"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Testamente

Det är möjligt att testamentera hela eller delar av ett arv till forskning vid Umeå universitet. Eller donera en fastighet.

Att skriva testamente är en betydelsefull handling. Det är viktigt att du i ditt testamente tydligt uttrycker hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas. Om du väljer att göra Umeå universitet till förmånstagare är det bland annat viktigt att universitetets namn och organisationsnummer framgår av testamentet. Och enbart sådana tillgångar som får lov att avyttras kan testamenteras till universitetet. Du bör också ange ett användningsområde för din donation, ett så kallat donationsändamål.

Upprätta testamente med hjälp av jurist

Umeå universitet har inte möjlighet att bistå vid upprättande av testamenten. Vi råder dig att ta hjälp av en jurist eller annan sakkunnig för att vara säker på att ditt testamente blir juridiskt giltigt. Däremot svarar vi gärna på frågor om våra donationsändamål.

Det är Ekonomienheten vid Umeå universitet som sedan ansvarar för kontakt med dödsboet och för att avyttra fastigheter, värdepapper och liknande.

Vad din donation kan användas till

Din gåva till Umeå universitet kommer alltid till god samhällsnytta och vi är enormt tacksamma för ditt bidrag till ökad kunskap i samhället.

För att göra det lite enklare för dig har vi valt ut några ändamål som vi ser ett särskilt behov av fortsatt utveckling inom. Dessa är demokratiforskning, klimatforskning, infektionsforskning, arktisk och samisk forskning, ekonomisk forskning, kulturvetenskaplig forskning, skogsforskning, medicinsk forskning, Umevatoriet och Bildmuseet. Men vi har mycket viktig verksamhet även inom andra områden. Om du brinner för något annat område inom forskning eller utbildning kan du därför också ange ett eget ändamål. Ett ytterligare alternativ är att göra en allmän donation till Umeå universitet.

Donera

Ta kontakt med oss om du har frågor angående ditt testamente eller när du som kontaktperson för dödsboet vill gå vidare.

Kontaktperson för frågor om testamenten

Senast uppdaterad: 2023-02-09