"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Perspectives – Samhällsomvandling i norr

fre
1
dec
Tid Fredag 1 december, 2023 kl. 08:00 - 18:00
Plats Aula Nordica, Umeå universitet

SAVE THE DATE!

Norra Sverige har viktiga förutsättningar för att kunna bidra till hela världens omställning bort från fossila bränslen. Till exempel har tillgången till grön energi och mineraler skapat en industriboom med megainvesteringar i batterifabriker och fossilfria stålproduktionsanläggningar. Även om detta ses som en potentiell lösning på globala utmaningar orsakade av klimatförändringar, utlöser utvecklingen sociala och ekonomiska utmaningar.

Dels överstiger den energi som efterfrågas av all pågående industriell utveckling den nuvarande kapaciteten, dels orsakar behovet av ytterligare energiproduktion och mineraltillgångar ökad konkurrens om markanvändningen. Inte minst hotar exploateringen urbefolkningens renskötsel och friluftslivet. Men mest anmärkningsvärt är kanske ändå bristen på arbetskraft som kommer att behövas i de nya industrierna och de växande samhällena. Den utmaningen finns det än så länge få lösningar på.

Universitetetes roll avgörande

En mobilisering av intressenter inom regionen men även utanför dess gränser verkar vara avgörande för att möta framtiden. I det sammanhanget är universitetens roll avgörande. Universiteten tillhandahåller utbildning och forskning om tekniska, ekonomiska och sociokulturella dimensioner av pågående förändring. Men i norr är de också viktiga knutpunkter för olika aspekter av regional utveckling. Även om denna bakgrund avser den europeiska norden, upplever andra perifera områden i Europa och på andra håll liknande processer och förändringar.

I denna konferens står aktuell socioekonomisk utveckling i perifera regioner i fokus. Förutom att ta upp frågor relaterade till industrialisering, infrastruktur, arbetskraftsutbud, samhällsförändringar, sociala och politiska förändringar, fysisk planering och utvecklingen av den byggda miljön, ligger ett särskilt fokus på universitetens roll i den pågående förändringen och de implicita utmaningarna och möjligheterna för forskning och utbildning.

Plattform för forskare, samhälle och näringsliv

Konferensen syftar till att samla forskare och representanter för industri, myndigheter, offentlig sektor och civilsamhället med intresse av att dela perspektiv och utarbeta lösningar för aktuella utmaningar för utveckling, främst med sikte på Norden, men förstås även för andra regioner.

Perspectives ska vara en plattform för forskare och företrädare för andra sektorer att träffas. De förväntade resultaten av konferensen är en vetenskaplig utveckling av kunskap om samhällsomvandling i perifera miljöer och nya insikter för framtida samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor.

Perspecitives har alla möjligheter att blir årets intensivaste mötesplats för alla som är intresserade av den så viktiga och utmanande omvandlingen och omställningen - och du är inbjuden. 

Skriv upp datumet. Du kommer att vilja vara där. Mer information och länk till anmälan kommer här efter sommaren.

 

Evenemangstyp: Konferens