Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt vid institutionen för socialt arbete

Forskningskommunikation riktad till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg samt deras chefer
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Med arbetsliv i sikte - Stöd till utbildning för unga vuxna med psykisk ohälsa
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att ha en röst som räknas
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2015 till 30 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Forskningsämne: Sociologi
Tid 1 januari 2015 till 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling
Forskningsämne: Socialt arbete
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsvillkor, våld och våldsanvändning ur tjejers perspektiv
Forskningsämne: Genusvetenskap, Socialt arbete
Tid 1 september 2013 till 24 maj 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt