"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Perspectives – Samhällsomvandling i norr

fre
1
dec
Tid Fredag 1 december, 2023 kl. 08:00 - 15:00
Plats Rotundan, Umeå universitet

Norra Sverige har viktiga förutsättningar för att kunna bidra till hela världens omställning bort från fossila bränslen. Till exempel har tillgången till grön energi och mineraler skapat en industriboom med megainvesteringar i batterifabriker och fossilfria stålproduktionsanläggningar. Även om detta ses som en potentiell lösning på globala utmaningar orsakade av klimatförändringar, utlöser utvecklingen sociala och ekonomiska utmaningar.

I detta heldagsevent, som är öppet för alla intresserade, samlar vi forskare och representanter för industri, myndigheter, offentlig sektor och civilsamhället med intresse av att dela perspektiv och utarbeta lösningar för aktuella utmaningar för utveckling, främst med sikte på Norden, men förstås även för andra regioner.

Välkommen!

Anmälan:

Anmälan är stängd.

Preliminärt program (fylls på med deltagare efterhand):

 • När: Fredag 1 december
 • Registrering från 08.00
  Program 08.30–15.00
 • Var: Rotundan, Universum, Umeå universitet
 • Moderator: Elin Leyonberg, journalist
 • Seminariet hålls huvudsakligen på svenska.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår, du anger eventuell specialkost vid anmälan.

Välkommen

 • Katrine Riklund, prorektor, Umeå universitet, hälsar välkommen.

 

Keynotes/talare

 • Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi. Rikard forskar om strukturomvandling, regional utveckling och jobbens geografi vid Umeå universitet och är ansvarig för forskningsprogrammet “Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering”, som också är titeln på hans föredrag. Artikel om Rikard Eriksson.

 

 • Janina Priebe är verksam forskare vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och forskar med inriktning mot miljöhistoria. Hon talar under rubriken "Energin i inlandet" om att det finns stora möjligheter för en inkluderande samhällsomvandling. Artikel om Janina Priebe.

 

☕ Gemensamt fika

 

Panelsamtal: Industrin och akademin i nära samarbete för att samhällsomvandlingen i norr ska bli en grön omställning.

 • Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.
 • Thomas Wågberg, professor vid Institutionen för fysik vid Umeå universitet.
 • Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden AB.
 • Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet.
 • Fredrik Bäcklund, Statkraft.
 • Karolina Broman, vicedekan vid tekniska naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet, med ansvar för utbildning och utbildningssamverkan.

Internationell utblick

 • Greg Halseth är professor i geografi på University of Northern British Columbia (UNBC) och bidrar med en internationell utblick utifrån sitt kanadensiska perspektiv. Greg Halseth har fokus på regionala utvecklingsprocesser, samhällsutveckling på landsbygden och i småstäder och samhällsstrategier för att hantera sociala och ekonomiska förändringar (på engelska).

 

 🍽️ 🎶 Lunch samt Kultur på campus med artisten Mapei.

 

Keynote/talare

 • Kristina Sehlin MacNeil är docent och forskare/biträdande föreståndare för Várdduo – Centrum för samisk forskning samt biträdande föreståndare för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kristina forskar främst om konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolk och talar under rubriken ”Urfolks inflytande i den så kallade gröna omställningen”. Artikel om Kristina Sehlin MacNeil.

 

Panelsamtal: Kommer den nya industrialiseringen att gynna samhällen och regioner?

 • Simon Grenholm, styrelseledamot Naturskyddsföreningen Västerbotten.
 • Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten.
 • Madeleine Eriksson, docent i kulturgeografi vid Umeå universitet.
 • Annika Egan Sjölander, professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet.
 • Åse Classon, verksamhetsutvecklare Samforma.

 

☕Gemensamt fika

 

🎶 Uppträdande av Johan Airijoki

Född och uppvuxen i Malmberget ger sångaren och gruvarbetaren Johan Airijoki sin syn på industrialiseringen i norr.

 

🥂 Eftersnack

Mingel och snacks i Universum-loungen efter konferensen.

 

Bakgrund:

Norra Sverige har viktiga förutsättningar för att kunna bidra till hela världens omställning bort från fossila bränslen. Till exempel har tillgången till grön energi och mineraler skapat en industriboom med megainvesteringar i batterifabriker och fossilfria stålproduktionsanläggningar. Även om detta ses som en potentiell lösning på globala utmaningar orsakade av klimatförändringar, utlöser utvecklingen sociala och ekonomiska utmaningar.

Dels överstiger den energi som efterfrågas av all pågående industriell utveckling den nuvarande kapaciteten, dels orsakar behovet av ytterligare energiproduktion och mineraltillgångar ökad konkurrens om markanvändningen. Inte minst hotar exploateringen urbefolkningens renskötsel och friluftslivet. Men mest anmärkningsvärt är kanske ändå bristen på arbetskraft som kommer att behövas i de nya industrierna och de växande samhällena. Den utmaningen finns det än så länge få lösningar på.

Universitetetes roll avgörande

En mobilisering av intressenter inom regionen men även utanför dess gränser verkar vara avgörande för att möta framtiden. I det sammanhanget är universitetens roll avgörande. Universiteten tillhandahåller utbildning och forskning om tekniska, ekonomiska och sociokulturella dimensioner av pågående förändring. Men i norr är de också viktiga knutpunkter för olika aspekter av regional utveckling. Även om denna bakgrund avser den europeiska norden, upplever andra perifera områden i Europa och på andra håll liknande processer och förändringar.

I denna konferens står aktuell socioekonomisk utveckling i perifera regioner i fokus. Förutom att ta upp frågor relaterade till industrialisering, infrastruktur, arbetskraftsutbud, samhällsförändringar, sociala och politiska förändringar, fysisk planering och utvecklingen av den byggda miljön, ligger ett särskilt fokus på universitetens roll i den pågående förändringen och de implicita utmaningarna och möjligheterna för forskning och utbildning.

Plattform för forskare, samhälle och näringsliv

Konferensen syftar till att samla forskare och representanter för industri, myndigheter, offentlig sektor och civilsamhället med intresse av att dela perspektiv och utarbeta lösningar för aktuella utmaningar för utveckling, främst med sikte på Norden, men förstås även för andra regioner.

Perspectives ska vara en plattform för forskare och företrädare för andra sektorer att träffas. De förväntade resultaten av konferensen är en vetenskaplig utveckling av kunskap om samhällsomvandling i perifera miljöer och nya insikter för framtida samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor.

Perspecitives har alla möjligheter att blir årets intensivaste mötesplats för alla som är intresserade av den så viktiga och utmanande omvandlingen och omställningen - och du är inbjuden. 

Vi ses!

 

Kontakt

Evenemangstyp: Konferens