"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mats Reinhold

Min forskning handlar om destruktivt ledarskap och genus. Jag är anställd vid Institutionen för psykologi, men min doktorandtjänst är även knuten Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Projektsamordnare (tjänstledig) vid Enheten för forskningsstöd och samverkan
Plats
Universitetsledningshuset, plan 5, Universitetstorget 4/Petrus Laestadius väg Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 4

I min forskning fokuserar jag på destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv. Destruktivt ledarskap kan beskrivas som en process över tid där chefen agerar fientligt och eller hindrande i relation till en anställds aktiviteter, upplevelser och/eller relationer. Mitt avhandlingsprojekt är tvärvetenskapligt och jag använder mig av teorier och metoder från både arbets- och organisationspsykologi och genusvetenskap.

Inom ramen för min avhandling studerar jag vilka faktorer som bidrar till att destruktivt ledarskap ska uppstå, samt hur de faktorerna samspelar med varandra.

I mitt projekt undersöker jag tre olika typer av faktorer som kan tänkas påverka ledarskapet:

  • Ledarfaktorer i form av stress och känsloreglering.
  • Följarfaktorer i form av motivation och prestation.
  • Miljöfaktorer i form av höga krav, konflikter, orättvisa och organisatoriska begränsningar.

Jag hoppas kunna bidra med ny kunskap till forskningsfältet om destruktivt ledarskap, om vilka faktorer som ligger till grund för att det uppstår och kunna ge förslag på förebyggande insatser för att motverka uppkomsten av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv.

Jag ingår i forskargruppen CoLeadR
Mitt avhandlingsprojekt är en del av forskningsprojektet ”När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv”.

Nyckelord: Destruktivt ledarskap, genus, arbetsmiljö, chefer, hälsa, stress, medarbetares ohälsa