"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magdalena Sjöberg

Jag är sociolog och arbetar som post doktor vid institutionen för socialt arbete. Mina huvudsakliga forskningsområden är: socialt hållbara samhällen, barn- och familjeforskning, samt digitalisering.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är sociolog och arbetar som post doktor vid institutionen för socialt arbete. Mina huvudsakliga forskningsområden är: socialt hållbara samhällen, barn- och familjeforskning, samt digitalisering, där jag främst studerar socialt utsatta grupper utifrån genusperspektiv där betydelser av normer och stigmatiseringsprocesser belyses.   

Mitt post doktor projekt genomförs i anslutning till professor Malin Erikssons forskning Socialt kapital som resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden, där den longitudinella enkätstudien. Post doktor projektet identifierar nyckelfaktorer i planering av socialt hållbara bostadsområden och samhällen, vilket i förlängningen undviker utvecklingen av särskilt utsatta områden. Vidare genomförs två litteratursammanställningar en med fokus på barns sociala kapital på bostadsområdesnivå, och en som undersöker begreppet social hållbarhet i relation till socialt arbete.

Intresserar mig även för normer om gott moderskap, digitala föräldraskapskulturer och föräldraskapsstöd, utvärdering, stigmatisering och normer i relation till etnicitet och bilden av den andre.

Jag är även del i styrelsen för Future Faculty

Gender and Education, Routledge 2020, Vol. 32, (5) : 682-696
Silfver, Eva; Maritha, Jacobsson; Arnell, Linda; et al.
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet
Sjöberg, Magdalena
Feminism and Psychology, London: Sage Publications 2018, Vol. 28, (3) : 355-372
Sjöberg, Magdalena; Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
Feminism and Psychology, Vol. 27, (3) : 318-335
Sjöberg, Magdalena; Bertilsdotter-Rosqvist, Hanna
Journal of technology in human services, Abingdon: Routledge 2017, Vol. 35, (3) : 247-270
Sjöberg, Magdalena; Lindgren, Simon
Social Work in Public Health, Abingdon: Routledge 2015, Vol. 30, (6) : 516-533
Hjelte, Jan; Sjöberg, Magdalena; Westerberg, Kristina; et al.
Familjepeppen: en föräldrastödsatsning i Umeåregionen, Umeå: Umeå kommun 2013 : 13-18
Hjelte, Jan; Hyvönen, Ulf; Sjöberg, Magdalena

Undervisar på grund-och avancerad nivå.