"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medicinjournalistikens historia i Sverige: Aktörer, arenor, ideal

tis
16
feb
Tid Tisdag 16 februari till onsdag 17 februari, 2021 kl. 13:30 - 12:00
Plats Online via Zoom

Välkommen till en digital workshop på temat medicinjournalistikens historia anordnad av Institutionen för idé- och samhällsstudier och Humlab, Umeå universitet.

Under senare tid har medicinhistorisk forskning uppmärksammat den centrala betydelsen av medier och journalistik för medicinska kontroverser, skandaler och händelser i Sverige. Den mediala framställningen av medicinsk forskning, praktik och politik bidrar till att forma olika aktörers uppfattningar. Mediala berättelser och journalistiska praktiker deltar i förlängningen också i formandet och omformandet av medicinens vetanden och göranden samt av dess sociala, politiska och organisatoriska kontexter. Men trots denna nyare forskning vet vi fortfarande relativt lite om den svenska medicinjournalistikens historiska framväxt, företrädare och arenor.

Syftet med workshopen är därför att samla forskare inom olika historiska forskningsfält för att diskutera olika aspekter av medicinjournalistikens historia i Sverige. Bidrag kan behandla valfri period, material eller tematik, samt tolka begreppet medicinjournalistik både kreativt och inklusivt.

Mer information, program och deltagande på workshopens webbplats

Organisatörer

Workshopen är ett samarbete mellan Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, Humlab vid Umeå universitet och Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

Evenemangstyp: Workshop
Kontaktperson
Jonatan Samuelsson
Läs om Jonatan Samuelsson