Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Umeå universitetet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning. I uppdraget samarbetar Lärarhögskolan vid Umeå universitet med skolhuvudmän i regionen.

Nu erbjuder Umeå universitet tillsammans med tolv skolhuvudmän en Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) med inriktning årskurs 4-6.

Om den arbetsintegrerade utbildningen

Den som söker till den arbetsintegrerade lärarutbildningen ansvarar själv för att söka anställning hos någon av de tolv kommuner som deltar. Kommunen beslutar om vem de anställer så den som antas till utbildningen har ingen garanterad anställning. Den som får anställning kommer ha lön under utbildningen.

Upplägget för de som antas och anställs till den arbetsintegrerade lärarutbildningen är, arbete på skola 50 procent och studier motsvarande 75 procent.

Tre dagar per vecka är personen schemalagd hos arbetsgivaren och två dagar per vecka är avsedd för utbildning. Utbildning och anställning pågår i 5 år och innehåller två sommarkurser.

Utbildningen genomförs via fjärr- och distansundervisning. Varje termin förekommer fysiska träffar på den av orterna Skellefteå, Lycksele och Umeå som studenten har närmast till. Vid några tillfällen kan campusträffar vid Umeå universitet bli aktuella. 

Läs mer om programmet och anmälan 

Om regeringsuppdraget

Umeå universitetet är ett av elva lärosäten som fått regeringsuppdraget att under åren 2020–2026 utveckla och bedriva så kallad arbetsintegrerad lärarutbildning.

Det finns flera övergripande syften med denna satsning. För det första ska utbildningen vara en studieform som kan ges i hela landet, den ska vidare locka fler till lärarutbildningarna och slutligen ge studenterna erfarenhet inför det kommande yrkeslivet och öka kvaliteten i utbildningarna genom att koppling mellan teori och praktik stärks. Satsningen kan också vara ett verktyg för att möjliggöra så kallad karriärväxling. Att utveckla arbetssätt och samordningsformer som ska ingå i en varaktig struktur för arbetsintegrerad lärarutbildning är också ett mål. 

 

För mer information kontakta gärna