"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Hedi Katre Kriit

Hedi Katre Kriit

Jag är doktorand på Hållbar hälsa och mitt arbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och hållbara transportlösningar i moderna städer.

Kontakt

E-post
Plats
Analysvägen 3, 4tr, Målpunkt R41, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 87 Umeå

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa

Jag är doktorand i folkhälsovetenskap. Mitt doktorandarbete ska utveckla metoder och kunskap att bedöma hälsokonsekvenserna av biltrafik och hållbara transportlösningar i moderna städer. Viktiga delmoment är att fylla kunskapsluckor kring trafikföroreningars hälsoeffekter, väga in hälsonyttan av aktiv transport som cykling samt utveckla användningen av mått som kan användas för att väga samman olika typer av hälsopåverkan såsom DALY/QALY och hälsoekonomiska värderingar när hållbarhet behandlas.

Umeå University medical dissertations, 2199
Kriit, Hedi Katre
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (5)
Kriit, Hedi Katre; Andersson, Eva M.; Carlsen, Hanne K.; et al.
Environmental Health, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 20, (1)
Kriit, Hedi Katre; Forsberg, Bertil; Oudin Åström, Daniel; et al.
Journal of Transport and Health, Elsevier 2021, Vol. 22
Kriit, Hedi Katre; Nilsson Sommar, Johan; Forsberg, Bertil; et al.
Environmental Research, Elsevier 2021, Vol. 204, (Part C)
Veber, Triin; Tamm, Tanel; Ründva, Marko; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford University Press 2020, Vol. 49, (5) : 1443-1453
Sjödin, Henrik; Johansson, Anders F.; Brännström, Åke; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Jansson, Sven-Arne; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 9, (9)
Kriit, Hedi Katre; Stewart Williams, Jennifer; Lindholm, Lars; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2025

Klimatanpassning ur ett vård- och omsorgsperspektiv