Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Umeå universitetet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning. I uppdraget samarbetar Lärarhögskolan vid Umeå universitet med skolhuvudmän i regionen.

Om den arbetsintegrerade utbildningen

Arbetsintegrerad lärarutbildning gör det möjligt för antagen student att studera och arbeta parallellt under sin utbildning.

  • Hösten 2021 startar Lärarhögskolan den första arbetsintegrerade utbildning av Grundlärarprogrammet inriktning åk 4-6.
  • Hösten 2022 planeras starten av det andra arbetsintegrerad lärarutbildning och då med inriktning lärare i Fritidshem.

Mer om utbildningen

Arbetsintegrerad lärarutbildning gör det möjligt för antagen student att studera och arbeta parallellt under sin utbildning. För den som blir antagen till utbildningen finns ingen garanti om anställning. Ansökan om tjänst och tillsättning sköts och beslutas av de kommuner som väljer att teckna överenskommelse med Lärarhögskolan.

Upplägget för de som antas och anställs till den arbetsintegrerade lärarutbildningen är, arbete på skola 50 procent och studier motsvarande 75 procent. Tre dagar per vecka är personen schemalagd hos arbetsgivaren och två dagar per vecka är avsedd för utbildning.

Utbildningen genomförs som nätbaserad-distansundervisning med obligatoriska fysiska träffar varje termin. De fysiska träffarna genomföras oftast på närliggande lärnod men gemensamma träffa på t ex Campus kan även förekomma.

En viktig regional samverkansfråga

Inom ramen för det regionala samverkansrådet är kompetensförsörjning av behöriga lärare en gemensam angelägenhet. Sedan 2018 har samtal förts om att starta en arbetsintegrerad variant av grundlärarprogrammet. Hösten 2019 skickade Lärarhögskolan in en intresseanmälan till regering om att få bedriva och utveckla arbetsintegrerad lärarutbildning. För åren 2020 – 2026 har Lärarhögskolan vid Umeå universitet fått det regeringsuppdraget. Uppdraget genomförs i samarbete med regionens kommuner.

Om regeringsuppdraget

Umeå universitetet är ett av elva lärosäten som fått regeringsuppdraget att under åren 2020–2026 utveckla och bedriva så kallad arbetsintegrerad lärarutbildning.

Det finns flera övergripande syften med denna satsning. För det första ska utbildningen vara en studieform som kan ges i hela landet, den ska vidare locka fler till lärarutbildningarna och slutligen ge studenterna erfarenhet inför det kommande yrkeslivet och öka kvaliteten i utbildningarna genom att koppling mellan teori och praktik stärks. Satsningen kan också vara ett verktyg för att möjliggöra så kallad karriärväxling. Att utveckla arbetssätt och samordningsformer som ska ingå i en varaktig struktur för arbetsintegrerad lärarutbildning är också ett mål. 

Regleringsbrev

Arbetsintegrerad lärarutbildning åk 4-6

Hösten 2021 startas den första arbetsintegrerade lärarutbildningen vid Umeå universitet. Utbildning pågår i 5 år och innehåller två sommarkurser. Utbildningen genomförs som nät-och distansbaseradundervisning. Varje termin förekommer fysiska träffar på den av orterna Skellefteå, Lycksele och Umeå som studenten har närmast till. Vid några tillfällen kan campusträffar vid Umeå universitet bli aktuella. 

Det är elva kommuner som har anställt en eller fler studenter som antagits till utbildningen. De kommuner som har anställt är Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Norsjö, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Robertsfors, Umeå, Åsele och Örnsköldsvik. Lärarhögskolan har med dessa kommuner träffat en överenskommelse om det gemensamma åtagandet och ansvarsfördelningen. Överenskommelsen ska årligen följas upp och vid behov justeras.

Arbetet med antagning och rekrytering har varit två fristående processer då regelverk för att villkora antagning med en anställning saknas. Urvalsgrupperna för universitetets antagning har varit betyg och högskoleprov. Kommunerna har ägt processen och beslutet om de erbjuder en antagen student en anställning eller ej.

Kursansvariga och medverkande lärare har deltagit på kompetenshöjande insatser i syfte att utveckla kvaliteten på nät- och distansbaserade undervisning. En viktigt pedagogisk vinst med utbildningen är de möjligheter som finns för att stärka undervisningens koppling mellan teori och praktik. För de studenter som inte erbjudits anställning ordnas möjlighet till fältstudier för uppgifter där det behövs.

Överenskommelse AIL

Mall lärarutbildningskontrakt

En handbok kommer att tas fram till studenterna med en anställning.

Länk till handboken för AIL grundlärarprogrammet åk 4-6

Arbetsintegrerad lärarutbildning Fritidshem

Hösten 2021 börjar arbetet med att skapa en arbetsintegrerad lärarutbildning av grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem. Målsättningen är att starta programmet med 30 studenter hösten 2022. Programmet ges med samma innehåll och leder till samma examen som de som går samma utbildningen på Campus.

Tanken är att utveckla programmet för nät-och distansbaserad undervisning där obligatoriska fysiska träffar ingår varje termin. Utbildningen planeras ha 75 procent studietakt vilket gör det möjligt att på fyra år nå en examen som lärare i fritidshem med ämnesfördjupning i ett praktiskt eller estetiskt ämne. Just nu är tanken att två veckodagar blir öronmärkta för schemalagda studier och de övriga tre är möjliga för arbete på en skola som obehörig lärare i fritidshem.

Lärdomar och erfarenhet från vårt arbete med att utveckla och bedriva en arbetsintegrerad variant av grundlärarprogrammet, inriktning 4 – 6 kommer att vara viktigt att ha med. Vi kommer även att omvärldsbevaka och utbyta erfarenheter med andra lärosäten som arbetar med AIL och då särskilt med de som valt att utbilda lärare i fritidshem.

Ett inledande arbete i höst blir att identifiera de kommuner i regionen som är intresserade av att skapa tjänster för en eller flera studenter. Parallellt med det kommer vi att bevaka och försöka påskynda arbetet på nationell nivå med att se över förordningstexten för antagning till AIL.

 

För mer information kontakta gärna