"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Vid institutionen för socialt arbete finns en rad forskningsprofiler och många samarbeten med både andra institutioner och andra organisationer. Hos oss finns också Umeå centrum för funktionshinderforskning.

Forskningen omfattar studier av sociala problem och deras orsaker och konsekvenser på individ-, grupp- och samhällsnivå. Man analyserar också de samhällsinterventioner som syftar till att hantera eller lösa sociala problem. Även insatser för att förbättra den sociala situationen för enskilda individer, men också socialpolitiska frågor som organisationen av välfärdssystemen studeras, liksom sociala förändringar på en mer allmän nivå. Forskning i socialt arbete är ofta inriktat på frågor om att hantera och lösa konkreta sociala problem men även på att försöka förstå sammanhanget i dessa.

Institutionen för socialt arbete är också värd för Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF). UCFF är en samarbetsorganisation för forskare, lärare och forskarstuderande vid Umeå universitet, aktörer inom kommun, landsting och funktionshinderrörelsen samt andra med intresse för forskning om funktionshinder.

Senast uppdaterad: 2021-11-03