"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakt och stöd inom forskningsdata

Här hittar du information om hur forskningsdatastödet på Umeå universitet fungerar och vilken funktion du ska kontakta vid frågor. Du kan också boka rådgivning med biblioteket eller kontakta specialister på Svensk nationell datatjänst (SND).

Vilket stöd kan du få vid Umeå universitet?

På Umeå universitet samordnas forskningsdatastödet, men det är olika funktioner som ansvarar för olika frågor inom datahantering.

Biblioteket

Biblioteket ger stöd i frågor som rör bland annat datahanteringsplaner och tillgängliggörande av data.

Kontakta biblioteket

Universitetsjuristerna

Universitetsjuristerna kan svara på frågor om bland annat personuppgiftsbehandling, offentlighet och sekretess, delning av forskningsdata samt avtal.

Juridik i forskning (Aurora)

Arkivet

Arkivet hjälper dig med bland annat arkivering och gallring av data.

Arkivering av forskningsmaterial (Aurora)

ITS

ITS hjälper dig med bland annat att välja säkra IT-system under forskningsprocessen och IT-lösningar för långtidslagring av data.

IT-tjänster och stöd för dig som forskar (Aurora)

Svensk nationell datatjänst (SND)

Svensk nationell datatjänst (SND) är ett konsortium som drivs av nio lärosäten, varav Umeå universitet är ett. SND tillhandahåller informationsmaterial, online-utbildning (kursen BAS online), fortbildningstillfällen och evenemang inom området.

Domänspecialister

Hos SND finns kontaktpersoner och specialister inom området forskningsdatahantering som du som forskare kan vända dig till för rådgivning. Domänspecialisterna är aktiva forskare som ingår i SND och stöttar sina forskarkollegor i arbetet med forskningsdatahantering i sitt respektive ämnesområde. Du hittar en förteckning över samtliga domänspecialister hos SND.

Domänspecialister vid Umeå universitet

Vid Umeå universitet finns två domänspecialister som är specialiserade på registerforskning. Anders Brändström arbetar med stora historiska och samtida befolkningsdatabaser och med etik kring registerforskning. Karina Nilsson arbetar med registerdata från svenska registerhållare.

Karina Nilsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 11

 

Datahantering i fyra steg

Senast uppdaterad: 2024-06-04