"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Nyheter från socialt arbete

Ny bok om socialtjänstens arbete med social hållbarhet
Publicerad: 2023-08-31

I en ny bok ger forskare och yrkesverksamma konkreta exempel på socialtjänstens arbete med social hållbarhet.

Nya hälso- och sjukvårdskuratorer stolta efter ett intensivt år
Publicerad: 2023-06-29

Nu har de första kullen tagit examen från det nya hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet.

Svenska spädbarn påverkas lite av föräldrars arbetslöshet
Publicerad: 2023-04-20

Ny forskning visar hur en generös välfärdsstat kan skydda familjer från effekter av ekonomiska bakslag.

Prisas för sitt goda arbete inom studievägledning
Publicerad: 2023-04-13

Gudrun Hedberg tilldelas Umeå studentkårs studievägledarpris 2023. Priset får hon vid vårpromotionen i maj.

Ny kunskap om stöd till manliga offer för våld i nära relation
Publicerad: 2023-03-31

Förhoppningen är att kunskapen ska leda till att män som utsatts för våld i nära relationer får bättre hjälp.

Mot förbättrad livskvalitet för äldre med alkoholproblem
Publicerad: 2023-03-22

Ny forskning ger ökad kunskap om de komplexa vårdbehov som äldre personer med missbruksproblem har.

Trygghetskonferensen
Publicerad: 2023-02-28

Trygghetskonferensen 2023 äger rum 22-23 mars på Kulturens Hus i Luleå och har temat ”Tillit i en orolig tid?”

VR-pengar till forskning om socialt kapital och covid
Publicerad: 2022-12-09

Ett projekt vid Umeå universitet får medel från Vetenskapsrådet vid 2022 års tilldelning i tre kategorier.

Forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning prisad
Publicerad: 2022-11-22

Forskning om personer med intellektuell funktionsnedsättning prisad

Beskriver hälso- och sjukvårdskuratorns mångfacetterade arbete
Publicerad: 2022-11-15

Ny antologi vidgar förståelsen för yrkets utmaningar och för hur dessa ska hanteras.

Mer än 180 miljoner till ny forskning vid Umeå universitet
Publicerad: 2022-11-08

Hjärnans avfallshantering, kollagring i sjöar och elevcentrerat lärande är några ämnen som ska studeras.

Drygt 30 miljoner till nya forskningsprojekt vid Umeå universitet
Publicerad: 2022-10-18

Forskning om bland annat stress, folkhälsa och ungas psykiska mående får finansiering.

Hur kan politiken påverka elevers mående i skolan?
Publicerad: 2022-08-30

Björn Högberg om varför svenska skolbarns mående har sjunkit betydligt de senaste åren.

Nordeapris 2022 till samhällsvetenskaplig forskning
Publicerad: 2022-06-13

Studier om hur finansiella system kan lära av historien och hur kommuner kan skapa social hållbarhet prisas.

Besöksförbud under pandemin påverkade boende negativt
Publicerad: 2022-04-20

Äldre personer påverkades negativt av besöksförbuden vid sjukhus och äldreboenden under pandemin.

Senast uppdaterad: 2021-09-14