Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anknutna

Evelina Landstedt, gästforskare
Telefon
090-786 95 29

Evelina Landstedt är docent och arbetar som lärare och forskare vid enheten för Epidemiologi och global hälsa.

Evelyn Khoo, gästforskare
Telefon
090-786 54 34
Ivy Krull, gästforskare
Kent Ehliasson, övrig/annan befattning
Lennart Nygren, professor emeritus
Telefon
090-786 51 01

Jag forskar om barns, ungas och familjers välfärd och om socialt arbete med dessa kategorier. Jag undervisar inom socionom-, master- och forskarutbildningen i socialt arbete.

Maritha Jacobsson, gästlärare

Jag är docent och universitetslektor i socialt arbete. Mitt forskningsintresse handlar framför allt om rättssociologiska frågor som berör tvångsvård, medling vid brott och våldtäktsutsattas möte i rättsprocesser. Jag undervisar framförallt om medling vid brott och våld i nära relationer. 

Siv Nyström, övrig/annan befattning
Stig-Arne Berglund, timlärare

Fördjupningsansvarig för masterkursen socialpedagogik i socialt arbete. Undervisar om teman som rör ungdomar, vändpunkter och socialpedagogiska förhållningssätt i socialt arbete.

Stina Johansson, professor emerita
Telefon
070-216 43 07

Stina Johansson är professor emerita. Hennes forskningsinriktning är social omsorg i vid mening, inkluderande omsorgsetik, social gerontologi, genus, mångfald och jämförande socialpolitik.