Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med oss

Grundutbildning och forskning vid Kemiska institutionen sker ofta i samverkan med skolor, myndigheter och företag med lokala, regionala, nationella eller internationella verksamhetsfält. Denna samverkan kan ske utifrån många olika behov och ske på många olika sätt. Det kan handla om forskningsuppdrag där institutionens spetskompetens och avancerad utrustning används för att hjälpa företag eller samhälle att lösa specifika frågor på kort eller lång sikt. Ibland leder dessa samarbeten till viktiga innovationer som i gynnsamma fall kan resultera i att avknoppningsföretag bildas. Oavsett när, var och hur samverkan sker finns alltid ett ömsesidigt intresse av samarbetet. Många forskningsprojekt drivs genom samfinansiering med företag t ex via industridoktorander eller genom Företagsforskarskolan.

Ett viktigt område är vår samverkan med skolor där vi erbjuder studiebesök från skolor framförallt på gymnasienivå. Vi erbjuder då skräddarsydda program för den besökande gruppen. Vi bedriver vidare praoverksamhet där eleverna får genomföra laborationer av olika slag, stöd för projektarbeten på gymnasienivå etc. Vi deltar också vid fakultetens lärarfortbildningsdagar, teknikåttan, levande frågelåda, student för en dag samt Umeå och Örnsköldsvik kommuners NOT-veckor. Vi genomför även utåtriktad rekryteringsverksamhet till våra program och kurser t.ex. på utbildningsmässor och Berzeliusdagarna.

Kontakta