"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Genus i centrum

tor
24
nov
Tid Torsdag 24 november, 2022 kl. 18:00 - 19:00
Plats Kvinnohistoriskt museum

Hör fyra av Genusforskarskolans doktorander berätta om deras pågående forskningsprojekt!

 
Mimmi Norgren Hansson
Religionsvetenskap, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Titel: Den lojala omsorgen

Mimmi Norgren Hansson är före detta lärare och numera doktorand i ämnet religionsvetenskap med inriktning mot både etik och genusvetenskap. I sin avhandling undersöker hon mellanstadiebarns omsorgsrelationer och relationella aspekter av skolans värdegrundsarbete

Victoria Lindgren
Rättsvetenskap, Juridiska Institutionen

Titel: Den goda skattebetalaren

Victoria är doktorand i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen samt Genusforskarskolan, Umeå universitet. I sin forskning undersöker hon den rättsliga innebörden av att i lagens mening vara ”skattebetalare”, men också hur skattebetalarbegreppet exkluderar och inkluderar olika personer. Under kvällen kommer Victoria att ge exempel på hur en till synes neutral skattelagstiftning kan innebära praktiska skillnader olika för grupper av människor, samt diskutera varför det är viktigt att reflektera kring rättsliga begrepp och dess funktion.

Mats Reinhold
Psykologi, Institutionen för psykologi

Titel: Destruktivt ledarskap i svensk arbetsliv

Jag är doktorand vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Mitt forskningsområde är ledarskap och organisation med särskilt fokus på destruktivt ledarskap. Just nu är jag del av ett forskningsprojekt som finansieras av AFA försäkring med namnet När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv. Jag ingår i forskargruppen CoLeadR som forskar på ledarskap och tillhör genusforskarskolan.

Jenny Sperens
Engelsk litteratur, Institutionen för språkstudier

Titel: Pojkar och vildhet i Brittisk barnbokslitteratur

Jenny Sperens är doktorand i engelsk litteratur vid Institutionen för språkstudier. I sin avhandling tittar Jenny på representationer av pojkar och vildhet i engelsk barnbokslitteratur från 1900-talet. Hon är framför allt intresserad av hur pojkar förutsätts vara och hur en pojke förväntas bete sig i de olika böckerna. De verk som ingår i projektet är Peter Pan och Wendy, Narnia och Harry Potter.

Fri entré!

Varmt välkomna!

Evenemangstyp: Föreläsning
Talare
Mimmi Norgren Hansson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
Läs om Mimmi Norgren Hansson
Talare
Victoria Lindgren
Doktorand
Läs om Victoria Lindgren
Talare
Mats Reinhold
Projektsamordnare (tjänstledig), doktorand
Läs om Mats Reinhold
Talare
Jenny Sperens
Doktorand
Läs om Jenny Sperens
Kontaktperson
Ulrika Widding
Läs om Ulrika Widding