"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Nyheter från socialt arbete

Hur påverkar ohälsa ungas skolgång?
Publicerad: 2022-03-01

Många unga drabbas av ohälsa, för att de själva inte mår bra eller för att en närstående inte gör det.

"Umeå växer tryggt och säkert" har främst haft positiva effekter
Publicerad: 2021-12-06

Utvärderingen av "Umeå växer tryggt och säkert" har främst haft positiva effekter.

Ny utbildning: Hälso- och sjukvårdskurator
Publicerad: 2021-10-20

Den nya utbildningen kommer att erbjudas vid Umeå universitet från och med hösten 2022.

Ny styrelse vid Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF)
Publicerad: 2021-10-06

I styrelsen finns nu nya representanter från universitetet, regionen och brukarrörelsen.

Umeå universitet får knappt 39 miljoner från Forte
Publicerad: 2021-10-05

Medel gick till forskning som är tänkt att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Ny satsning vill engagera unga i landsbygdens utveckling
Publicerad: 2021-09-23

För att landsbygden ska leva behöver unga få chansen att påverka den lokala utvecklingen och sina livsvillkor.

Meningsfullt arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning
Publicerad: 2021-06-07

Hur ska högfungerande individer med autism ska känna meningsfullhet och långsiktighet i arbetslivet?

Hur kommer AI påverka socialtjänstens arbete?
Publicerad: 2021-05-31

Nytt forskningsprojekt undersöker hur socialtjänsten kan använda ny teknik på bästa sätt.

Forskar om hur individer med psykisk ohälsa ska få mer inflytande
Publicerad: 2021-05-27

Nytt forskning ska utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa.

Knappt 60 miljoner till forskning som ska utveckla socialtjänsten
Publicerad: 2021-05-21

Umeå universitet har beviljats finansiering från Forskningsrådet för arbetsliv och hälsa (Forte).

85+ i folkhälsoenkät efter kritik från Umeåforskare
Publicerad: 2021-02-10

Även personer som är 85 år och uppåt är med i Folkhälsomyndighetens enkät som går ut i dagarna.

Nytt centrum förstärker funktionshinderforskningen ytterligare
Publicerad: 2020-12-21

Vid UCFF bedrivs forskning i nära samarbete med aktörer från det omgivande samhället

Socialt arbete stärker samarbetet med inlandskommunerna
Publicerad: 2020-10-29

Nu stärks samarbetet mellan institutionen för socialt arbete, Akademin Norr och Lapplands Kommunalförbund.

Trygga platser – Barn dokumenterar sina livsmiljöer
Publicerad: 2020-09-28

Utställningen "Trygga platser" på Västerbottens museum, där Institutionen för socialt arbete medverkar.

Ökat fokus på individen i engagemang kring psykisk ohälsa
Publicerad: 2020-09-04

Inom området psykisk ohälsa växer det fram nya former av engagemang. Det visar Hilda Näslund i ny avhandling.

Senast uppdaterad: 2021-09-14