Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsstöd

Vi kan hjälpa dig med olika typer av IT-stöd i forskningssammanhang. Det kan handla om hur du samlar in data, hur ni kommunicerar på ett säkert sätt inom forskningsgruppen och att säkerställa att informationen är säker och har backup.

Vi har många IT-tjänster som kan hjälpa dig, men vi utvecklar gärna också nya tillsammans med dig beroende på dina behov.

Vi har utvecklat appar och webbplatser tillsammans med forskare, vi utvecklar och förvaltar olika typer av forskningsregister. I vår drifthall erbjuder vi även både möjlighet för en egen server med höga krav på både tillgänglighet och IT-säkerhet, men också tjänster som fillagring med backup.

Många av våra tjänster finns att läsa om på Umeå universitets intranät Aurora (kräver inloggning).

Tjänster för dig som vill ha forskningsstöd 

Rådgivning

Rådgivning kring datahanteringsplaner

En viktig del i ett forskningsprojekt är hur du planerar att hantera ditt forskningsdata på ett bra och säkert sätt. Vi kan hjälpa dig redan i ett initialt skede med att fundera på bästa lösning från insamling av data till arkivering av data när forskningsprojektet är avslutat. 

Kontakta oss för rådgivning kring datahanteringsplaner.

Även Universitetsbiblioteket stödjer dig i publicering, tillgängliggöring av forskningsdata samt datahanteringsplanen

IT- och informationssäkerhet

IT- och informationssäkerhet handlar om hur du är skyddad mot intrång på din personliga dator och dina konton, men även hur ditt forskningsdata och annan information är skyddad. Oavsett vad du behöver har ITS IT-säkerhetsexperter som kan ge konsultstöd eller kan sätta ihop ett antal tjänster som skulle kunna lösa dina utmaningar.

Samla in och lagra

Datainsamlingsplattform med enkätstöd

Forskning kräver stora mängder forskningsdata som behöver samlas in, bearbetas, lagras och analyseras på ett säkert sätt. Vi har en datainsamlingsplattform som stödjer dig i alla dessa delar. Vi ser dessutom till att det finns en behörighetsstruktur som gör att du har full koll på vem som kommer åt din forskningsinformation. 

Tjänsten erbjuder hög IT-säkerhet, möjlighet att säkerställa behörighetsåtkomst samt hjälp att följa GDPR. Din information lagras i Umeå universitets serverhallar.

Enkätstöd för insamling av forskningsdata

Vi kan hjälpa dig med systemstöd när du behöver samla in forskningsdata. Lösningarna är oftast digitala, men vi har även möjlighet att optiskt scanna in och tolka enkäter i pappersform.

Optisk scanning har vi gjort i över 20 år och har återkommande uppdrag att tolka, scanna och rätta exempelvis Högskoleprovet och Vi i femman, men också uppdrag som att scanna in olika typer av forskningsenkäter. 

Datahanteringsverktyg för kliniska forskningsstudier (eCRF)

REDCap är en webbaserad tjänst för datainsamling vid forskningsstudier. Den hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata. 

Tjänsten ger dig tillgång till casereport-formulär, datainsamling i realtid och möjlighet till dataverifiering/signatur, samt möjlighet att upprätta en kalender för att schemalägga och övervaka steg i studien. 

Det finns även stödfunktioner för randomisering, rapporter av olika slag samt statistik. 

Ledare av en studie kan tilldela olika nivåer av åtkomst till medlemmar av ett forskningsteam, både på individnivå samt gruppnivå. 

För mer information kontakta ITS

Trygg filyta

Trygg filyta är en förenklad fillagringstjänst vilket innebär att du inte själv direkt kommer att kunna dela filerna utan behörigheterna för åtkomst styrs strikt av behörighetsgrupper. Detta är för att du som informationsägare ska kunna ha full överblick över vem/vilka som har åtkomst till din information.Det finns även andra begränsningar såsom att du t.ex. inte kommer kunna använda Office 365 Online för bearbetning. All bearbetning och hantering av materialet sker inom de lokala system du normalt använder.

Vad är skillnaden mot tjänsten Min filyta eller Gemensam filyta?

  • Förstärkt IT-säkerhetsskydd av de lagrade filerna
  • Anpassad för information som klassificerats* 2.2.0 eller högre

Analysera

För att analysera ditt forskningsdata finns ett antal tjänster som kan användas för exportera ut och analysera ditt data från datainsamlingsplattformen. För att använda dessa är det viktigt att du är medveten om att de inte idagsläget erbjuder samma IT- och informationsäkerhetsnivå som själva datainsamlingsplattformen. 

Rapportera

För tjänsten datainsamlingsplattformen utvecklas det en möjlighet att skicka in det metadata som Svenska Nationell Datatjänst vill ha från ditt forskningsprojekt. Den är ännu inte på plats men kontakta oss gärna så berättar vi mer. 

Umeå universitet deltar i nationellt arbete med forskningsdatahantering via Universitetsbiblioteket. 

Arkivera

När ditt forskningsprojekt är avslutat finns det olika krav på hur länge ditt forskningsdata ska sparas. Oavsett om du ska spara det en kort eller längre period kan ITS hitta en bra och säker lagring. 

 

Appar och webbplatser för ditt forskningsprojekt

 

App, app, app

Kanske är det bästa sättet att samla in din forskningsinformation en app som är enkelt tillgänglig för dina respondenter? Vi har erfarenhet av att utveckla appar i nära samarbete med olika forskningsprojekt. Bland annat har vi utvecklat appen TÄT tillsammans med forskaren Eva Samuelsson

Webbplats med egna lösningar

Ibland behöver du en speciallösning där exempelvis Umeå universitets basutbud av webbsystem inte når hela vägen fram. Eller du har forskning som bedrivs till stor del tillsammans med andra universitet, landsting eller andra samarbetspartner och Umeå universitet inte passar som avsändare. 

Då finns det möjlighet ta fram andra lösningar tillsammans med oss på ITS. Vi har erfarenhet av flera webbpubliceringssystem och kan guida dig till det som passar bäst för dig.

Vi kan hjälpa dig på många sätt - kontakta oss!

Ibland passar inte våra bastjänster i din situation. Då kan vi behöva prata om vad du behöver hjälp med och på vilket sätt. Vi har en bred kompetens i allt från hur du startar upp ett IT-projekt till hur du förvaltar det som blev slutresultatet.

Kontakta oss via 090-786 63 00 eller info@its.umu.se.

En av våra kundansvariga kommer att kontakta dig för att hitta en lösning som passar dig.