Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Umeå universitetet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning. I uppdraget samarbetar Lärarhögskolan vid Umeå universitet med skolhuvudmän i regionen.

Om den arbetsintegrerade utbildningen

Arbetsintegrerad lärarutbildning gör det möjligt för antagen student att studera och arbeta parallellt under sin utbildning.

  • Hösten 2021 startar Lärarhögskolan den första arbetsintegrerade utbildning av Grundlärarprogrammet inriktning åk 4-6.
  • Hösten 2022 startar den andra arbetsintegrerade lärarutbildningen och då med inriktning lärare i Fritidshem.

Mer om utbildningen

Arbetsintegrerad lärarutbildning gör det möjligt för antagen student att studera och arbeta parallellt under sin utbildning. För den som blir antagen till utbildningen finns ingen garanti om anställning. Ansökan om tjänst och tillsättning sköts och beslutas av de kommuner som väljer att teckna överenskommelse med Lärarhögskolan.

Utbildningen genomförs som nätbaserad-distansundervisning med obligatoriska fysiska träffar varje termin. De fysiska träffarna genomföras på närliggande lärnod eller på Campus.

En viktig regional samverkansfråga

Inom ramen för det regionala samverkansrådet är kompetensförsörjning av behöriga lärare en gemensam angelägenhet. Sedan 2018 har samtal förts om att starta en arbetsintegrerad variant av grundlärarprogrammet. Hösten 2019 skickade Lärarhögskolan in en intresseanmälan till regering om att få bedriva och utveckla arbetsintegrerad lärarutbildning. För åren 2020 – 2026 har Lärarhögskolan vid Umeå universitet fått det regeringsuppdraget. Uppdraget genomförs i samarbete med regionens kommuner.

Om regeringsuppdraget

Umeå universitetet är ett av elva lärosäten som fått regeringsuppdraget att under åren 2020–2026 utveckla och bedriva så kallad arbetsintegrerad lärarutbildning.

Det finns flera övergripande syften med denna satsning. För det första ska utbildningen vara en studieform som kan ges i hela landet, den ska vidare locka fler till lärarutbildningarna och slutligen ge studenterna erfarenhet inför det kommande yrkeslivet och öka kvaliteten i utbildningarna genom att koppling mellan teori och praktik stärks. Satsningen kan också vara ett verktyg för att möjliggöra så kallad karriärväxling. Att utveckla arbetssätt och samordningsformer som ska ingå i en varaktig struktur för arbetsintegrerad lärarutbildning är också ett mål. 

Högskolan i Dalarna har på uppdrag av regeringen skapat ett närverk för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning (NEAL). Lärarhögskolan vid Umeå universitet är ett av 15 lärosäten som ingår i NEAL.

Regleringsbrev

Nätverket för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning (NEAL) - Högskolan Dalarna (du.se)

Arbetsintegrerad lärarutbildning åk 4-6

Hösten 2021 startas den första arbetsintegrerade lärarutbildningen vid Umeå universitet. Utbildning pågår i 5 år och innehåller två sommarkurser. Utbildningen genomförs som nät-och distansbaseradundervisning. Varje termin förekommer fysiska träffar på den av orterna Skellefteå, Lycksele och Umeå som studenten har närmast till. Vid några tillfällen kan campusträffar vid Umeå universitet bli aktuella. 

Upplägget för de som antagits och anställs till den arbetsintegrerade lärarutbildningen är, arbete på skola 50 procent och studier motsvarande 75 procent. Tre dagar per vecka är personen schemalagd hos arbetsgivaren och två dagar per vecka är avsedd för utbildning.

Det är elva kommuner som har anställt en eller fler studenter som antagits till utbildningen. De kommuner som har anställt är Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Norsjö, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Robertsfors, Umeå, Åsele och Örnsköldsvik. Lärarhögskolan har med dessa kommuner träffat en överenskommelse om det gemensamma åtagandet och ansvarsfördelningen. Överenskommelsen ska årligen följas upp och vid behov justeras.

Arbetet med antagning och rekrytering har varit två fristående processer då regelverk för att villkora antagning med en anställning saknas. Urvalsgrupperna för universitetets antagning har varit betyg och högskoleprov. Kommunerna har ägt processen och beslutet om de erbjuder en antagen student en anställning eller ej.

Kursansvariga och medverkande lärare har deltagit på kompetenshöjande insatser i syfte att utveckla kvaliteten på nät- och distansbaserade undervisning. En viktigt pedagogisk vinst med utbildningen är de möjligheter som finns för att stärka undervisningens koppling mellan teori och praktik. För de studenter som inte erbjudits anställning ordnas möjlighet till fältstudier för uppgifter där det behövs.

Överenskommelse AIL

Mall lärarutbildningskontrakt

Länk till handboken för AIL grundlärarprogrammet åk 4-6

Arbetsintegrerad lärarutbildning Fritidshem

Hösten 2021 påbörjades arbetet med att skapa en arbetsintegrerad lärarutbildning av grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem. Målsättningen är att starta programmet med 30 studenter hösten 2022. Programmet ges med samma innehåll och leder till samma examen som de som går utbildningen på Campus.

Programmet genomförs med nät- och distansbaserad undervisning där obligatoriska fysiska träffar ingår varje termin. Utbildningen ges med 75 procent studietakt vilket gör det möjligt att på fyra år nå en examen som lärare i fritidshem med ämnesfördjupning i ett praktiskt eller estetiskt ämne. De valbara ämnesfördjupningarna är idrott och hälsa eller bild. Två veckodagar blir öronmärkta för schemalagda studier och de övriga tre är möjliga för arbete på en skola som obehörig lärare i fritidshem.

En överenskommelse är tecknad med tretton kommunala skolhuvudmän som skapat plats för att anställa antagna studenter. Medverkande kommuner är Arjeplog, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Norsjö, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Robertsfors, Umeå, Vilhelmina, Åsele och Örnsköldsvik. 

Informationsblad om AIL fritidshem

Överenskommelse AIL fritidshem

Mer information om Grundlärarprogrammet fritidshem

 

Studera och arbeta – en perfekt kombination för Tove

Tove pluggar och jobbar samtidigt på den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet.

Tobias valde både studier och arbete

Tobias läser på grundlärarprogrammet - en arbetsintegrerad lärarutbildning.

För mer information kontakta gärna