i omvårdnad

Masterprogram i omvårdnad

Fristående/valbara kurser

Barns och ungdomars hälsa och livsvillkor
Biomedicin och allmän farmakologi
Biomedicin och omvårdnad

Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad

Etik och kommunikation
Evidensbaserad vård och omsorg
Evidens inom radiografi
Existentiella frågor inom vård och omsorg - kreativa förhållningssätt

Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad

Hälsa och familj hos unga HBTQ-personer
Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad

Klinisk bedömning
Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården
Kvalitativ metod I
Kvalitativ metod II
Kvantitativ metod I
Kvantitativ metod II

Leda och utveckla omvårdnadsarbete
Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad
Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor

Omvårdnad inom ortopedisk vård
Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet
Omvårdnad självständigt arbete
Omvårdnad vid diabetes I
Omvårdnad vid diabetes II
Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom
Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbete

Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede
Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling
Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri
Psykiatrisk vård och klinisk fördjupning

Radiografi självständigt arbete

Samtal med kognitivt förhållningssätt
Samtal vid psykisk ohälsa
Sexuell och reproduktiv hälsa självständigt arbete

Vård vid kronisk hjärtsvikt

 

Senast uppdaterad: 2024-06-17