Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Magdalena Sjöberg

Magdalena Sjöberg

Magdalena Sjöberg är doktorand vid Sociologiska institutionen. I sitt avhandlingsprojekt studerar hon unga mödrars identitetsarbete och föräldrastöd på nätet – främst Facebook.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

I sitt avhandlingsprojekt ”Young mothers´identity work- Life course, Risk & Good motherhood” studerar hon unga mödrars identitetsarbete och föräldrastöd på nätet – främst Facebook.

Avhandlingsprojektet använder sig av följande teoretiska ram:

  • Diskurspsykologisk metodologi
  • Diskurser om gott moderskap såsom: intensivt mödrande, modernt och jämställt moderskap, riskhanterande moderskap och sunt förnuft mödrande
  • Diskurser om familjen
  • Risk teori
  • Livsbaneperspektiv

 

Avhandlingsprojektet studerar:

  • Unga mödrars identitetsarbete i relation till stöd från deras egna mamma
  • Unga mödrars identitetsarbete i relation till olika moderskapsdiskurser
  • Unga mödrars identitetsarbete i relation till diskurser om vuxenhet och ungdomlighet
  • Unga mödrar och föräldrastödsgrupper på Facebook

I YouTube-klippet nedan beskriver Magdalena närmare om unga mödrar och föräldrastöd på Facebook:

research_relay_youtube_play.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=31MakM96Yvg&feature=youtu.be

Magdalena har tidigare arbetat som utvärderare. Genomfört 24 utvärderingsprojekt inom socialt arbete med inslag av utbildning och workshop. Projektet berörde frågor om: integration, genus, jämställdhet, arbetslöshet, organisationsteori. Exempel på uppdragsgivare: EU, kommuner i norra Sverige, IOGT-NTO.

Nyckelord: gott moderskap, intensivt moderskap, familj, livsbana, risk, föräldrastöd

2019
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet
Sjöberg, Magdalena
2018
Gender and Education
Silfver, Eva; Maritha, Jacobsson; Arnell, Linda; et al.
2018
Feminism and Psychology, London: Sage Publications 2018, Vol. 28, (3) : 355-372
Sjöberg, Magdalena; Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
2017
Journal of technology in human services, Abingdon: Routledge 2017, Vol. 35, (3) : 247-270
Sjöberg, Magdalena; Lindgren, Simon
2017
Feminism and Psychology, Vol. 27, (3) : 318-335
Sjöberg, Magdalena; Bertilsdotter-Rosqvist, Hanna
2015
Social Work in Public Health, Abingdon: Routledge 2015, Vol. 30, (6) : 516-533
Hjelte, Jan; Sjöberg, Magdalena; Westerberg, Kristina; et al.
2013
Familjepeppen: en föräldrastödsatsning i Umeåregionen, Umeå: Umeå kommun 2013 : 13-18
Hjelte, Jan; Hyvönen, Ulf; Sjöberg, Magdalena