Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Lärarhögskolan stödjer flera forskningsområden och forskargrupper vilka presenteras nedan.

Läs mer grupperna

Forskarskolan QRM, Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning.
En forskarskola och nätverk för utbildningsforskare med behov av kvantitativa metodkunskaper.
Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
LITUM
Under de senaste åren har vi sett stora förändringar i människors läs- och skrivvanor. Både läsande och skrivande pågår under en stor del av...
Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD)
Forskningsmiljö samlar didaktikforskning i samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.
Forskningsämne: Historia, Utbildningsvetenskap
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.