"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

IT-tjänster och IT-stöd för forskning

Som forskare behöver du ofta använda IT-tjänster i ditt forskningsprojekt. Det kan till exempel vara tjänster för att samla in, lagra, bearbeta och arkivera data men också tjänster för att samarbeta inom forskargruppen.

På den här sidan finns kortfattad information om Umeå universitets utbud av IT-tjänster som du som forskare kan använda i ditt arbete. För många av tjänsterna finns mer detaljerad information på Umeå universitets intranät Aurora. 

IT-tjänster för dig som forskar, Aurora

ITS ger stöd genom hela forskningsprocessen

ITS är en del av verksamhetsområdet IT vid Umeå universitet. Uppgiften är att stötta utbildning och forskning genom att erbjuda IT-stöd och IT-tjänster med hög verksamhetsnytta. 

ITS stöttar dig som använder våra IT-tjänster genom hela forskningsprocessen - från planering till arkivering.

ITS driftar, utvecklar och ger support för universitetets centrala IT-tjänster. Flera av IT-tjänsterna som kan användas i forskning beskrivs på den här sidan. ITS kan även ta fram nya tjänster tillsammans med dig, beroende på dina behov.

Kontakta ITS

Ta gärna kontakt tidigt i processen för att ditt arbete ska bli så smidigt som möjligt.

Kontakta ITS via 090-786 63 00 eller www.umu.se/servicedesk

Relaterad information

Om ITS

Rådgivning kring datahanteringsplaner

En viktig del i ett forskningsprojekt är att forskningsdata hanteras på ett säkert sätt. Datahanteringsplanen är ett levande dokument som samlar information om datahanteringen i forskningsprojektet, det kan till exempel vara hur du ska samla in data och vilken typ av data det är. Planen ska täcka alla faser i projektet - från planering till arkivering.

ITS kan hjälpa dig med delar om informationssäkerhet, informationsklassning och hur data ska hanteras och lagras. Vi finns också tillhands för rådgivning om planen skulle behöva ändras. 

Universitetsbiblioteket erbjuder övergripande rådgivning, stöd och utbildning för dig som ska utforma en datahanteringsplan. 

Relaterad information

Inledning forskningsprojekt

Datahanteringsplanens utformning

Organisation och kontakter

Rådgivning kring IT- och informationssäkerhet

IT- och informationssäkerhet handlar om att skydda datorer och personliga konton mot intrång, men också att skydda forskningsdata och annan information. Forskningsdata med känslig information ställer höga krav på informationssäkerhet, både vad gäller hantering och systemlösningar. 

ITS har IT-säkerhetsexperter som kan ge konsultstöd eller skräddarsy lösningar som passar säkerhetskraven som ställs inom ditt forskningsprojekt. 

Relaterad information

Informationssäkerhet, Aurora

Samla in och lagra data 

Datainsamlingsplattform, DIP 

Säkerheten är viktig när stora mängder potentiellt känsliga forskningsdata samlas in, lagras, bearbetas och analyseras. DIP kan stödja dig i alla dessa delar. Tjänsten har en behörighetsstruktur som gör att du har full koll på vem som kommer åt din forskningsinformation. 

Tjänsten erbjuder hög IT-säkerhet, möjlighet att säkerställa behörighetsåtkomst samt hjälp att följa GDPR. Informationen lagras i Umeå universitets serverhallar. 

Mer information och prisuppgifter om Datainsamlingsplattform DIP, Aurora

Enkätstöd för insamling av forskningsdata 

ITS erbjuder systemstöd när du behöver samla in forskningsdata. Lösningarna är oftast digitala, men det finns även möjlighet att optiskt scanna in och tolka enkäter i pappersform. 

Datahanteringsverktyg för kliniska forskningsstudier 

REDCap (Research electronic data capture) är en webbaserad tjänst för datainsamling vid kliniska forskningsstudier. Den hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera forskningsdata från sådana studier.  

Tjänsten ger dig tillgång till casereport-formulär, datainsamling i realtid och möjlighet till dataverifiering/signatur, samt möjlighet att upprätta en kalender för att schemalägga och övervaka steg i studien.

Det finns även stödfunktioner för randomisering, rapporter av olika slag samt statistik.

Ledaren av en studie kan tilldela olika nivåer av åtkomst till medlemmar av ett forskningsteam, både på individnivå samt gruppnivå.

