"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Skogsforskning

Skogen är en viktig resurs för Norra Sverige. Vid Umeå universitet bedriver vi framstående forskning inom bland annat skogsgenetik, ekologiska perspektiv på skogsskötsel och matematisk modellering av skogstillväxt. Denna forskning är ett viktigt utvecklingsområde för universitetet och en viktig nyckel i klimatarbetet.

Fördjupa dig

Vår skogliga forskning spänner över många områden. Dessa artiklar är bara några exempel på vår forskning.
En kvarts miljard till skoglig forskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 280 Mkr på skoglig forskning vid SLU och Umeå universitet.

Aspens hela genuppsättning kartlagd

En internationell grupp forskare har kartlagt alla gener hos trädet asp, ett projekt som tagit närmare tio år.

Mistra Digital Forest banar väg för robotik i skogen

Deras forskning fokuserar på att ge maskiner i skogen förmåga att uppfatta sin omgivning med hjälp av AI.

Blandskogar ger mer – men det gäller att blanda rätt!

Ny studie visar vikten av att blanda rätt trädslag och ger konkreta råd om val av träslag i blandskogar.

Världsledande forskning om nya produkter från skogen

Kommer skogen att kunna förse oss med miljövänlig energi, kläder och drivmedel i framtiden?

Gröna kolväten resultat av samverkan

Forskare inom Bio4Energy och företaget Eco-Oil lanserar en ny teknik för att framställa ”gröna” kolväten.

Senast uppdaterad: 2019-02-01