"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stiftelse

Umeå universitet är mycket tacksam för alla bidrag som gör att vi får ökade möjligheter att driva forskning och utveckling framåt. En möjlighet är att din donation förvaltas genom att inrätta en anknuten stiftelse.

Istället för att donera direkt till universitetet kanske du i vissa fall vill att din donation ska förvaltas genom en egen stiftelse som är anknuten till Umeå universitet. För att inrätta en anknuten stiftelse bör stiftelsekapitalet i normalfallet uppgå till minst 5 miljoner kronor. En stiftelse kräver ett större kapital eftersom det bland annat tillkommer kostnader för administration och förvaltning av stiftelsekapitalet. Om du vill göra ett sådant bidrag är det viktigt att ändamålet för donationen uttrycks brett och formuleras på ett sådant sätt att stiftelsens syfte är hållbart över tid.

Oavsett om du donerar direkt till Umeå universitet eller genom en anknuten stiftelse så används alltid donationen i enlighet med det ändamål som du angivit.

Kontakta oss om du vill inrätta en stiftelse eller för att få veta mer.

Kontakta oss om du vill veta mer om anknutna stiftelser

Chatarina Larson
Enhetschef, universitetsjurist
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 51
Senast uppdaterad: 2019-02-22