Mer information och prisuppgifter om REDCap, Aurora

Skyddade dokument 

Tjänsten Skyddade dokument är en samarbetsyta för lagring av information med högt skyddsvärde, till exempel känsliga personuppgifter. 

Åtkomsten till filerna som lagras på plattformen regleras av användarens behörighet. Det innebär att du som äger informationen har full koll på vem eller vilka som har tillgång till din information. 

På grund av säkerhetsskäl kan du inte använda Office 365 Online för bearbetning. All bearbetning och hantering av materialet sker inom de lokala system du normalt använder. 

Mer information och prisuppgifter om Skyddade dokument, Aurora

Relaterad information

Lagring, katalog, repositorium och arkiv

Analysera data 

För att analysera forskningsdata finns ett antal IT-tjänster som kan användas för att exportera ut och analysera data från Datainsamlingsplattformen DIP. Nivån på informationssäkerheten är inte lika hög i dessa tjänster som DIP:s säkerhetsnivå. 

Arkivera

Det finns olika krav på hur länge forskningsdata ska sparas när projektet är avslutat. Oavsett lagring under kort tid eller en längre period så kan ITS hitta en bra och säker lagring.

Relaterad information

Lagring, katalog, repositorium och arkiv

Arkivering av forskningsmaterial, Aurora

Appar och webbplatser för ditt forskningsprojekt

Appar 

En app kan vara ett bra sätt för att samla in din forskningsinformation på ett enkelt och tillgänglig sätt för dina respondenter. ITS har erfarenhet av att utveckla appar i nära samarbete med olika forskningsprojekt, bland annat appen TÄT tillsammans med forskaren Eva Samuelsson.  

Appen TÄT 

Ditt forskningsprojekt på umu.se

På Umeå universitets webbplats – umu.se – kan du publicera information om ditt forskningsprojekt och din forskargrupp. Du kan själv redigera texterna på dina projektsidor.

Om basutbudet inte skulle vara tillräckligt finns det möjlighet att ta fram speciallösningar för webbplatser tillsammans med ITS. Det kan till exempel behövas i de fall där Umeå universitets basutbud av webbsystem inte räcker till för forskningsprojektets behov. Det kan också vara nödvändigt om forskningen bedrivs tillsammans med andra universitet, regioner eller andra samarbetspartner och Umeå universitet inte passar som avsändare. 

Ditt forskningsprojekt på umu.se, Aurora

Dina forskargrupper på umu.se, Aurora

Samarbete inom forskningsgruppen 

Office 365

Office 365 (O365) är Microsofts samlingsnamn på ett antal molntjänster. O365 innehåller flera applikationer som du kan använda för att till exempel spara och lagra filer, hantera dokument, kommunicera och samarbeta med kollegor inom och utanför universitetet. 

Tjänsterna är tillgängliga för alla anställda vid Umeå universitet. 

I O365 kan du lagra och hantera arbetsmaterial och information som är icke skyddsvärd eller  skyddsvärd, till exempel som inte innehåller känsliga personuppgifter eller sekretess.   

Office 365, Aurora

Teams 

Teams är en applikation som ingår i O365 och som kan användas för samarbete. Det är ett socialt samarbetsverktyg som grupper kan använda för att organisera sig, prata med varandra och samarbeta i olika former. I Teams kan du samarbeta med personer inom och utanför organisationen. 

I Teams kan du lagra och hantera arbetsmaterial och information som är icke skyddsvärd eller skyddsvärd, till exempel som inte innehåller känsliga personuppgifter eller sekretess.   

Teams, Aurora

Sharepoint 

I Sharepoint kan du  bygga webbsidor, dokumentbibliotek och listor för att dela information med andra. Du kan skapa flöden så som beställningsflöden eller ansökningar och gemensamma kalendarier för gruppen/enheten

Sharepoint, Aurora

Skyddade dokument 

När du behöver jobba med data som har högt skyddsvärde, till exempel känsliga personuppgifter, så kan du använda dig av Skyddade dokument. Det är en lagringstjänst för lagring av information med högt skyddsvärde, till exempel känsliga personuppgifter. Du kan också dela filerna i Skyddade dokument inom universitetet. Det pågår ett arbete för att möjliggöra samarbeten även utanför universitetet, till exempel med andra lärosäten. 

Mer information och prisuppgifter om Skyddade dokument, Aurora

Senast uppdaterad: 2018-11-15