Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Vid institutionen för socialt arbete finns en rad forskningsprofiler och många samarbeten med både andra institutioner och andra organisationer. Hos oss finns också Umeå centrum för funktionshinderforskning.

Forskningen omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Man analyserar också de samhällsinterventioner som syftar till att hantera eller lösa sociala problem. Även insatser för att förbättra den sociala situationen för enskilda individer, men också socialpolitiska frågor som organisationen av välfärdssystemen studeras, liksom sociala förändringar på en mer allmän nivå. Forskning i socialt arbete är ofta inriktat på frågor om att hantera och lösa konkreta sociala problem men även på att försöka förstå sammanhanget i dessa. Vid institutionen finns följande forskningsprofiler:

Forskningsprofiler

Barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Villkoren för barn, unga och familjer är centrala frågor i det sociala arbetets praktik.
Forskningsämne: Socialt arbete
Insatser, Missbruk, Utvärdering (IMU)
Forskar om vad olika insatser består av, hur de förmedlas, uppfattas och vad de resulterar i
Forskningsämne: Socialt arbete
Internationalisering, migration och diversitet
Fokus på konsekvenserna av globalisering och ökad internationalisering för vardagsliv och erfarenheter
Forskningsämne: Socialt arbete
Organisation, profession och kunskap
Betraktar organisation, profession och kunskap som ett sammanhängande forskningsområde
Forskningsämne: Socialt arbete
Psykisk hälsa och välbefinnande i sociala och sjukvårdande verksamheter
Forskning inom socialt arbete i hälso- och sjukvård
Forskningsämne: Socialt arbete
Ålder och åldrandets sociala och kulturella villkor
Forskar om ålder och åldrandets sociala, kulturella och materiella villkor och omsorg
Forskningsämne: Socialt arbete

 

Institutionen för socialt arbete är också värd för Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF). UCFF är en samarbetsorganisation för forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, aktörer inom kommun, landsting och funktionshinderrörelsen samt andra med intresse för forskning om funktionshinder.

Forskning och publikationer

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt som finns vid institutionen

Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)
Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)

Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)

Publikationer
Publikationer

Här hittar du våra forskares vetenskapliga publiceringar