Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Lärarhögskolan stödjer flera forskargrupper vilka presenteras nedan. Sidan är under arbete och kommer att uppdateras med fler grupper.

Våra forskargrupper

Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)
Forskningsmiljö samlar didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.
Forskningsämne: Historia, Utbildningsvetenskap