Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samverkan med FoU-enheter

Institutionen för socialt arbete strävar efter att ständigt utveckla och förbättra samverkan mellan vår egen och kommunernas verksamheter. Vi har idag en väl upparbetad samverkan med FoU-enheterna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland i frågor som rör forskning, utbildning och utveckling.

Målsättningen med vårt samverkansarbete med FoU-enheterna är att tillsammans skapa förutsättningar och stärka kommunikationen mellan institutionens forskare och kommunernas verksamheter, jobba mot praktiknära och praktikstyrd forskning samt utveckla och tillhandahålla utbildningsinsatser. FoU-enheterna har i detta en unik möjlighet att genom sina uppbyggda kontaktnät vara en länk mellan praktiken och akademin. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om samverkan mellan institutionen för socialt arbete och våra tre FoU-enheter som tillsammans representerar 36 kommuner från kust till fjäll.

Kontakta oss gärna!

Cristine Isaksson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 74
Magnus Bergmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 70

Aktuell samverkan

För närvarande bedrivs två forskningskommunikationsprojekt där vi samverkar och har samverkat med FoU-enheter.

Inkluderande social samhällsplanering – samverkan för kunskapsbaserad och hållbar samhällsutveckling
Projektet startar hösten 2021 i samverkan med Norrbottens Kommuner FoUI

Forskningskommunikation riktad till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg samt deras chefer
I projektet har vi haft god hjälp av FoU Välfärd Västerbotten i vårt projektarbete.

 

FoU-enheter vi samverkar med