"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Olika tidsfönster av luftföroreningsexponering och risken att insjukna i hjärtkärlsjukdom

fre
16
apr
Tid Fredag 16 april, 2021 kl. 08:30 - 09:30
Plats Zoom

Hedi Kriit är doktorand vid Avdelningen för hållbar hälsa och hon ska presentera sitt fjärde manus inom ramen för sitt avhandlingsarbete.

Hon har tittat på fördröjnings-svars-samband mellan luftföroreningar och förekomst av hjärt-kärlsjukdom med hjälp av en prospektiv multikohort-studie.

Bakgrunden till arbetet är att det saknas kunskap om exponerings- och hälsoeffekternas fördröjningseffekter. Nationella rapporter och tidigare studier som uppskattar effekterna av luftföroreningar har därför antagit en samtidig hälsoeffekt med förväntad förändring av luftföroreningar. Det är dock rimligt att anta att exponeringen av luftföroreningar sträcker sig över tiden innan det leder till hälsoeffekter, vilket också påverkar den ekonomiska utvärderingen av luftföroreningar. För att kunna motivera minskningen av luftföroreningar i stadsmiljöer är det viktigt att ha realistiska tidsberäkningar, när dessa positiva hälsoeffekter kan tas med i beräkningen och om fördröjningstid är känslig för trösklar.

Seminariet hålls på engelska och arrangeras inom ramen för Hållbar hälsas seminarieserie som är ett samarbete med Arbets- och beteendemedicinskt centrum vid Region Västerbotten.

Anmälan

Sker via formuläret nedan och länk inkl. kod till Zoom skickas ut till anmälda innan seminariet startar.

UTRI - Umeå Transformation Research Initiative

Fakultetsövergripande nätverk som är till för alla vid Umeå universitet och stödjer ökade utbyten, samarbeten och samverkan mellan olika forskningsområden runt hållbarhetsforskning. 

Om du vill får nyhetsbrev från UTRI, kontakta utri@umu.se

Läs mer om UTRI på umu.se/utri

Evenemangstyp: Seminarium
Talare
Hedi Katre Kriit
Postdoktor, staff scientist
Läs om Hedi Katre Kriit
Kontaktperson
Kristina Lindblom
Läs om Kristina Lindblom
Anmäl dig här

Anmälan

Här kan du kan anmäla dig till evenemanget.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Kontaktformuläret ska ej användas för känslig eller personlig information (känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter). Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).